Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Svarīgāko notikumu hronoloģija

   

Autors

 

Pirms 205 gadiem, 1797. gada 17. decembrī, dzimis Dzožefs Henrijs, amerikāņu fiziķis, novērojis elektromagnētisko indukciju. Miris 1878. gada 13. maijā.

 

Pirms 170 gadiem, 1832. gada 21. oktobrī, Pēterburgā Pāvels Šilings savā dzīvoklī Krievijas caram demonstrēja elektriskā telegrāfa darbību. Cars iebilda, ka viņa ziņneši depešas varot nogādāt adresātam ātrāk.

 

Pirms 150 gadiem, 1853. gada 1. novembrī, atklāta visgarākā publiskās lietošanas telegrāfa līnija Ziemeļeiropā Rīga–Bolderāja. To projektēja Verners Sīmens.

 

Pirms 135 gadiem, 1867. gada 16. novembrī, dzelzceļa posmā Rīga–Daugavpils sāka kursēt pirmais pasta vagons.

 

Pirms 125 gadiem, 1887. gada 5. novembrī, Berlīnē izbūvēta pirmā divu km garā telefona līnija starp pasta un telegrāfa ēku.

 

Pirms 125 gadiem, 1877. gada 16. novembrī, Rīgas Avīzes redakcija izmēģināja Krēpšes izgatavoto telefona aparātu. Pēc mēģinājuma avīze rakstīja: Vakar Rīgas tehniskā biedrībā, bet šodien mūsu redakcijā tirgotājs Krēpšs  pirmo reizi Rīgā  demonstrēja aparātu, kas ir viens no pārsteidzošākajiem mūsu gadsimta izgudrojumiem. Tas satāv no divām trīs collu garām caurulēm, kas paredzētas gan priekš klausīšanās, gan runāšanas. Katrā no tām ievietots magnēts, kas savienots ar zīda diegiem aptītu kapara stiepli. Telefona demonstrēšanai caur sešām lielām istabām tika izvilkts apmēram 90 pēdu garš vads un durvis aizslēgtas. Notika saruna, kas abiem runātājiem bija pilnīgi saprotama, ja vien ārējais troksnis netraucēja. Abas personas mēģināja arī dziedāt, pie kam balsis bija skanīgas un pazīstamas, it kā blakus esot. Tad vienu aparātu novietoja uz klavierēm un pa vadu, caur visām aizslēgtajām durvīm, otrā galā varēja dzirdēt katru skaņas niansi.

 

 

Pirms 100 gadiem, 1902. gada 1. novembrī, Rīgā, Audēju ielā 15, nodota ekspluatācijā otrā telefona centrāle. Zviedru firma L. M. Ericsson uzstādīja 8 komutatorus. Katram varēja pieslēgt 480 abonentu līnijas. Pavisam bija paredzēts uzstādīt 20 komutatorus. Vienlaikus rekonstruēja sakaru līniju tīklu, pārejot uz divu vadu sistēmu un iekārtojot Rīgā trīs galvenās kabeļu maģistrāles.

 

Pirms 105 gadiem, 1897. gada 7. oktobrī, vācu fiziķis Ādolfs Slabijs organizēja radiotelegrāfa sakarus 21 km attālumā.

 

Pirms 95 gadiem, 1905. gada 20. oktobrī, Rīgā dzimis Aleksandrs Apsītis, ievērojamais Latvijas radiorūpnieks, Rīgas radiorūpnīcas Radiotehnika dibinātājs. Miris 1988. gada 1. septembrī. Apglabāts Raunas kapos.

 

Pirms 77 gadiem, 1925. gada 1. novembrī, sāka darboties Rīgas radiofona raidītājs. Tā pamatlicējs bija inženieris Jānis Linters.

 

Pirms 75 gadiem, 1927. gada 27. oktobrī, nodibināja Latvijas radiobiedrību, kurai bija ļoti lieli nopelni Latvijas radioamatieru un radioinženieru izaugsmei.

 

Pirms 70 gadiem, 1932. gada 18. novembrī, sāka darboties Madonas radiofona raidītājs. Visas tehniskās ierīces konstruēja Rīgas radiofona inženieri un izgatavoja VEF. Arī raidītāja koka torņus izgatavoja Latvijas speciālisti.

 

Pirms 65 gadiem, 1937. gada 1. novembrī, sāka darboties VEF izgatavotā Ķemeru automātiskā telefona centrāle. Filmā Baiga vasara nepareizi attēlots, ka, uzgriežot piecus ciparus, no šīs centrāles varēja automātiski savienoties ar Vācijas abonentiem. Automātiskie sakari bija tikai starp šīs centrāles abonentiem.

 

Pirms 65 gadiem, 1937. gada 10. novembrī, Rīgā, Radiobiedrības telpā Valdemāra ielā, demonstrēts pašu konstruēts TV raidītājs un uztvērējs.  To demonstrēja laborants Putniņš (vārds nav noskaidrots). Televizora ekrāns bijis sērkociņu kārbiņas lielumā.

 

Pirms 65 gadiem, 1937. gada 18. novembrī, Rīgā sāka darboties pa telefonu izsaucamā pareizā laika aparatūra – runājošais pulkstenis. To izgatavoja firma L. M. Ericsson. Skaņa bija ierakstīta stikla diskos. Atskaņojums bija tik dabisks, ka daudzi zvanītāji domāja, ka atbild telefoniste, un sacīja paldies, jaunkundz! Iekārta izmaksāja 13 000 latu.

 

Pirms 10 gadiem, 1992. gada 10. decembrī, Latvijas Mobilais telefons uzņemts par Starptautiskās organizācijas GSM MoU (globālās mobilās sistēmas savstarpējās sapratnes memorands) locekli.

 

Pirms 5 gadiem, 1997. gada 5. decembrī, sāka darboties Daugavpils ciparsignāla centrāle. Tika pārslēgtas 13 700 abonentu līniju.

 

 

 

 

 

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001