Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Lai tehnika kalpotu ilgi un droši

   

Firma BIANT ar vairāk nekā 200 klimata uzturēšanas iekārtām aprīkojusi skaitļošanas centrus un telekomunikāciju centrāles dažādās Latvijas vietās. Tehnoloģiskās iekārtas izdala siltumu. Turklāt tās, gluži tāpat kā cilvēks, vēlas darboties kontrolējamos klimatiskajos apstākļos. Un ar to jārēķinās.

Attīstās precīzās kontroles iekārtu tirgus

Iepazīstoties ar mūsdienu telekomunikāciju iekārtu tehniskajiem raksturojumiem, ar bažām jākonstatē, ka to augstajai cenai vēl jāpievieno ievērojami papildu izdevumi, lai radītu apstākļus šo iekārtu stabilai darbībai. Dokumentācijas ailītē prasības pret mikroklimatu ar nediskutējamu precizitāti norādīti temperatūras un mitruma parametri, kurus vajag nodrošināt nepārtraukti visa gada garumā. Turklāt šo parametru pārkāpšana var prasīt papildu kapitālieguldījumus un pat radīt datoru un sakaru iekārtu darbības pārtraukumus, kas rezultātā var novest pie milzīgiem finansiāliem zaudējumiem. Līdztekus telekomunikāciju iekārtu tirgus attīstībai pēdējo 20–30 gadu laikā ļoti veiksmīgi attīstās klimata uzturēšanas precīzās kontroles iekārtu (Close Control Air Conditioners) tirgus, kas zibenīgi reaģē uz tehnoloģiju maiņām un piedāvā arvien jaunus efektīvus risinājumus digitālajiem sakaru līdzekļiem un bāzes stacijām. Jaunu spēcīgu impulsu klimata uzturēšanas iekārtu izaugsmei deva mobilo sakaru līdzekļu, bet vēlāk — interneta straujā izplatīšanās pasaulē. Klimata uzturēšanas precīzās kontroles iekārtas (close control) spēj nodrošināt temperatūras svārstības +1”C robežās un mitruma svārstības, kas nepārsniedz 5 procentus. Pēdējos sešos gados pieprasījums pēc šāda tipa klimata uzturēšanas iekārtām bija samazinājies, jo mainījās sakaru līdzekļu nodrošināšanas tehnoloģijas, bet nu tās atkal kļūstļoti pieprasītas, pateicoties interneta operatoru skaita pieaugumam. Atšķirībā no komforta kondicionieriem (Comfort Air Conditioners), kurus Eiropā vien piedāvā vairāk nekā 30 ražotāji, telekomunikāciju iekārtu klimata uzturēšanas precīzās kontroles iekārtu ražošanā ir specializējušās tikai dažas kompānijas. Saskaņā ar Eiropas gaisa kondicionēšanas iekārtu sertifikācijas iestādes Eurovent datiem (skat. internetā www.eurovent-certification.com.en), Eiropā ir pavisam pieci klimata uzturēšanas precīzās kontroles iekārtu ražotāji: Airedale (Lielbritānija), Liebert Hiross (Itālija), Qualitair (Lielbritānija), RC Condicionatory (Itālija), Uniflair (Itālija).

Klimata uzturēšanas iekārtu īpatnības

Klimata uzturēšanas precīzās kontroles iekārtu specifika atšķiras no parastajiem komforta kondicionieriem ar šādiem raksturlielumiem: klimata uzturēšanas precīzās kontroles iekārtas paredzētas nepārtrauktam darbam 24 stundas diennaktī 365 dienas gadā vai, stundās rēķinot, — 8760 stundu gadā (salīdzinājumam — komforta kondicionierus parasti paredzēts darbināt ne vairāk kā 1200 stundu gadā); klimata uzturēšanas precīzās kontroles iekārtās ir integrētas dzesēšanas, sildīšanas, mitrināšanas un sausināšanas funkcijas, kamēr komforta kondicionieri spēj tikai samazināt gaisa temperatūru tur, kur pēc tehnoloģijas var tikt prasīta ne tikai temperatūras, bet arī mitruma īpatsvara kontrole; klimata uzturēšanas precīzās kontroles iekārtas iespējams ekspluatēt, kad ārā gaisa temperatūra ir no -30”C līdz +52”C,savukārt standarta komforta kondicionieru ekspluatēšana ir krietni ierobežota: tā iespējama, kad ārā gaisa temperatūra ir no +16”C līdz +35c; klimata uzturēšanas precīzās kontroles iekārtas paredzētas izteikta mehāniskas izcelsmes jūtamā siltuma asimilācijai, bet komforta kondicionieri — tikai siltuma mitruma asimilācijai. Slēpto un kopīgo dzesēšanas jaudu attiecības koeficients klimata uzturēšanas precīzās kontroles iekārtām ir 0,9–1,0, bet komforta sistēmām — tikai 0,6–0,7. Līdz ar to identiskas dzesēšanas jaudas sasniegšanai būtu nepieciešams aptuveni pusotras reizes jaudīgāks komforta kondicionieris; klimata uzturēšanas precīzās kontroles iekārtās tiek izmantoti augstas efektivitātes filtri EU4–EU7, kas ļauj iekārtas droši pasargāt no pieputēšanas un novērš to sabojāšanos, kamēr parastajos komforta kondicionieros filtru klase nav augstāka par G2; klimata uzturēšanas precīzās kontroles iekārtas ir apgādātas ar mikroprocesoru kontrolieriem, kas nodrošina augstu parametru uzturēšanas precizitāti.Mikroprocesori kontrolē iekārtas mezglu ekonomisku darbību un reaģē uz avārijas signāliem; speciāla datorprogramma ļauj datortīklā savienot virkni klimata iekārtu, tādējādi darot iespējamu attālinātu monitoringu un efektīvu servisu; iekārtu funkcionālais dizains atbilst vispārējām estētiskajām tendencēm telekomunikāciju iekārtu tirgū un nodrošina vieglu pieejamību klimata uzturēšanas precīzās kontroles iekārtas mezgliem, kas ļauj veikt to tehnisko apkopi.

Eiropā skaita naudu

Klimata uzturēšanas precīzās kontroles iekārtu pieprasījuma straujo pieaugumu Eiropā lielā mērā nosaka telekomunikāciju tirgus augšana. Līdztekus stabilajam pieprasījumam tīro istabu (clean rooms) nodrošināšanai medicīnas iestādēs pieaug pieprasījums pēc datorzāļu iekārtām, turklātizvēle ir par labu enerģijas taupības režīma (free cooling mode) vai ar enerģijas taupības režīmu apgādāto klimata uzturēšanas precīzās kontroles iekārtām (skat. tabulu). Šis klimata uzturēšanas precīzās kontroles iekārtu īpašais free cooling mode režīmsefektīvi apvieno mehānisko un dabisko dzesēšanu atkarībā no āra gaisa temperatūras. Free cooling mode sistēmas Eiropā kļuvušas ļoti pieprasītas, pieaugot enerģijas nesēju cenām. Tās ir optimāls risinājums sakaru mezglu konteineriem un bāzes stacijām, kā arī datorzālēm, kurām nav stingru prasību pret gaisa mitruma līmeni. Īpašu vērību free cooling tipa sistēmām pievērš Skandināvijā un citās valstīs, kur gada siltākais periods (un nepieciešamība mehāniski atvēsināt) ir trīs četrus mēnešus ilgs. Ņemot vērā, ka tipveida konteinera dzesēšanai nepieciešama 7–10 kW jauda, ekonomiskās efektivitātes aprēķini liecina, ka free cooling mode sistēma pilnībā atmaksājas jau trīs tās lietošanas gadu laikā. Ja jādzesē desmitiem konteineru, tad ekspluatācijas izdevumu ekonomija var būt izsakāma pat sešzīmju ciparos. Vēl kāda free cooling mode sistēmu priekšrocība šajos apstākļos ir tā, ka tām nav ārējā bloka, līdz ar to tās mazāk pakļautas vandālismam (bērniņi paspēlējās...), kas ir liela problēma Austrumeiropas valstu telefonu tīklu operatoriem un ne tikai tiem.

Mūsu pieredze

Firma BIANT ar vairāk nekā 200 klimata uzturēšanas iekārtām aprīkojusi skaitļošanas centrus un telekomunikāciju centrāles dažādās Latvijas vietās. Šī darba pieredze liecina, ka tehniskā aprīkojumadarbības drošums atkarīgs no vairāku noteikumu saskaņotas ievērošanas: kvalificēta iekārtu slodzes un jaudas noteikšana; apzināta iekārtu komplektācijas izvēle atbilstoši aprīkojamā objekta īpatnībām, ņemot vērā darbības režīmu 24 stundu diennaktī; droša montāža (padomājiet, kāpēc gan rūpnīcā montēts ledusskapis var darboties savus 10 gadus, bet objektā uzstādīts gaisa kondicionieris — nereti tikai 2–3 gadus); pareiza klimata uzturēšanas iekārtu ekspluatācija, kas tiek veikta saskaņā ar izgatavotājas rūpnīcas rekomendācijām. Klimata uzturēšanas precīzās kontroles iekārtas paredzētas 10–15 gadu ilgam darbam. Saskaņā ar autoritatīvā Lielbritānijas Celtniecības darbu vadības un informācijas asociācijas BSRIA (skat. www.bsria.co.uk) statistiku, tikai 10 procentu no visām saražotajām klimata uzturēšanas precīzās kontroles iekārtām tiek izmantotas modernizācijai, bet 90 procenti iekārtu nokļūst jaunos objektos. Salīdzinājumam: 1998. gadā Vācijā 30 procenti pārdoto split tipa komforta kondicionieru (jauda līdz 5 kW) nomainīja vecos komforta kondicionierus. Nepieciešamības gadījumā nav grūti sagatavot ekonomiskos aprēķinus iekārtas darbībai ilgstošā laika posmā, lai būtu pārliecība par investīciju lietderību.
   

Ojārs BALTIŅŠ, firmas BIANT tehniskais direktors
   

SIA ražošanas komercfirma BIANT, Ķengaraga ielā 10, 4. stāvā, Rīgā, LV-1063, Tālr. 2251091 , Fakss 7135508, E-pasts: biant@parks.lv
 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001