Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Tuvplānā — lokālie optiskā kabeļa tīkli

   

Dienu no dienas aug nepieciešamība pēc aizvien lielākiem datu pārraides ātrumiem. Šādu iespēju nodrošina ne vien progresīvas datu pārraides tehnoloģijas, bet arī aizvien modernāki tīkli. Nekādi neiztikt bez optikas! Tāpēc šoreiz tuvplānā — uzņēmumu un iestāžu optiskā kabeļa iekšējo tīklu (LAN) izveide un konkrēti risinājumi.

Kas ir optiskā pārraide

Optiskajā pārraidē signāls caur optisko šķiedru no raidītāja līdz uztvērējam nonāk gaismas veidā. Raidītājs pārveido elektrisko signālu gaismā, bet uztvērējs — atpakaļ elektriskajā signālā. Optiskajai pārraidei ir daudz priekšrocību salīdzinājumā ar elektrisko: plata caurlaides josla, mazs vājinājums, liels pārraides ātrums, izslēgti traucējumi uz šo kabeli un no tā. Optiskos kabeļus iedala vienmoda (šķiedras izmērs 9/125 mkm) un daudzmodu (50/125, 62,5/125 mkm) kabeļos. Vienmoda kabeļus izmanto tālām, maģistrālām pārbaudēm, bet daudzmodu — galvenokārt lokālajos tīklos.

Kabeļu sistēmas plānošana

Strukturētu kabeļu sistēmu plānošanas pamatprincipus nosaka šādi standarti: ISO/IEC 11801 Information Technology — Generic cabling for customer premises, EN 50173 Information Technology — Generic cabling, ANSI/TIA/EIA–568–A Commercial Building Telecommunication Cabling Standard. Saskaņā ar šiem standartiem vispārējo kabeļu sistēmu var iedalīt trijās apakšsistēmās: teritoriālajā, ēku un stāvu jeb horizontālajā sistēmā. Teritoriālā sistēma savieno teritoriālo sadalītāju CD (campus distribution) ar ēku sadalītāju BD (building distribution). Ēku sistēma savieno BD ar stāvu sadalītājiem FD (floor distribution). Horizontālā sistēma savieno FD ar komunikāciju ligzdu TO (telecommunication outlet). Šo horizontālās kabeļu sistēmas daļu dēvē par pārraides posmu. Pārraides kanālu veido pārraides posmam pieslēgtie savienotājkabeļi, kas FD galā pieslēdzas aktīvām elektroniskām iekārtām (mezgliem, komutatoriem u. c.), un TO galā savieno šo rozeti ar darba vietas datoru.

Optiskā kabeļu sistēma Volition

Kabeļu sistēma Volition pilnībā atbilst šo standartu prasībām. Tajā tiek izmantoti īpašas konstrukcijas (skat. 3. zīm.) optiskie daudzmodu kabeļi — 50/125 mkm un 62,5/125 mkm, — kas dažādiem standartizētiem lietojumiem nodrošina tabulā redzamos maksimālos pārraides attālumus un nepārsniedz tajā redzamo maksimālo kanāla vājinājumu. Kā redzams tabulā, lielāku attālumu un mazāku vājinājumu var iegūt, gan izmantojot 50/125 mkm optisko kabeli (tas, starp citu, ir arī lētāks), gan arī strādājot ar 1300 nm viļņu garumu. Optiskā kabeļa pievienošanai aktīvajām iekārtām firma 3M ir izstrādājusi un patentējusi jauna veida optisko savienotāju un ligzdu VF–45. Šajā savienojumā izmantots unikāls risinājums — optiskās šķiedras no savienotāja un ligzdas savienojas ligzdas V veida grāvīti, kas nodrošina ilgstošu un arī pēc vairākkārtējas pieslēgšanas nemainīgu savienojumu ar maksimālo vājinājumu 0,75 dB. Savienotājā atrodas gan raidošā, gan uztverošā optiskā šķiedra. Šis savienotājs ietilpst grupā SFF (Small Form Factor optical connector) un atbilst ANSI ASC X3T11, ANSI/ TIA/EIA FO 6.3, ANSI/TIA/EIA 568. Ne mazāk būtiska ir optiskās šķiedras pievienošana ligzdai. Izmantojot mazgabarīta instrumentu komplektu, abas optiskās šķiedras vienlaikus iespējams pievienot aptuveni minūtes laikā. Šīs ligzdas paredzētas ievietošanai sadalītājpaneļos un dažādu konfigurāciju sienas rozešu korpusos. Volition sistēma kopumā ietver ne tikai pasīvo daļu — kabeļus un savienotājus, bet arī aktīvās tīkla iekārtas: tīkla interfeisa kartes (NIC), mediju konvertorus, transīverus,mezglus, komutatorus (skat. 4. zīm.). Atkarībā no konkrētās vajadzības sistēmu var veidot gan ar optiku līdz pašai darba vietai — datoram, gan arī jaukti — ar vītā pāra sistēmām Cat5, Cat5E. Atkarībā no vajadzībām un tīkla kartes optiskā signāla padošanai darba vietas datoram varam gan izmantot 10 Mbit/s un 100 Mbit/s mediju konvertorus, gan ievietot datorā tīkla karti ar optisko pārveidotāju un VF-45 interfeisu. Tāpat var rīkoties arī sadales centra pusē — var lietot optiskos mezglus (hub), komutatoru vai, piemēram, pašreizējam 100 Mbit mezglam pieslēgt 19" šasijā montējamus mediju konvertorus. Šādas blokshēmas piemērs redzams 5. zīmējumā. Ja tīklu ir uzstādījuši sertificēti instalētāji, kabeļu sistēmai ar firmas 3M starpniecību tiek dota 20 gadu garantija. Darbs Volition sistēmas attīstībā turpinās, un ir jau pieejami savienotāji VF–45 vienmodas kabelim.
   

Informācijas sagatavošanai izmantoti firmas 3M materiāli, katalogi un interneta lappuse: www.3M.com/volitionm
   

Einārs BERGHOLCS
 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001