Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

MP? TAS ir ļoti vienkārši!

   

MP

 

MP? TAS ir ļoti vienkārši!

Nobeigums. Sākums SP 2002/3.

 

Citi MP jauninājumi 

Konveijerapstrāde

 

Pirmie mikroprocesori (MP) apstrādāja vienu instrukciju no piegādes līdz izpildei, pirms nākošā darba taktī sākt nākošās instrukcijas izpildi. Taču superdatoros jau kopš 1960. gada bija pazīstama t. s. datu konveijerapstrāde (pipelining), kas ļāva sākt nākošās instrukcijas izpildi, nepabeidzot iepriekšējo. 70. gadu beigās to sāka izmantot MP INTEL 8086 (1. zīm.) [1].

 

Dažādās ķešas

 

Bez parastā RAM parasti MP satur arī super RAM atmiņu jeb Cache Memory, no kuras MP datus var iegūt ļoti ātri, burtiski MP atliek pastiept roku savā kabatā (ķešā), kas izvietota turpat uz čipa. Pirmo reizi šādu kešatmiņu uz čipa ieviesa firma Motorola savā MP MC 68020. Nākošais posms bija kešatmiņā atdalīt instrukcijas no datiem. To darīja tā pati Motorola savā MP MC 68030. Ķešā ieliktā atmiņa ir ātra, bet mazietilpīga. Pirmo reizi ar otro īpašību to bagātināja 1994. gadā firma Digital procesorā Alfa 21164. Patlaban visiem augstākās klases MP ir šādas ātras un ietilpīgas divlīmeņu ķešas uz čipa. GPP Pentium IV tiek izmantota t. s. Trace Cache, kurā uzglabā instrukcijas tādā secībā, kā tās nesen tika izpildītas, nevis statiskā secībā, ko tai noteicis kompilators. Tā jau ir dinamiska ķeša.

 

Funkcionālie bloki uz čipa

 

Sākotnēji MP darbojās vienā taktī ar atsevišķu IMS, kas nodrošināja peldošā komata operācijas. Pirmo reizi uz čipa šo bloku realizēja firma Motorola MP MC 88100 un Intel procesorā 486. Šī tendence turpinās - uz MP čipa tika izvietoti arī citi specializētie funkcionālie bloki, piemēram, atsevišķs ALU adresācijas bloks, shēmas, kas nodrošina atmiņas viennozīmību, grafisko datu atbalsta bloks u. c. Šie jauninājumi sāka ieviesties no 1986. gada firmas Intel MP i860.

 

 

Konveijerapstrāde ar prognozi

 

Konveijerapstrādes priekšrocības zūd, ja tajā kāds posms apstrādes procesu sāk aizkavēt. Šādu kavēšanos vēlams prognozēt. Īpaši aparatūras prognozes bloki, kas nodrošina vienlaidus datu apstrādi, sāka parādīties tikai 90. gadu sākumā: Motorola MC 88110, Digital Alfa 21064 un Intel Pentium procesoros.

 

Klasteri (moduļi)

 

Ja tranzistors ir ļoti niecīgs (~ 150 mm) un augsta takts frekvence (virs ~ 1 GHz), toties palielināts čipu izmērs (no viena līdz dažiem cm2), sāk izpausties signālu aizkavējums, tiem šķērsojot čipu no viena stūra uz otru! Vienīgā izeja: MP kodola sadalīšana klasteros tā, lai rezultātus, kas iegūti vienā klasterā, varētu izmantot citā funkcionālā blokā, bet tai pašā klasterā. 90. gadu beigās šos efektus firmas Digital projektētāji ņēma vērā procesorā Alfa 21264.

 

Ātrie kodoli

 

Lai paātrinātu datu apstrādes procesu, sevišķi tās trešo posmu (sk. SP 2002/3, 29. lpp., t. i., raksta sākumu), apstrādes operāciju izpildes kodolam var likt darboties ātrāk, salīdzinot ar pārējām MP daļām. Tas pirmo reizi realizēts 2000. gadā Pentium IV procesorā, kurā ALU bloks darbojas 3,4 GHz frekvencē, kamēr MP taktsfrekvence ir tikai 1,7 GHz.

 

SMT (Simultaneons Multithreading)

 

Tā ir vienlaicīga laiksakritīgu vairāku uzdevumu apstrāde, ko veic viena programma. Angļu thread - pavediens - jāsaprot vārdā multithreading kā vairākas programmas daļas, ko var apstrādāt vienlaikus (simultāni). Lai gan paņēmiens bija zināms kopš 1978. gada, MP jomā tas tika izmantots tikai 2000. gadā Pentium IV procesorā.

 

Nākotne?

 

Nav labi nepārtraukti jautāt, bet, mēģinot izprast MP attīstību turpmākā nākotnē, tas, šķiet, jādara. Ko darīs datorspeciālisti ar MP, kas saturēs vairākus 100 miljonus, varbūt pat miljardus tranzistoru? Cik ilgi vēl darbosies deģenerētais Mūra likums, kura rezultātā ik pa sešiem gadiem MP raksturlielumi uzlabojas par vienu kārtu? Vai mikroskopiski supersīciņajos tranzistoros nesāks izpausties kvantu mehāniskie efekti, izmainot vai nomācot šāda tranzistora darbību? Vai pāriesim pie citiem datortehnikas attīstības principiem? Vai izmantosim miljards tranzistora čipu, lai plaukstdatorā cilvēka valodā iekliegtu problēmu, lai tas pats formulētu algoritmu, izstrādātu programmu, veiktu vajadzīgās darbības un dotu tūlītēju problēmas risinājumu?

Skaidrs tikai tas, ka zinātnē, tehnikā un sadzīvē mazais MP čips vēl ienesīs daudz jauna.  

 

 

 

Arnolda VĪTOLS

Ekskluzīvi SP

 

Informācijas avoti (sk. arī SP 2002/3, 29. lpp.):

1. Udo Zőlzer. Digital Audio Signal processing. John Willey and Sons, Ltd., N-Y, Toronto 1999.

2.  A.Baums, Privāta komunikācija.

2.            IEEE Spectrum 2001, June, 62.

2.                          

2.                          

2.                         1. zīm. Datu konveijerapstrāde.

3.  

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001