Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Integrēti IP risinājumi biznesam

   

 

 Telekomunikāciju un datu industrijas attīstība rāda, ka atsevišķa balss un datu tīklu pastāvēšana ir tikai laika jautājums. Tagad, kad uzņēmumiem ir svarīgs ērts, vienkāršs un daudzfunkcionāls tīkls biznesa darbības nodrošināšanai, arvien lielāku nozīmi iegūst  konverģēti balss un datu tīkli.

 

Lattelekom, apvienojot datu speciālistu kompetenci un ilggadējo pieredzi telekomunikācijās, korporatīvajiem klientiem piedāvā vēl ērtākas un vienkāršākas tradicionālās telekomunikācijas servisu izmantošanas iespējas kopā ar tiem jaunajiem servisiem, kam par pamatu kalpo datu un balss tīkla saplūšana - IP telefonijas biznesa risinājumu. Lai uzzinātu ko vairāk par biznesa līmeņa IP telefonijas iespējām un priekšrocībām, SP uz sarunu aicināja Lattelekom Pakalpojumu vadības nodaļas IP telefonijas biznesa risinājumu projektu vadītāju Stellu STELIONI un programmu vadītāju Uldi KALĒJU.

 

Vienkārši un ērti

Uldis Kalējs uzskata, ka speciālistiem vairs nav nekādu šaubu par vienota balss un datu pārraides tīkla izveides nepieciešamību. Tas, cik ilgi vēl pastāvēs atsevišķi balss un datu tīkli, ir tikai laika jautājums. Integrētie tīkli un vienota balss un datu pasaules vide neapšaubāmi pavērs daudz  plašākas iespējas jauniem lietojumiem un pakalpojumiem. Nozīmīgākie pasaules telekomunikāciju uzņēmumi jau tagad korporatīvajiem un biznesa klientiem piedāvā konverģētā vidē veidotus pakalpojumus, radot pamatus nākamās paaudzes telekomunikācijām. Par līdzīgiem risinājumiem domā arī Lattelekom speciālisti.

Lattelekom IP telefonijas biznesa risinājumu pakalpojumus piedāvās jau nākamā gada sākumā. - Ir izveidots augsta līmeņa integrēts biznesa klases risinājums, kas uzņēmējiem ļaus strādāt vēl ērtāk un vienkāršāk,  tradicionālos telekomunikāciju pakalpojumus  integrējot IP vidē, - stāsta U. Kalējs. IP telefonijas biznesa risinājumu pamatvide ir Vienotais biznesa tīkls (IP VPN), kas balstās uz Lattelekom kontrolētu privātu tīklu. Līdz ar pakalpojuma piedāvājumu tirgū, Lattelekom klientiem būs iespēja izmēģināt šo biznesa risinājumu arī speciāli izbūvētā demonstrāciju telpā, kur ikviens interesents varēs pārliecināties par konverģēta tīkla priekšrocībām: ērto un vienkāršo lietošanu un iespējām, ko spēj piedāvāt vienota balss un datu vide.

 

Soli pa solim

Lai gan telekomunikāciju operatoru aparatūras piegādātāji jau šobrīd piedāvā tā sauktās nākamās paaudzes telekomunikāciju risinājumu (Next Generation Telco) platformas jeb softswitch tehnoloģijas, tās vēl nav sevi pierādījušas veiksmīgos komerciālos risinājumos. Tā kā  jaunos risinājumus ir daudz  vienkāršāk komerciāli un praktiski realizēt, kā arī pārbaudīt mazjaudīgākās sistēmās (iestāžu centrālēs - PBX), tirgū tiek piedāvātas hibrīdās PBX iekārtas, kas pielāgo iepriekšējās paaudzes sistēmas darbībai arī IP vidē.  Turpretī Lattelekom izvēlētais ceļš balstās uz patiesas biznesa klases IP telefonijas piedāvājumu korporatīvajiem klientiem, savu pakalpojumu nodrošināšanai neizmantojot  hibrīdos (PBX) risinājumus.

 

Viens piegādātājs

S. Stelione stāsta, ka līdz ar IP telefonijas biznesa risinājumu izvēli, klients iegūst vēl papildu labumu -  kontaktpunktu problēmas novēršanai. - Tas nozīmē, ka tad, ja gadās bojājums, klientam nav jālauza galva, pie kura no piegādātājiem (balss pakalpojumu vai datu pārraides pakalpojuma sniedzēja) īsti ir jāgriežas. Lattelekom integrētā risinājuma apkalpošana būs viena piegādātāja pārziņā, kas klientam  nodrošinās daudz operatīvāku problēmu risinājumu. Tā kompetencē būs gan balss, gan datu pakalpojumu sniegšana, klienta tīkla uzturēšana, kā arī iekārtu  serviss. Tas ir būtisks pavērsiens korporatīvo klientu apkalpošanā, jo tiks nodrošināta daudz operatīvāka un kompleksāka bojājumu novēršana un tīkla apkalpošana.

 

 Zaļā gaisma

Šobrīd Latvijā plašai auditorijai paredzētus IP telefonijas pakalpojumus pārsvarā saista tikai ar lētām tālsarunām. S. Stelione uzsver, ka klientiem ir jāizskaidro būtiskā atšķirība starp tradicionālo viedokli par IP telefoniju un IP telefonijas biznesa risinājumiem: lēto tālsarunu gadījumā klientam tiek nodrošināts tikai transports balss pārraidei IP vidē bez jebkādas kvalitātes garantijas un pakalpojuma  nodrošināšanai tiek izmantotas salīdzinoši mazinteliģentas iekārtas. Savukārt biznesa risinājumā ir izstrādāts integrēts risinājums, kas klientiem paver plašas attīstības perspektīvas, nodrošinot visaugstākās kvalitātes prasības. IP telefonijas biznesa risinājumi - tā ir zaļā gaisma uzņēmējiem ceļā uz nākotnes telekomunikācijām.

 

Iveta UTKINA

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001