Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Informācija visur

   

Gartnera grupas pētījums liecina: līdz 2002. gadam vairāk nekā 25 procenti visu strādājošo būs nodarbināti mobili. Tas nozīmē, ka vairāk nekā 108 miljoni darbinieku pasaulē regulāri strādās ārpus saviem birojiem. IDC (International Data Corporation) paredz, ka līdz 2002. gadam vairāk nekā puse interneta datu plūsmas tiks komunicēta, izmantojot intelektuālas interneta pārlūkiekārtas. Pēdējos 20 gados telekomunikāciju industrija ir piedzīvojusi revolūciju. Radušies apstākļi, kasveicinājuši telekomunikāciju industrijas uzplaukumu. Interneta attīstība, piedāvājot milzīgu pieejamas informācijas daudzumu, kas pieaug sprādzienveidīgi, izmainījusi lielas cilvēces daļas informācijas apmaiņas modeli, nomainot tradicionālās bibliotēkas vai ierobežotas pieejas datu bāzes pret visā pasaulē pieejamiem informācijas avotiem. Interneta lietojuma iespējas ir devušas nepārvērtējamu ieguldījumu straujā telekomunikāciju infrastruktūras attīstībā, radījušas pieprasījumu pēc pilnīgi jauniem lietojumiem — multimediju prezentācijām, video uz pieprasījumu u. c. jauniem medijiem. Protams, jauno mediju vajadzībām nepieciešams palielināt telekomunikāciju līniju spēju pārvadīt arvien vairāk informācijas laika vienībā. Pieejamās informācijas apjoma pieauguma un sakaru kanālu attīstības nepārtrauktas mijiedarbības rezultātā industriāli attīstītākajā pasaules daļā lietotāju pieejas iespējas informācijai un multimedijiem visu laiku ir uzlabojušās. Paralēli fiksētā telekomunikāciju tīkla attīstībai, mobilo sakaru attīstība pēdējā desmitgadē ir nodrošinājusi kvalitatīvus un salīdzinoši labi pieejamus balss sakarus, bet mobilā datu pārraide ir bijusi ierobežota ar salīdzinoši šauru lietotāju loku, kas to izmantojuši gandrīz tikai biznesa vajadzībām. Pēdējo gadu attīstība mobilās komunikācijas tehnoloģijā ir radījusi iespēju lietotājam saņemt un noraidīt datus ar pietiekoši lielu datu pārraides ātrumu. Arī mobilo iekārtu ergonomiskums un spēja parādīt saņemto informāciju ir ievērojami uzlabojusies. Tā das tehnoloģijas kā SMS un SIM Toolkit ir paplašinājušas mobilo iekārtu lietojumu rakstītās un grafiskās informācijas saņemšanai un nosūtīšanai, kā arī dažādu servisu nodrošināšanai, izmantojot mobilo tālruni. Šobrīd komerciāli ir pieejama WAP (Wireless Application Protocol) tehnoloģija, kas paver plašākas iespējas datu apmaiņai, transakcijām un piedāvā lietotājam patīkamāku interfeisu. Šobrīd mobilo sakaru tīklā ir iespējama daudz ātrāka datu pārraide nekā pierastie 9600 bit/sekundē, tāpēc tieši tagad ir raduš ies visi tehnoloģiskie nosacījumi jauniem pakalpojumiem, izmantojot mobilās iekārtas. Vai šādas iekārtas ir pieejamas? Jā, mobilo telefonu ražošanas līderi ir sākuši šādu iekārtu, pārsvarā mobilo telefonu, komerciālas piegādes. Tātad šobrīd ir piejamas tehnoloģijas datu komunikācijai un pārlūkošanai no mobilā telefona vai atbilstīgas funkcionalitātes elektroniskās piezīmju grāmatiņas. Arī mobilo datu pārraidei pieejamie pārraides ātrumi gada laikā varētu būt samērojami ar interneta pieejas ātrumu no standarta analogās līnijas un WAP tehnoloģija nodrošina mobilu pieeju internetam. Bet vai ir nepieciešamība caurlūkot internetā pieejamo informāciju no sava mobilā telefona? Droši vien, ka nevienam nebūs īpaša prieka sērfot internetā, izmantojot mobilo telefonu tādā veidā, kā tas notiek, sēžot pie stacionāra datora. Iemesli ir gluži vienkārši: ekrāna izmērs un izšķirtspēja, telekomunikāciju pakalpojuma izmaksas, apstākļi, kuros atrodas mobilais lietotājs — uz ielas, automašīnā vai pārvietojoties savas darbavietas biroja vai ražotnes teritorijā, atrodoties klienta birojā, atpūšoties ar ģimeni ārpus pilsētas.

Kāda informācija mūsdienu mobilo sakaru lietotājam ir nepieciešama?

Tātad tas, kā internetu izmanto mobilais lietotājs, lielā mērā atšķirsies no tā, kā ar internetu strādā mūsdienu lietotājs ar stacionāru datoru. Acīmredzot svarīgs kļūst jautājums par informācijas servisu organizēšanu mobilo lietotāju vajadzībām, lai atvieglotu pieeju vajadzīgajai informācijai. Dažādas ir mobilo lietotāju vajadzības — atšķirīgainformācija ir vajadzīga biznesa un privātam lietotājam, piemēram, jaunietim vai namamātei. Vadoties pēc Gartnera grupas novērtējuma, var secināt, ka tuvākos pāris gados būtiski palielināsies to biznesa lietotāju daudzums, kuri izmantos mobilos sakarus datu pārraidei. Mobilo sakaru biznesa lietotāju vajadzībās varētu ietvert groupware lietojuma programmatūras, piemēram, Lotus Notes programmatūru, datu pārraidei lietojot bezvadu iekārtu protokolu — WAP, tādējādi e-pastu un kalendāra informāciju var saņemtuz WAP mobilo telefonu ekrāniem. Lielākām kompānijām vai pat salīdzinoši nelielām firmām, kuru darbību raksturo ģeogrāfiska izkliedētība, mobilitāte, nepārtraukts darbs ar datu bāzēm, piemēram, noliktavu atlikumiem, FMCG (ātra apgrozījuma patēriņa preču)jomā varētu būt nepieciešami nosūtīt informāciju no uzņēmuma datu bāzēm mobilajam lietotājam. WAP tehnoloģijas iespēju strauja apgūšana varētu notikt tieši biznesa lietotāju vidū, jo biznesa vajadzības visstraujāk veicina tehnoloģiju ieviešanu. Protams, ka jaunās iespējas datu pārraidē no mobilām iekārtām pamanīs arī privātie lietotāji. Kā liecina mobilo telefonu ražotāji — līdz gada beigām pārdošanā nokļūs jauni vidējas cenu grupas mobilie tālruņi, kuri būs apgādāti ar WAP tehnoloģiju. Jautājums: ko vēlēsies saņemt privātais lietotājs uz sava WAP telefona ekrāna? Laika ziņas, TV programmas, horoskopus? Vai varbūt finanšu informāciju, varbūt tā būtu iespēja ļoti ērti samaksāt visus komunālos maksājumus, dodot komandu pārskaitīt nepieciešamo naudas summu no s ava norēķinu rēķina? Principā daudzi servisi ir pieejami, izmantojot jau šobrīd plaši izplatītas tehnoloģijas, piemēram, SMS (īsziņu servisa pakalpojums), kuras pieejamas visiem pašreizējiem GSM tālruņiem. Protams, pārlūkot internetu varēs tikai ar WAP mobilo tālruni, tomēr lielākā daļa mobilam lietotājam nepieciešamās informācijas būtu jāorganizē un jāapkopo tādā veidā, kas ir ērta tieši mobilo sakaru lietotājam.

Mobilais portāls un elastīgi pakalpojumi biznesam

Doma, kā organizēt ērtāku piekļuvi noderīgai informācijai un servisiem mobilā portālā, šobrīd nodarbina daudzu speciālistu prātus. Protams, ka globāla, reģionāla un nacionāla mēroga portālu attīstītāji aktīvi strādā, izveidojot mobilo sakaru lietotājam paredzētus portālus. Tieši mobilo sakaru operatori vislabāk zina, kādus pakalpojumus piedāvāt saviem klientiem. Mūsdienu telefona operatoru raksturīgā iezīme ir augstākas pievienotās vērtības pakalpojumu un individuālu biznesa klientu vajadzībām izveidotu servisu sniegšana, tādējādi nodrošinot lielāku klientu lojalitāti un piesaistot jaunus klientus. Savukārt mobilo portālu attīstība ir efektīvs veids privātu mobilā interneta lietotāju apkalpošanai: segmentēšanai un vēlmēm atbilstošu servisu piegādāšanai.

IBM tehnoloģija

IBM neiesaistās portālu biznesā, bet piegādā nepieciešamās tehnoloģijas tiem, kuri šos portālus attīsta gan interneta pakalpojumu piegādātājiem, gan telekomunikāciju operatoriem. IBM jaunākās izstrādes apkopotas programmu produktu kopā IBM WebSphere Everyplace Suite. IBM WebSphere Everyplace Suite ir augsti mērogojams, viegli vadāms un universāli funkcionāls risinājums. Šī projekta tapšanā iesaistīti daudzi speciālisti no IBM Pervasive Computing programmatūras izstrādātāju 1000 cilvēku lielā štata. Šajā portāla programmatūrāir apkopotas izstrādes, kas nodrošina dažādu mobilo iekārtu transakcijas internetā, piedāvājot tādu pašu funkcionalitāti, kāda ir iespējama no stacionāriem datoriem. Portāla funkciju struktūrshēma parādīta 1. zīm. Šāds portāls veic visas funkcijas, kas nepieciešamas mobilās iekārtas darbībai internetā. 2. zīmējumā parādīta portāla darbība, ja mobilā telefona lietotāja pieprasījums ticis nosūtīts caur sakaru tīklu. Funkcionālais kopums, ko šobrīd veido WebSphere Everyplace Suite, sastāv no šādiem IBM programmatūras produktiem: Wireless Gateway — nodrošina bezvadu piekļuves protokolus; Tivoli Subscription Manager — nodrošina lietotāju administrāciju un iekārtu vadību; IBM Websphere Transcoding Publisher — nodrošina interneta informācijas transkodēšanu pieprasītājas iekārtas vēlamajā formātā; IBM Websphere Applications Server — nodrošina interneta aplikāciju integrāciju; IBM WebSphere Performance Pack — optimizē datu pārraidi klientu pieprasījumu maksimāli ātrai izpildei. Šāds risinājums ir ideālipiemērots, lai nodrošinātu daudzu mobilās piekļuves iekārtu darbu internetā. Risinājums var nodrošināt interneta piekļuvi no dažādām mobilām iekārtām, kuru darbību raksturo kopējs termins Pervasive Computing. Tās ir ļoti dažādas iekārtas, kuras, sazinoties ar informācijas avotu, automātiski dod komandas par informācijas satura nepieciešamo formātu, lai to salāgotu ar iekārtas grafiskajām iespējām. Tādi, piemēram, ir videotelefoni, mobilie telefoni, PDA (Personal Digital Assistant) — elektroniskās piezīmju grā matas.

Dažādu lietotāju grupu un aplikāciju vadība

Galvenā IBM WebSphere Everyplace Suite funkcija ir vadīt iekārtu darbību un administrēt lietotājus, veicot šīs funkcijas neatkarīgi vienu no otras. Iekārtu vadība iekļauj lietojuma monitoringu un pieejas nodrošināšanu. IBM WebSphere Everyplace Suite šo funkciju nodrošina Tivoli Subscription ManagerŖ tehnoloģija, kura atbrīvo tīkla administratorus no ikdienas rutīnas uzturēšanas darba. Šī tehnoloģija ļoti vienkārši no viena vadības punkta atļauj izmainīt pakalpojumus, pievienot jaunas aplikācijas, to skaitā, piemēram, reģistrēt apmeklētos reklāmas izvietojumus, piegādāt lietotāja vajadzībām pieskaņotu saturu un reklāmu.

Vienkāršāki risinājumi nelieliem mobilā interneta portāliem

Atgriežoties pie mobilā interneta risinājumu piemērotības Latvijas apstākļiem, var atzīmēt raksturīgu salīdzinoši nelielu portāla aplikāciju daudzumu, tomēr būtu nepieciešama salīdzinoši elastīga biznesa klientiem paredzēto piedāvājumu politika, piemēram, nodrošinot mobilupieeju uzņēmumu datubāzēm. Realizācijas programmatūra var būt gan IBM WebSphere Everyplace Suite ietilpstošais produkts Tivoli Subscription ManagerŖ, gan Lotus Domino Everyplace serveris, kurš ņemts par pamatu arī tādu relatīvi nelielu mobilo operatoru interneta piekļuves nodrošināšanai kā Telenore Mobile Norvēģijā un KPN Austrijā. Lotus Domino Everyplace var izmantot arī lielāku uzņēmumu korporatīvo informācijas sistēmu nodrošināšanai.
   

Vairāk informācijas par IBM mobilas piekļuves risinājumiem internetam var atrast IBM Pervasive Computing mājas lapā http://www.ibm.com/pvc
   

Papildinformācija par LOTUS DOMINO EVERYPLACE pieejama kompānijas LOTUS mājas lapā http://www.ibm.com/lotus
   

Guntars OTTO
   

IBM Latvija
Vesetas ielā 9
Tālr.7070300
http://www.ibm.com
 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001