Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Elastīgi tīklu risinājumi visu veidu biroju trafikiem

   

Passport 4400 un Passport 6400 sērijas komutatori izceļas ar spēju nodrošināt un integrēt ārkārtīgi plašu pakalpojumu klāstu (balss, dati, caurspīdīgas datu plūsmas). Tie nodrošina efektīvu caurlaides jaudu izmantošanu un arī būtisku līdzekļu ekonomiju. Lai vairākas iestādes savstarpēji apmainītos, piemēram, ar telefonsarunām (balss pakalpojumi), datiem (LAN apvienošana, interneta nodrošināšana, HTML, e-pasts, FTP utt.) un videopārraidēm vai jebkura cita veida ciparu informāciju, tām ir jānodrošina trīs nomātās vai pašiem piederošās ciparu līnijas vai kanāli. Lai iekārtas, kas nodrošina šos pakalpojumus, pievienotu attiecīgajām līnijām vai kanāliem, ir nepieciešamas vēl citas iekārtas (balsij — PBX biroja centrāle ar ciparu izeju, kas parasti ir E1 vai ISDN, datiem — maršrutizētāji vai bridge). Protams, šo iekārtu iegādei vajadzīgi materiāli ieguldījumi. Un tagad palūkosimies, kā šīs iekārtas strādā un kas notiek, ja kāds pakalpojums netiek izmantots, bet kādu citu lieto pārāk intensīvi. Ja kāds pakalpojums ir pārslogots, tas vai nu vispār nav pieejams (piemēram — balss) vai arī pazeminās tā kvalitāte (dati pazūd, tiek atkārtoti un restaurēti ar TCP palīdzību, samazinās ātrums, tas nav vienmērīgs). Turpretī pakalpojums, kas nav noslogots, savu caurlaides joslu gan aizņem, bet neizmanto. Tā nu iznāk, ka nauda gan ieguldīta, bet tiek saņemti zemas kvalitātes pakalpojumi, turklāt paliek brīvas pārraides jaudas. Mēs piedāvājam izmantot pakešu un šūnu komutācijas iespējas, ko nodrošina Passport 4400 un Passport 6400. Šādā risinājumā dažādu iestāžu savienošanai tiek izmantota ciparu līnija, kas var būt gan tāda pati kā iepriekš aprakstītajā gadījumā (tikai viena un nevis trīs vai vēl vairāk), gan Frame Relay vai ISDN. Katrs pakalpojums tiek atdalīts nevis ar dažādām fiziskām līnijām vai kanāliem, bet gan ar virtuālo kanālu (virtual circuit) palīdzību. Šos kanālus var nodibināt kā pastāvīgi (PVC), tā arī dinamiski (SVC). Dinamiskie kanāli tiek nodibināti tikai tajā brīdī, kad pakalpojums ir nepieciešams (piemēram, kāds vēlas piekļūt internetam). Kad pakalpojums netiek izmantots, tas atbrīvo savu joslu citiem pakalpojumiem un lieki netiek izšķērdēts savienošanas līniju tilpums. Tādējādi iespējams ietaupīt,izmantojot tikai vienu iekārtu, nevis veselu kompleksu, un panākt maksimālu savienojošo ciparu līniju izmantošanas efektivitāti.

Iespēja ekonomēt ar balss modulāciju

Tomēr ir vēl kāda sfēra, kurā ir iespējams panākt diezgan būtisku ekonomiju — tā ir balss. Tās ciparizācijai parasti izmanto PCM modulāciju, kas nodrošina telefonsarunas kvalitātes modulāciju abos virzienos ar ātrumu 64 kbit/s. Tā ir diezgan liela izšķērdība, jo jau ilgu laiku pastāv citi balss modulēšanas veidi, kam vajadzīgi daudz mazāki pārraides ātrumi. Passport 4400 izmanto G.729 CS-ACELP (ITU-T) modulāciju, kas nodrošina balss pārraidi ar ātrumu 8 kbit/s. Izmantojot šīs modulācijas, var rasties problēmas ar faksu un modemu pārraidi, bet šim nolūkam ir izmantots automātiskais faksu/modemu un balss atpazīšanas mehānisms, kas nodrošina to apstrādi nevis kā balsi, kam ir savas īpatnības, bet kā datus. Uzstādīšanas procesā ir iespējams konfigurēt ātrumu, ar kuru tiks pārraidīta faksu/modemu informācija (balss ātrums — 2,4, 4,8, 7,2, 9,6 kbit/s). Kad ir panākta ekonomija, izmantojot 8 kbit/s balss modulēšanu, vēl ir iespējams panākt papildu ekonomiju, nepārraidot pauzes. Sarunas laikā parasti runājam tikai pusi laika, bet otru pusi — klusējam un klausāmies. Nav jēgas pārraidīt tās sarunas daļas, kad klusējam, pietiek, ja otrā savienojuma pusē tiek ģenerēts fona troksnis, kas rada izjūtu, ka runas pārraide tomēr nav pārtraukta. Šis paņēmiens ir diezgan izplatīts un tiek izmantots, lai ekonomētu mobilo telefonu akumulatorus. Tehniski balss pakalpojumu realizēšanai var izmantot gan analogos (FXO, FXS, E&M Tips I, II, IV un V), gan arī ciparu (E1, ISDN) portus. Pie analogajiem portiem ir iespējams pieslēgt gan telefona centrāli, gan parastu telefonu.

Ar dažādiem signalizācijas protokoliem

Ja pie viena Passport 4400 ir pieslēgti vairāki analogie telefoni, tad, zvanot tīkla robežās, komutācija notiek nevis kādā telefona centrālē, bet gan pašā Passport. Tas dod iespēju zvanīt uz telefona aparātu blakus telpā bez biroja centrāles, un, veicot savienojumu, nerodas liekas cilpas (komutācija notiek pirmajā Passport). Arī balss ciparu porti ir ar visai plašām iespējām, tie ļauj izmantot dažādus signalizācijas protokolus. Passport 4400 atbalsta CAS tipa signalizācijas. Šajā gadījumā signalizācija tiek pār raidīta tajā pašā plūsmā kā balss kanāli un balss kanāli ir cieši ar to saistīti. E1 plūsma ir maksimāli 30 balss kanālu, viens signalizācijas (16. kanāls) un vēl viens — sinhronizācijai un dienesta informācijai (0. kanāls), kopā 2048 kbit/s. 16. kanāls noteiktā secībā satur informāciju par visiem 30 balss kanāliem. Otrs atbalstītais signalizācijas veids ir CCS. Signalizācijas kanāls tiek izmantots visai balss kanālu grupai, un signalizāciju var transportēt atsevišķi no balss kanāliem (parasti to ievieto 16. kanālā, bet to iespējams transportēt dažādi, jo tā nav stingri saistīta ar balss kanāliem). Lai nodrošinātu CCS, signalizācijas kanālu nedrīkst apstrādāt tāpat kā balsi. Passport 4400 CCS signalizāciju (16. kanāls) atdala no kopējās E1 plūsmas un transportē ar tādiem parametriem, kas ir ekvivalenti nomātajai līnijai. Otrā pusē uztverto signalizāciju atkal ievieto E1 plūsmā 16. kanālā. Šī transportēšanas vide ir pilnīgi caurredzama un nodrošina biroja telefona centrāļu savstarpēju sadarbību. Nepieciešami arī datu pārraides pakalpojumi. Parasti ar datu pārraidi tomēr saprot ar internetu saistītās tehnoloģijas. Faktiski pieņemts protokols ir IP un parasti lokālie datortīkli (LAN) ir Ethernet 10Base–T vai 100Base–T. Passport 4400 bāzes modulī ir iebūvēts 10 Mbit/s LAN pieslēgums (10Base–T, bet iespējams arī Token Ring). Lai varētu ekonomiski savienot atsevišķus datortīklus, ir nepieciešams maršrutizētājs vai bridge, kas sūtīs uz citu, attālo, tīklu tikai tās paketes, kas ir tam adresētas. Pretējā gadījumā paketes, kas ir adresētas datoram tajā pašā telpā, caur savienošanas līnijām tiek sūtītas arī uz citiem tīkliem. Šajā gadījumā lielās datu plūsmas ātri pārpludina tīklu, kas rada zemus pārraides ātrumus. Lai tā nenotiktu, Passport izmanto virtuālos maršrutizētājus vai bridge, ko nodrošina programmiski. Tie sazinās ar maršrutizācijas protokolu palīdzību: uzzina par pieejamajiem tīkliem, to adresēm, lielumu, kvalitātes parametriem. Viens no vecākajiem ir RIP protokols (Routing Information Protocol).Tas ir atklāts un standartizēts. Laika gaitā tas ir minimāli uzlabots (RIPII) un pēc būtības diezgan vienkāršs, kas, protams, ierobežo tā lietošanu (tīkla lielums un maršrutizētāju skaits ir visai ierobežots). Passport 4400 izmanto tieši šo protokolu, bet, ja ir nepieciešams veidot lielu korporatīvo tīklu, tad kā bāzes komutatoru izmanto 6400, kas atbalsta daudz komplicētākus protokolus (RIP, EGP, OSPF). Būtiski ir tas, ka šie protokoli ir plaši pazīstami un tos atbalsta daudzi aparatūras ražotāji, tāpēc ir iespējama sadarbība ar citām iekārtām. Passport 4400 bāzes modulī ietilpst: Ethernet (10Base–T un AUI). Nodrošina IP, IPX, maršrutizāciju, izmantojot RIP un filtrēšanu; WAN ports (RS-232/V.24, V.35, V.36 vai X.21 — interfeisu nosaka izmantotais kabelis). Bāzes modulī ir iespējams ievietot vēl divus WAN moduļus, kuri var būt: WAN modulis (RS-232/V.24, V.35, V.36 vai X.21 — interfeisu nosaka izmantotais kabelis) E1 DSU ISDN TA (S/T vai U), lai veiktu rezervēšanu vai pastāvīgu savienojumu caur ISDN. Passport 4400 ir ar 3 slotiem un 5 slotiem, kuros var ievietot vēl divus un trīs paplašinājumus: 4 vai 8 portu sērijveida modulis (V.24, V.35, V.36, X.21). Datu pakalpojumi var būt šādi: Frame Relay DCE PVC (FRUNI) X25 Asynchronous X.3/X.28/X.29 HDLC caurspīdīgi pakalpojumi Bit-transparent data services SNA Balss kartes var būt: analogās (ar vienu vai diviem FXO, FXS vai E&M portiem), ciparu — viens vai divi E1 pieslēgumi, ISDN — viens vai divi BRI pieslēgumi, Izmantojot balss kartes, ir pieejami šādi pakalpojumi: 8 kbit/s balss modulācija, izmantojot ITU-T G.729 CS-ACELP; vienā iekārtā var atrasties gan ciparu, gan analogie interfeisi; klusuma slāpēšana, G165 atbalss slāpēšana, komforta trokšņa ģenerēšana; Grupas 3 faksu demodulācija; faksu vai balss signālu automātiska atpazīšana. Vēl ir arī vēl citi paplašinājumi, kurus iespējams izmantot specifiskos risinājumos.
   

BELAM Communications Nortel Networks oficiālais pārstāvis Baltijas valstīs BELAM-RĪGA, Ģertrūdesielā 94, tālrunis 7 013 444 BELAM-DAUGAVPILS, Stacijas ielā 85, tālrunis 54 07017 BELAM-LIEPĀJA, Klaipēdas ielā 19/21, tālrunis 34 84064 BELAM-VENTSPILS, Fabrikas ielā 4, tālrunis 36 65290
 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001