Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Fiksētie pakalpojumi mobilajā tīklā

   

Fiksētā tīkla operatoriem nereti rodas problēmas, ja jāierīko tālruņa līnija klientiem, kuri atrodas tālu no piekļuves tīkla u

 

Fiksētā tīkla operatoriem nereti rodas problēmas, ja jāierīko tālruņa līnija klientiem, kuri atrodas tālu no piekļuves tīkla un kur vienīgais loģiskais risinājums būtu radiosavienojums. Turpretī mobilā tīkla operatori labprāt sniegtu klientiem arī fiksētā tīkla pakalpojumus, turklāt nesadārdzinot tarifus ar maksu par starpsavienojumiem. Vai tas maz iespējams!? Jā, ja talkā ņem Ericsson piedāvāto risinājumu - fiksētā šūnu tīkla galiekārtu FCT (Fixed Cellular Terminal). Tā ļauj GSM operatoriem paplašināt mobilā tīkla izmantošanu visā pārklājuma zonā, radot iespēju sniegt arī fiksēto telekomunikāciju pakalpojumus. Izmantojot FCT, mobilos operatorus vairs neaizkavē nedz lēnā un sarežģītā kabeļu ieguldīšana, nedz arī lielās tīkla izveides izmaksas. FCT ir elastīga un lietotājam draudzīga sistēma, kura nodrošina arī tūlītējus papildienākumus.

 

Spēcīga konkurētspēja

Operatoriem ir vitāli svarīgi būt pārliecinātiem, ka viņu klienti jūtas apmierināti ar to tehnoloģiju līmeni, kādu viņiem piedāvā. Jauni telekomunikāciju pakalpojumi tiek izstrādāti aizvien pieaugošā tempā. Pilsētu un piepilsētu teritorijās turpinās cīņa starp konkurējošiem fiksēto un mobilo operatoru telekomunikāciju tīkliem.

Izmantojot FCT, mobilajiem GSM operatoriem ir visi trumpji rokā. Jaunās paaudzes FCT piedāvā GPRS un Bluetooth iespējas, bet ar tām var arī sūtīt faksus, nodrošināt liela ātruma datu pārraidi un ātru piekļuvi internetam. Turklāt mobilie operatori netiek apgrūtināti ar maršrutizācijas problēmām vai lielām tīkla ieguldīšanas izmaksām.

 

Nekādu papildmaksu!

Daudzās no pašreizējām tarifu sistēmām aprēķināta papildmaksa par starpsavienojumu no viena tīkla uz citu. Turpretī FCT atrodas tā paša šūnu tīkla robežās, kurā strādā arī galiekārtas. Piemēram, pievienojot FCT biroja centrālei un maršrutizējot visus iekšējos zvanus uz darbinieku mobilajiem tālruņiem caur FCT, uzņēmuma mobilo sarunu izmaksas tiks ievērojami samazinātas.

 

Specializēti lietojumi

Fiksētās galiekārtas ar liela ātruma datu pārraides kapacitāti paver operatoriem specializētas biznesa iespējas GSM tīklos. FCT piedāvā tehnoloģiskus risinājumus gan tādiem augsto tehnoloģiju lietojumiem kā drošība, telemetrija, Bluetooth, virtuālie privātie tīkli, biroja centrāles, gan arī mājas biroju lietotājiem un privātpersonām. Turklāt paveras arī biznesa potenciāls tādiem FCT lietojumiem, kas pielāgoti lielai cilvēku koncentrācijai, piemēram, pasažieru kuģī vai lielos publiskos pasākumos.

 

Drošība

Drošības lietojumos visvājākais posms vienmēr ir bijuši kabeļu savienojumi no vietējās centrālās ierīces līdz uzraudzības centram. Radiosavienojums ir drošs risinājums, un GSM operatoriem ir piemēroti tīkli, lai to nodrošinātu. Ericsson FCT galiekārta ir lieliska izvēle drošības risinājumiem. Tā nodrošina piekļuvi, kur iespējams pievienot gan kameras, gan drošības sensorus, gan standartveida signalizācijas sistēmas.

FCT spēj vienlaikus funkcionēt gan kā drošības vārteja, lai pievienotu signalizācijas sistēmas, kuras parasti darbojas fiksētajā tīklā, gan arī kā alternatīva vai rezerves komunikāciju līnija. FCT piedāvā lietotājiem divus pakalpojumus, kas apvienoti vienā risinājumā: pilnīgs komunikāciju pakalpojumu spektrs (balss, faksa un datu pārraide, piekļuve internetam) un arī vienkāršs, viegli instalējams drošības risinājums. Un tas viss ar vienas vienīgas galiekārtas palīdzību!

Šā risinājuma potenciālie lietotāji varētu būt uzņēmumi, kuriem nav piekļuves fiksētajām līnijām, vai arī tādi, kuriem vajadzīgas īslaicīgas instalācijas (piemēram, būvlaukumos), kur kopā ar komunikācijām tiek pieprasīti arī drošības risinājumi.

 

Telemetrija

Procesa informācija, tā sauktā telemetrija, prasa 24 stundu nepārtrauktu darbību. Šādos risinājumos FCT kalpo kā energobarošanas rezervēšanas sistēma un nodrošina drošu informācijas pārraidi caur GSM tīklu. Ericsson FCT piedāvā pilnīgu telemetrijas risinājumu, kura pamatā ir GSM piekļuves punkts, pie kura viegli var pievienot divvirzienu  attālinātās uzraudzības sistēmas. Šī risinājuma potenciālie lietotāji varētu būt telemetrijas uzņēmumi, ražotnes, kur stingri jāuzrauga, lai energopadeves bojājumi neradītu vitāli svarīgu datu zudumu. FCT nodrošina arī ģeogrāfiski izkliedētu sistēmu efektīvu uzraudzību.

 

SoHo lietojumi

FCT piedāvā arī īpašu lietojumu mazā un mājas biroja jeb t. s. SoHo vajadzībām, nodrošinot piekļuvi fiksētā tīkla pakalpojumiem ar GSM šūnu tīkla starpniecību. FCT var pievienot arī biroja centrālei, lai dotu lietotājam iespēju samazināt telefona rēķinus, jo, izmantojot biroja centrāles funkciju LCR (Least Cost Routing - maršrutizācija pa vislētāko maršrutu), iespējams novirzīt visus specifiskos savienojumus uz FCT, tādējādi izmantojot mobilā tīkla tarifus un izvairoties no augstajām starpsavienojumu izmaksām. SoHo lietotājs var izmantot arī parastos fiksētā tīkla tālruņa, faksa un datora (interneta) pakalpojumus, kurus nodrošina mobilā tīkla operators. Var saņemt arī GSM pakalpojumus (īsziņas, satura pakalpojumu abonēšana utt.).

PBX lietojumi

FCT piedāvā elastīgu un rentablu risinājumu biroja centrāļu pievienošanai pie GSM bezvadu tīkla. Tādējādi mobilajiem operatoriem ir iespēja radīt papildu mobilo satiksmi (traffic), sniedzot pakalpojumus, kas ir lētāki nekā parastie fiksētā tīkla pakalpojumi. Šī lietojuma priekšrocības ir skaidras, jo tālruņu rēķinu summas ievērojami samazinās. Tā kā biroja centrāle ir ieprogrammēta tā, lai varētu novirzīt izsaukumus uz FCT, arī sarunas no biroja fiksētā tīkla uz mobilo tiek reģistrētas kā divi mobilā tīkla savienojumi, līdz ar to vairs nav jāmaksā par starpsavienojumu.

 

Virtuālā privātā tīkla lietojumi

Virtuālais privātais tīkls (VPN) ir uzņēmuma privātā tīkla paplašinājums ar privātiem savienojumiem caur koplietojuma publisko tīklu (piemēram, internetu). FCT dod iespēju izmantot GSM un GPRS piekļuves tīklus, lai savienotu telefonijas un IP infrastruktūru.

FCT nodrošina IP bezvadu datu savienojumu ar korporatīvajiem resursiem, iekļaujot GPRS tīklos arī biznesa partnerus un klientus.  Lietotāju mobilās galiekārtas allaž ir savienotas un ir tiešsaistē. Savienojums ar maršrutizatoriem caur FCT RS232 portu vai V.90 POTS interfeisu ļauj izmantot vienu GPRS savienojumu vairākiem lietotājiem.

FCT var viegli pārvietot no vienas vietas uz citu. Tā it kā pārtop par privāto telekomunikāciju līniju, kura nav piesaistīta kādai noteiktai vietai, tāpēc tā ir īpaši ērta tiem, kuri raduši daudz braukāt apkārt. Lai varētu pilnvērtīgi izmantot FCT, lietotājam, protams, jāatrodas vietā, kur ir GSM pārklājums.

Potenciālie lietotāji varētu būt lieli uzņēmumi, kuri vēlas nodrošināt piekļuvi korporatīvajam tīklam (e-pasts, intranets, korporatīvais tīkls), darbinieki, kuri strādā ārpus uzņēmuma (mājās, pie klienta). Šo risinājumu ieteicams lietot arī uzņēmumiem, kuri vēlas izmantot IP savienojumu (interneta piekļuve u. tml.) vietās, kur nav pieejams fiksētais tīkls.

 

Privātpersonu lietojums (WLL)

FCT risinājumu var izmantot arī privātpersonas, pievienojot FCT galiekārtai gan analogo tālruni, gan CLI iekārtas, gan modemu un faksu. Izmantojot FCT, lietotājam nav jāgaida, kamēr fiksētā tālruņa līnija tiks ieguldīta līdz viņa mājai , ja vien šajā vietā ir GSM pārklājums.

Šī pakalpojuma potenciālie lietotāji varētu būt ģimene ar vairākiem mobilajiem tālruņiem, jo ar FCT palīdzību abonēšanas maksa būtu jāmaksā tikai par vienu numuru. To ērti var izmantot arī vasarnīcu vai lauku māju īpašnieki teritorijās, kur nav fiksēto sakaru, īpaši, ja viņi pastāvīgi dzīvo citur. FCT labi noderētu arī aktīviem interneta lietotājiem, lai, bieži sērfojot internetā, nevajadzētu ievilkt otru fiksēto tālruņa līniju balss saziņai. Protams, aizvien vairāk kļūst arī tādu profesionāļu (arhitekti, gleznotāji, ārsti, žurnālisti u. c.), kas galvenokārt strādā mājās. Šādā gadījumā FCT viņiem noder kā rezerves līnija, lai bizness ne uz mirkli neapstātos. 

 

 

FCT Bluetooth vārteja

Ericsson īpašais piedāvājums ir trīskāršā diapazona FCT. Tā ir vispilnīgākā vārteja lietotājiem, kuri vēlas nodrošināt piekļuvi fiksēto līniju pakalpojumiem caur GSM tīklu. Papildus fiksētā tīkla pakalpojumiem Ericsson risinājums F271m piedāvā arī plašu GSM pakalpojumu spektru kā, piemēram, priekšapmaksas abonēšana, zvanītāja numura noteikšana, izsaukuma gaidīšana, bloķēšana, pāradresācija, kā arī īsziņas, konferenču zvani starp vairākām personām vai alternatīvie līniju pakalpojumi. F271m vārteja ir solis uz priekšu arī mobilo komunikāciju lietojumā SoHo vidē, un to efektīvi nodrošina Bluetooth tehnoloģija.

 

Augsti standarti

Šīs jaunās GSM bezvadu balss un datu pārraides pamatā ir augstas kvalitātes komunikāciju standarti. F271m galiekārtu raksturo tīkla automātiskā meklēšana starp GSM900, GSM1800 un GSM 1900 frekvencēm, tādējādi nodrošinot GSM tīkla globālo pārklājumu. Paplašinātais pilna apjoma balss kodējums (EFR) perfekti atdarina fiksēto līniju balss pārraides pakalpojumu kvalitāti. Datu pārraidei F271m galiekārta nodrošina jaunāko GSM interneta pakalpojumu piekļuves tehnoloģiju: HSCSD un GPRS garantē lielu bezvadu datu pārraides ātrumu un iespēju vienmēr būt tiešsaistē ar tīklu. F271m galiekārta ir apgādāta arī ar iebūvētu modemu, kurš no porta RS232 ir lietojams PC faksa un datu pakalpojumiem, kā arī SMS. F271m galiekārta nodrošina iebūvētu SMS pārraudzības funkciju, kas ļauj kontrolēt un uzraudzīt iekārtu no attāluma.

 

Ericsson

 

K. Valdemāra ielā 21

Rīgā, LV-1010

Tālr. 7090000

Fakss 7090001

www.ericsson.lv

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001