Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

LANET turpina akadēmiskā datu pārraides tīkla tradīcijas

   

 

Par akadēmiskiem (pētnieciskiem) mēdz dēvēt datu pārraides tīklus (turpmāk - tīklus), kas savieno augstskolu un pētniecisko iestāžu ēku tīklus, vai arī tos, kas savstarpēji savieno lielus (valsts mēroga) akadēmiskos tīklus. Dažās valstīs, piemēram, Zviedrijā, par akadēmiskiem sauc arī tādus tīklus, kas savieno skolu, muzeju, bibliotēku, augstskolu un pētniecisko tīklus.

ASV, Kanādā un Eiropā ir izveidoti akadēmiskie tīkli, kas sasaista akadēmiskos tīklus dažādos štatos, provincēs un pat valstīs (skat. piemēram, http://hydra.uits.iu.edu/~abilene/traffic/, http://www.canarie.ca, http://www.dante.net/geant/ un citur).

Eiropā lielākais akadēmiskais datu pārraides tīkls ir GEANT. Šobrīd pieslēgums GEANT ir pieejams 31 Eiropas valstī, to skaitā arī Latvijā.

 

Var uzskatīt, ka Latvijas akadēmiskā tīkla LANET veidošana sākās 1991. gadā ar Vācijas Federatīvās Republikas pētniecības un tehnoloģiju ministra H. Rīzenhubera (H. Riesenhuber) un LR izglītības ministra A. Piebalga parakstīto līgumu par LANET izveidošanu. Līgums paredzēja, ka Vācijas Federatīvā Republika nodrošinās materiālo un tehnisko palīdzību.

No Vācijas projekta realizācijā piedalījās Vestfāles Vilhelma Minsteres universitāte un Vācijas akadēmiskā tīkla administrējošā organizācija DFN (Deutsches Forshungsnet). Šīm organizācijām jau tolaik bija uzkrāta ievērojama pieredze tīklu veidošanā.

No Latvijas projekta realizāciju sāka Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Zinātņu Akadēmijas Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūts (tagad EDI). Šim nolūkam Lattelekom institūtam Sakaru projekts tika pasūtīts tehniski ekonomiskais aprēķins par optisko kabeļu savienojumiem starp LU, RTU un ZA deviņām ēkām. 1993. gadā projekts bija pabeigts un darbi varēja sākties. Tomēr tā nenotika, jo sekoja Lattelekom piedāvājums neveidot atsevišķus optisko dzīslu savienojumus, bet izmantot Lattelekom optiku. Piedāvājumu pieņēmām. Tā LU kopā ar citām akadēmiskām institūcijām ir izveidojusi Latvijas Akadēmisko tīklu LANET (skat. http://www.lanet.lv/about.html). RTU sāka veidot savu tīklu un LANET tālākā attīstībā nepiedalījās.

 

LANET pamattīklam pieslēgto ēku adreses un pieslēguma veids ir norādīti tabulā.

 

LANET pamattīkls

 

Pieslēguma adrese     Pieslēguma veids       Organizācijas, kas izmanto pieslēgumu

Ciparu īrētās līnijas

1        Kandavas iela 2        128 kb/s        Astr. novēr. st., Bot. dārzs

2        Mārstaļu iela 28/30    128 kb/s        LU SEAI

3        K. Valdemāra iela 48  128 kb/s        Ķīmijas fakultāte

4        K. Valdemāra iela 69  128 kb/s        LU Bibliotēkas filiāle

5        Šarlotes iela 1a        128 kb/s        Medicīnas fakultāte

6        J. Asara iela 5 128 kb/s        Latvijas Sarkanā Krusta med. skola

7        Smilšu iela 90, Daugavpils     128 kb/s        LU Daugavpils nodaļa, Daugavpilī

8        Brīvības iela 232        128 kb/s        LSPA

9        Stacijas l. 12, Valmiera        2 Mb/s ViA, Valmieras un Smiltenes skola

Ātrgaitas pieslēgumi

10      Raiņa bulv. 19 ATM/622 Mb/s          LU galvenā ēka

11      Raiņa bulv. 29 Ethernet/100 Mb/s    Datorikas nod. maģistrantūra, RIX

12      Baznīcas iela 5         ATM/155 Mb/s          Finansu plānu daļa, grāmatvedība u..

13      Kalpaka bulv. 4         ATM/155 Mb/s          LU Galvenā bibliotēka

14      Vaļņu iela 2    ATM/155 Mb/s          LR IZM

15      Visvalža iela 2          ATM/155 Mb/s          Filoloģijas, Moderno valodu fakultāte

16      Alberta iela 10          ATM/155 Mb/s          Ģeogrāfijas un zemes zin. fakultāte

17      Kronvalda bulv. 4      ATM/155 Mb/s          Bioloģijas fakultāte

18      Brīvības iela 32         ATM/155 Mb/s          Vēstures un filozofijas fakultāte

19      Aspazijas bulv. 5             4x100 Mb/s        Ekonomikas un vadības fakultāte

20      K. Barona iela 1        Ethernet/100 Mb/s    Mūzikas akadēmija

21      K. Barona iela 14       ATM/155 Mb/s          Latvijas Nacionālā bibliotēka

Tiek plānots ar 2001. gada decembri instalēt vēl šādas līnijas

22      Dzērbenes iela 14      Ethernet/100 Mb/s    LU EDI, LU PMI, OSI, KĶI, FEI, LTC

23      Lattelekom     Ethernet/100 Mb/s    LANET saite ar Lattelekom

24      Jūrmalas gatve 74/76 Ethernet/10 Mb/s      Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

25      Zeļļu iela 8     Ethernet/10 Mb/s      Matemātikas un Fizikas nodaļa

26      Lomonosova iela 1a   Ethernet/10 Mb/s      Sociālo zinātņu fakultāte

27      Ķengaraga iela 8       Ethernet/10 Mb/s      Optometrijas nodaļa un CFI

 

Piezīmes

1. Tabulā ir norādītas tikai lielākās organizācijas katrā pamattīklam pieslēgtajā ēkā.

2. Raiņa bulvārī 19 pamattīklam ir pieslēgts rektorāts, Juridiskā un Teoloģijas fakultāte, Fizikas un matemātikas fakultātes Datorikas nodaļa, Astronomiskā observatorija u. c.

3. Visi pieslēgumi, izņemot 17., 19. un 20., ir pieslēgti Aspazijas bulv. 5, kur atrodas LANET centrs.

4. Pieslēgumi 17., 19. un 20. ir pieslēgti pie Raiņa b. 19.

5. LU PMI, OSI, KĶI, LTC un FEI ir pieslēgti pie LU EDI ar 100 Mb/s Ethernet.

6. RIX ir vieta, kur veidojas Latvijas tīklu savstarpējie pieslēgumi.

7. Arī šobrīd ēkas 22.-27. ir pastāvīgi pieslēgtas Aspazijas bulv. 5.

 

LANET netiek izmantots komerciāliem mērķiem, un tā finansējumu nodrošina pašas akadēmiskās organizācijas un daļēji LR IZM. LANET uzdevums ir nodrošināt pētniecību, studijas, administrēšanu, informatīvo servisu, bibliotēku izmantošanu, interneta pieslēgumu utt. LANET apkalpo visas LU struktūrvienības, to skaitā visas 13 fakultātes, 23 pētnieciskos institūtus, 14 studiju centrus, 16 administratīvas struktūrvienības, Universitātes avīzes redakciju, LU bibliotēku un tās filiāles, kas atrodas visā Rīgā, kā arī LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzeju. LANET lietotāji ir arī patstāvīgas akadēmiskas struktūrvienības: LU EDI, LU PMI, FEI, KĶI, OSI, LU CFI, LTS, Latvijas bibliotēku informatīvo tīklu konsorcijs (to veido astoņas lielākās Latvijas bibliotēkas), LSPA, Vidzemes Augstskola, Latvijas Mūzikas akadēmija un vairākas Valmieras un Smiltenes skolas.

LANET lietotāji izmanto vairāk nekā 3000 (LU struktūrvienībās vien - aptuveni 2400) LANET pieslēgtas darba stacijas. Lietotāji var izmantot arī iezvanpieeju LANET tīklā.

LANET ir reģistrēts vairāk nekā 26000 lietotāju, to skaitā pētnieki, pasniedzēji, studenti un citi interesenti, bet pārsvarā - studenti. Tiesa, ne visi reģistrētie lietotāji aktīvi izmanto tīklu.

LANET lietotāji ļoti aktīvi izmanto internetu. Ikviens LANET lietotājs vēlas strādāt ar kvalitatīvu un pietiekošas ātrdarbības pieslēgumu internetam. Lai to nodrošinātu, tika rīkota izsole par LANET tiešu pieslēgumu globālam IP operatoram. Izrādījās, ka šādu pakalpojumu spēj piedāvāt tikai dažas Latvijas firmas. Izsoles rezultātā LANET izveidojis tiešu pieslēgumu internetam (bez starpniekiem) ar garantētu ātrdarbību 4,5 Mbit/s par izdevīgu cenu un labiem papildnoteikumiem.

LANET ir saslēgts arī arcitiem tīkliem. Šim nolūkam tiek izmantota Latvijas tīklu kopējā pieslēguma vieta - RIX. LANET pieslēgums RIX ir ar ātrdarbību 100 Mbit/s. Mērījumi rāda, ka šīs saites maksimālā noslodze nepārsniedz 20 Mbit/s.

 

LANET ir veidots, ievērojot lietotāju vajadzības un vadoties pēc tīklu attīstības tendencēm pasaulē. Tuvākie LANET attīstības uzdevumi ir izveidot tiešu 2 Mbit/s pieslēgumu Eiropas akadēmiskam tīklam GEANT un izveidot strukturētas kabeļu sistēmas visās pie LANET pieslēgtajās ēkās. Arī turpmāk LANET ir paredzēts veidot, sekojot moderno tīklu un interneta aplikāciju attīstībai.

 

Dr.phys. Harijs BONDARS,

LU ITD direktors

 

 

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001