Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Alcatel Metro Span - optiskais pilsēttīkls

   

 

Pēc vairāku gadu intensīviem kapitālieguldījumiem pamattīklu attīstībā lielākā daļa operatoru sasnieguši milzum lielu tīklu kapacitāti, pateicoties iespaidīgajam pārraides jaudas pieaugumam, ko nodrošina DWDM pārraides sistēmas. Šādu aktivitāti ievērojami stimulē arī cerība gūt ienākumus no pakalpojumiem, kuriem nepieciešama liela pārraides kapacitāte. Piekļuves pakalpojumu tirgus ir piedzīvojis milzīgu evolūciju, paplašinot piekļuves ātruma iespējas līdz Mbit/s un pat Gbit/s (gan biznesa, gan privātajiem klientiem). Tostarp lielu uzmanību un investīcijas patlaban piesaista arī pilsēttīkli, kuri koncentrē piekļuves tīklu trafiku, nodrošina un vada starpsavienojumus ar pamattīklu, kā arī piedāvā tādus pakalpojumus kā virtuālie lokālie tīkli un attālinātas rezerves datu uzglabāšanas zonas.

 

Alcatel pilsēttīkla koncepcija

Kā zināms, DWDM tehnoloģija pamattīklā nodrošina ātrus platjoslu pakalpojumus, bet tās plaša izmantošana pilsēttīklos šobrīd ir tikai nākotnes perspektīva. Tomēr DWDM komponentu cenu samazināšanās un nepārtrauktais, straujais tīklu trafika pieaugums radījis situāciju, kuras rezultātā telekomunikāciju iekārtu piegādātāji pašlaik iegulda daudz līdzekļu pilsēttīklu DWDM produktu attīstībā.

Pilsēttīkli atšķiras no pamattīkliem vairākos svarīgos aspektos. Rezultātā radusies vajadzība pēc pilsēttīklu tirgum piemērotiem produktiem, kurus raksturo: 

* lielāka sistēmas un darba izmaksu elastība nekā pamattīklos, jo pieaug  sistēmu skaits un samazinās vienas iekārtas koplietotāju skaits;

* protokolu dažādība tīklu galos, kā, piemēram Frame Relay, ATM un SDH/SONET līdz pat Ethernet, jaunākai RPR versijai un citiem, radījusi lielāku nepieciešamību pēc protokolu caurspīdīguma;

* nepieciešamība pēc elastības un modernizācijas, kas atbilstu tīkla raksturīgajai dinamikai klienta galā.

Šīs prasības ir ievērotas, izstrādājot Alcatel pilsēttīkla mezgla koncepciju, kurā ietilpst modulāra platforma, kas savieno vienotā tīkla vadības struktūrā dažādas tehnoloģijas: IP vai MPLS pakalpojumu diferencēšanai; SDH/SONET un DWDM elastīgumam un joslas platumam un ATM vai Ethernet trafika efektīvai koncentrēšanai un apstrādei (skat. 1. zīm.).  

Turpmākā pilsēttīklu DWDM iekārtu attīstība galvenokārt fokusējas uz šādiem galvenajiem virzieniem:

* optiskās komutācijas lomas un optiskā caurspīdīguma dinamiska pastiprināšana nepieciešamā apjomā ar iespējami zemām izmaksām, ko sekmē dārgās optoelektroniskās pārveidošanas vajadzības samazināšanās;

 

* pilsēttīklu sistēmu pakešu līmeņa funkcionalitātes nostiprināšana, izmantojot protokolu risinājumus, kas piedāvā tādu pašu konfigurācijas elastību, kas ir pamatā arī DWDM optikai.

 

Alcatel 1696 Metro Span

Izmantojot jaunāko optiskās pārraides sasniegumu  iespējas, Alcatel 1696 Metro Span ir izstrādāts atbilstoši augstākminētajām pamata un piekļuves pilsēttīkliem izvirzītajām prasībām. Alcatel 1696 Metro Span ir daudzpusīga pilsēttīklu DWDM platforma, kura atbalsta plašu pakalpojumu un datu pārraides ātrumu spektru un to var vienkārši pielāgot izmantošanai dažādām pilsēttīklu  prasībām. Alcatel 1696 Metro Span  ir kompakta, ar viegli paplašināmu konfigurāciju - līdz 32 optiskajiem kanāliem. Alcatel 1696 Metro Span ir Alcatel pilnīgas optiskas tīklošanas vīzijas sastāvdaļa. Alcatel optiskās tīklošanas vīzija ir kas daudz vairāk nekā DWDM. Piemēram, optiskajam tīklam jāatbalsta jau tradicionālās SDH/SONET līmeņa prasības, ietverot maršutizāciju, add-drop pēc viļņu garuma, kā arī pārraides drošības prasības. Alcatel 1696 Metro Span ir kopēja platforma ar tradicionālajiem SDH/SONET, IP un ATM bāzes pakalpojumiem un datu komunikāciju lietojumiem. Uz šīs bāzes iespējams attīstīt dažādiem tīklošanas un protokolu principiem atbilstošus risinājumus.

 

Optiskā tīklošana

Svarīga optiskās tīklošanas pamatprasība ir pilnīga viļņu garumu vadība un kontrole optiskajā līmenī. Ar pilnīgas optiskās tīklošanas palīdzību telekomunikāciju operators spēj būtiski samazināt pārraides izmaksas, vienlaikus  nodrošinot balss, datu, video u.c. pakalpojumus. Alcatel 1696 Metro Span ir paredzēts dažādiem telekomunikāciju operatoru attīstības stratēģijas modeļiem, piemēram, migrācijai no nomāto līniju pakalpojumiem uz nomāto pakalpojumu koncepciju, un spēj nodrošināt dažādus pakalpojumu kvalitātes kritērijus atbilstoši dažādu klientu prasībām. 

Alcatel 1696 Metro Span nodrošina vienotu, optimizētu (izmaksu ziņā), kontrolējamu un vadāmu platformu, kura atbalsta dažādus pakalpojumus un tīklu topoloģijas, kā arī  protokolu caurspīdīgumu.

 

Datu interfeisi

Alcatel 1696 Metro Span nodrošina dažādus maināma ātruma optiskos interfeisus, kuri nodrošina datu pārraidi ar ātrumu no 100 Mbit/s līdz 10 Gbit/s. Sistēma atbalsta SDH signālu STM 1, STM 4, STM 16 un STM 64, kā arī ATM, IP, ESCON, GbEthernet, FDDI un digitālā videosignāla pārraidi.

 

Jaunās optiskās tehnoloģijas šobrīd kļūst pietiekami spēcīgas, lai saskartos ar vispārēju optisko risinājumu ieviešanu pilsētu teritorijās. Tirgus pieprasījums, iespēja izvairīties no datu  pārraides sastrēgumiem (tos izraisa tieši nepietiekama tīkla kapacitāte!) un pievilcīga ekonomiskā puse nešaubīgi ļaus šim virzienam strauji attīstīties jau tuvākajos divos  trijos gados.

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001