Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

SIM Toolkit tehnoloģija un tās izmantošana mobilo telekomunikāciju pakalpojumos

   

Telekomunikāciju un informācijas tehnoloģijas mūsu dzīvē ieņem aizvien svarīgāku vietu. Tehnoloģiju klātbūtne ir vērojama visās dzīves sfērās. Jau par ierastu ikdienā ir kļuvis arī mobilais telefons, ar kura palīdzību esam sasniedzami it visur, kur ir mobilā sakaru tīkla pārklājums. Mobilo sakaru nozare pēdējos gados ir strauji attīstījusies visā pasaulē, piedāvājot aizvien jaunus mobilā telefona lietošanas veidus. Arī Latvijā ir vērojams mobilo sakaru popularitātes pieaugums. Par to liecina arī fakts, ka Latvijas Mobilā Telefona, lielākā Latvijas mobilo sakaru operatora, klientu skaits jau ir pārsniedzis 220 290 un turpina augt. Latvijas Mobilais Telefons nopietnu uzmanību pievērš arī jaunajām tehnoloģijām un to izmantošanai pakalpojumos. Par to varēja pārliecināties izstādē Baltic IT&T 2000 šā gada aprīlī, kurā LMT demonstrēja virkni jaunu pakalpojumu, t. sk. arī Īsziņas "Dialogs", kuru pamatā ir SIM Toolkit tehnoloģija. Ar SIM Toolkit tehnoloģijas palīdzību mobilā telefona lietošana var kļūt vēl ērtāka un vienkāršāka nekā līdz šim. Latvijas Mobilais Telefons maijā plāno ieviest vairākus Īsziņas "Dialogs" pakalpojumus, ar kuru palīdzību LMT klienti varēs, piemēram, daudz ātrāk un ērtāk nekā līdz šim nosūtīt ziņu no mobilā telefona uz e-pasta adresi, faksu, peidžeri. Un tas, protams, nav viss. Lai saprastu, kāds ir Īsziņas "Dialogs" tehnoloģiskā risinājuma potenciāls, piedāvājam nelielu ieskatu SIM Toolkit tehnoloģijā.

SIM Toolkit priekšrocības:

programma nodrošina pareizu parametru izvietojumu īsziņā, kā arī to korektas vērtības;
lietotājam saprotamāka un draudzīgāka saskarsme ar programmu;
ja datu šifrēšanai lieto speciālus drošības moduļus (security plug-in), tad pārsūtītā īsziņa ir ļoti droša (tās saturs nav izlasāms, ja nezina šifrēšanas atslēgas).

Procesu kopumu, kurš norisinās laika posmā starp telefona (ar tajā ievietoto SIM karti) ieslēgšanu un izslēgšanu, sauc par sesiju. Tās sākumā notiek pirmā datu apmaiņa starp karti un telefonu, tā sauktais ATR (Answer To Reset). Standarta GSM 11.11 specifikācijā SIM karte ir kā kalps un mobilais tālrunis ir saimnieks. Pēc dažādu autentifikācijas procedūru un inicializācijas pabeigšanas SIM karte it kā kļūst pasīva. Tā ir nepieciešama tikai tad, kad tālrunim ir vajadzīga kāda informācija. SIM Toolkit ievieš papildu funkcionalitāti, kas ļauj SIM kartei daļēji kļūt par saimnieku, tādējādi nodrošinot lietotājam ērtāku saskarsmi ar SIM karti un tajā ietvertajām programmām. Saskaņā ar GSM 11.14 specifikāciju, SIM karte spēj veikt vairākas jaunas komandas, tādas kā papildu izvēlnes attēlošana, izvēles veikšana, teksta attēlošana, teksta ievadīšana, īsziņas sūtīšana u. c. Lietojot šīs komandas, mobilā tīkla operators kopā ar pakalpojuma sniedzēju var izveidot lietotājam ērtu pakalpojumu, kurš tiek interaktīvi vadīts, izmantojot telefona ekrānu un klaviatūru. SIM Toolkit nodrošina papildu izvēlnes struktūru, ar kuru lietotājs var iedarbināt kartē ietvertās programmas.

SIM kartei ir vairāku veidu atmiņas:

ROM (Read Only Memory) glabā operētājsistēmu un tās nemaināmos datus. Dažāda tipa SIM kartēm ROM lielums ir dažāds. Parasti šīs atmiņas lielums nepārsniedz 20 KB, bet SIM Toolkit kartēm tas patlaban svārstās no 32 KB līdz 48 KB. RAM (Random Access Memory) ir paredzēta mainīgiem datiem un ir relatīvi maza — no 1 līdz 3 KB. To izmanto datu pagaidu uzglabāšanai. Ja telefons ir izslēgts, visi dati, kuri atradušies RAM atmiņā, tiek zaudēti. EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) parasti tiek radīta SIM kartes personalizācijas procesa laikā un satur datus par sistēmas funkcionalitāti un dažādām programmām. SIM Toolkit programmas SIM kartē tiek saglabātas EEPROM atmiņas apgabalā.

Neliela atkāpe

Izstrādājot GSM sistēmas specifikācijas, tika nolemts izveidot tā saukto SIM karti, kura ir plastikāta kredītkarte ar iestrādātu mikroshēmu (chip). Katram abonentam tiek piešķirta SIM karte, kas ir viņa atslēga mobilo sakaru tīklā. Pateicoties GSM vērienīgumam, tika nolemts ieviest šo sistēmu pa fāzēm: pirmā, otrā, otrā plus. Pirmās fāze piedāvāja dažus pamata telefonijas servisus, kā arī dažus papildpakalpojumus. Dažiem no tiem bija nepieciešams, lai šīs funkcijas nodrošina arī SIM karte. Tādējādi arī SIMkartes tiek iedalītas fāzēs. Pirmās fāzes SIM kartēm bija 3 KB (kilobaitu) liela atmiņa (EEPROM), kura pārsvarā tika izmantota, lai saglabātu piezīmju grāmatiņu un īsziņas (SMS). Visām pirmās fāzes SIM kartēm bija vajadzīgs 5 V liels barošanas spriegums. Otrās fāzes SIM kartēm EEPROM atmiņas lielums ir jau 8-16 KB. Kartē ietverta virkne tādu jaunu pakalpojumu kā noteiktu numuru izsaukšana, izmaksu konsultants u. c. Otrās plus fāzes SIM kartēs tiek ieviesta pilnīgi jauna funkcionalitāte. Piemēram, SIM Toolkit, OTA (Over The Air) u. c. Programmas var būt visdažādākās, piemēram, programma, kas sagatavo informāciju par valūtas kursiem, veic banku pakalpojumus informācijas un naudas pārskaitījumu jomā, piedāvā operatora pakalpojumus. Piemēram, aplūkosim Īsziņas "Dialogs" SIM kartes papildus izvēlni, kura varētu izskatīties kā 2. zīmējumā.

SIM Toolkit platformas

Parasti, SIM Toolkit risinājums ir samērā sarežģīts arī no uzturošās aparatūras viedokļa. Kā redzams 3. zīmējumā, SMS centram ir pievienots SIM Toolkit serveris, kura uzdevums ir sekot līdzi programmu pareizai izpildei. Šajā serverī tiek glabāti arī dati par konkrētās SIM kartes atmiņas izmantošanu, cik daudz atmiņas aizņem aplikācijas, cik brīvas vietas vēl palicis.Šajā gadījumā programmas tiekpastāvīgi glabātas SIM kartē. Mūsdienu straujais dzīves temps prasa ērtu, ātru un vienkāršu pieeju informācijai, neatkarīgi no informācijas saņēmēja un sūtītāja atrašanās vietas. Jaunākie mobilo telekomunikāciju tehnoloģiskie risinājumi, t.sk. SIM Toolkit tehnoloģija, piedāvā veidu, kā apmierināt šīs prasības, kā arī parāda, kāds potenciāls ir apslēpts varbāt pēc lieluma necilajā mobilā telefona aparātā.

Radioreleju līnijas modernizācija

Iekļaujoties visā pasaulē vērojamā informācijas pārraides digitalizācijas procesā, BO VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs realizē apjomīgu projektu, ieviešot digitālo maģistrālo radioreleju līniju (RRL) tīklu. Realizācijas gaitā uzstādītās tehnoloģiskās aparatūras vērtība sasniedz vairākus miljonus dolāru. Projekts sākts 1999. gadā, to pabeigs šogad. Tiks mainīta visa radioreleju līnijas tehnoloģiskā aparatūra, līnijas konfigurācija, izveidotas divas jaunas neapkalpojamas radioreleju stacijas, to skaitā Āboliņu stacija. Šim nolūkam Madonas rajona Oš- upes pagastā ir uzbūvēts 60 metru augsts Somijas firmas Transmast antenu masts. Visa vajadzīgā aparatūra izvietota konteinerā. Lai nodrošinātu aparatūras nepārtrauktu darbu arī tad, kad traucēta elektroenerģijas padeve, izmantos dīzeļģeneratoru. Izmantota Japānas firmas NEC radioreleju līniju aparatūra NEC 2000S, kura strādā 6 GHz diapazona augšējā daļā, izmantojot modulāciju 64 QAM. Līnijas caurlaides spēja ir 155,52 Mbs. Aparatūras konfigurācija būs 1+1 ar iespēju to paplašināt, nepārtraucot iekārtu darbu, līdz 3 + 1. Maģistrālā līnija sastāvēs no 17 posmiem, kuru kopējais garums būs 690 kilometru. Īsākā posma garums būs 21,9 kilometri, garākā — 52,7 kilometri. Līnijas kvalitatīvie parametri tiks nodrošināti atbilstoši rekomendācijas ITU–T 6826 prasībām, tāpēc divpadsmit posmos izmantos sadalītās uztveršanas sistēmu. Tiks izmantotas firmas Andrew antenas HP10–65E ar 3 metru diametru un antenas HP12–65E ar 3,7 m diametru. Kanālu veidošanai izmantos firmas NEC STM1 multipleksoru aparatūru SMS–150V un SMS–600V. Lai nodrošinātu sistēmas nepārtrauktu darbību, visi multipleksoru bloki, kuru bojājums var izraisīt sakaru pārtraukumus, tiks rezervēti. Visa radio un multipleksoru aparatūra barosies no 48 V sprieguma, izmantojot firmas PoMo barošanas blokus ar konfigurāciju 30 Ax2. Elektroenerģijas padeves pārtraukumos, aparatūras darbu (līdz 10 stundām) nodrošinās firmas Tudor akumulatoru baterijas. Radioreleju līnijas darbu automātiski kontrolēs ar vadības un kontroles sistēmas NCT–2000 palīdzību. Vadības un kontroles centrā Rīgā nonāks visa informācija par sistēmas darbu un tehnisko stāvokli, tas ļaus pilnvērtīgi analizēt un prognozēt sistēmas tehnisko stāvokli. Jau ir veiktas atsevišķu RRL posmu ilgstošas pārbaudes testēšanas režīmā, kas ir apliecinājušas izvēlētās sistēmas ļoti augsto ekspluatācijas drošību un teicamo kvalitāti. Nododot ekspluatācijā RRL sistēmu, vairs nebūs nekādu kvalitatīvo un kvantitatīvo ierobežojumu video un audio informācijas pārraidei starp sistēmas punktiem. Austrumu virziena RRL Rīga — Daugavpils kopgarums ir 394 kilometri, rietumu virziena Rīga — Liepāja kopgarums ir 256 kilometri. Atzarojumā Cesvaine — Alūksne ir uzstādīta Japānas firmas NEC PDH aparatūra ar pārraides ātrumu 34 Mbs. Šī atzarojuma kopgarums ir 68 kilometri. Atzarojumā Ēdole — Ventspils tiks uzstādīta NEC aparatūra ar pārraides ātrumu 155 Mbs. Radioreleju līnija galvenokārt paredzēta televīzijas un radio programmu izplatīšanai MPEG2 standartā, kā arī datu pārraidei.
   

Gunārs MIKUČĀNS

Neskaidrību migla ap jauno telekomunikāciju likumu

Ne vien telekomunikāciju uzņēmumi, bet arī patērētāji jau labu laiku gaida nozares likumdošanas bāzes sakārtošanu un cer uzzināt, kas notiks 2003. gadā liberāla tirgus apstākļos. Līdz brīvlaišanas brīdim atlikuši vairs tikai divarpus gadi, un Saeimas vilcināšanās ar jauno spēles noteikumu publiskošanu traucē telekomunikāciju uzņēmumu darbu.
 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001