Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Visu līmeņu korporatīvo IT&T risinājumu līderis

   

99,9 procenti pašreizējo klientu izdara papildu pasūtījumus.
Darbības tirgus — visa Baltija, NVS un bijušās PSRS valstis.
Optimizācija vienotas sistēmas ietvaros.
Svarīgākie klienti — Latvijas Banka, Ministru kabinets, Valsts Ieņēmumu dienests, Birojs 2000 (ERAB projekts), Melngalvju nams.

Stratēģiskie partneri

Savulaik a/s MultiCom par stratēģiskajiem sadarbības partneriem izvēlējās telekomunikāciju aparatūras tirgus līderus, kuru tehnoloģiskie sasniegumi nav apstrīdami un bieži vien kļūst par pasaules standartu pamatu. Mitel Telecom Corp., Samsung Electronics, Hagenuk, PAV Data Systems un Progressive Electronics vairākās valstīs tiek uzskatītas par galvenajām. Piemēram, ASV, Lielbritānijā un Kanādā Mitel Telecom ir pirmajā vietā starp PBX ražotajiem, un MultiCom ir tās ekskluzīvais pārstāvis. Kompānija MultiCom ir šo pasaulslaveno firmu partnere Baltijā, Polijā, NVS, bijušās PSRS un citās valstīs. Pēc vienpadsmit profesionālās pieredzes gadiem a/s MultiCom lepojas ar plašo tehnoloģisko risinājumu klāstu, kas dod iespēju izvēlēties katram klientam vispiemērotāko risinājumu.

Galvenie darbības virzieni

Galvenie darbības virzieni A/s MultiCom sagatavo un realizē: unikālu, katram pasūtītājam individuāli pieskaņotu telekomunikāciju tīklu, lokālo un dalīto datu pārraides tīklu, apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas, videonovērošanas sistēmu projektus.

A/s MultiCom veic:

aparatūras pārdošanu, piegādi, uzstādīšanu, palaišanu ekspluatācijā un sakaru sistēmu garantijas un servisa apkalpošanu. MultiCom piedāvā gan atsevišķu iekārtu iegādi, gan kompleksus risinājumus: datorus, telekomunikāciju un tīklu aparatūru, kā arī telekomunikāciju un datu pārraides tīklu projektu sagatavošanu un realizāciju. Šie projekti ietver darbus, kas saistīti ar pasūtītāja uzņēmuma informācijas plūsmu, sakaru kanālu un sakaru aparatūras analīzi, projekta sagatavošanu, aparatūras piegādi, montāžu, ieviešanu ekspluatācijā, sistēmu garantijas un servisa apkalpošanu. Tiek piedāvāti arī integrētie korporatīvo tīklu risinājumi, apvienojot datoru tīklu, biroja ATC tīklu, datu pārraides tīklu un drošības sistēmu. Firmas MultiCom darba stila būtiska iezīme ir atbildība par sakaru kvalitāti katrā konkrētā objektā, kā arī klienta telekomunikāciju sistēmas attīstības perspektīvas. Ņemot vērā klienta organizācijas specifiku, MultiCom piedāvā nepieciešamo darbu un pakalpojumu kompleksu ATC tehniskajam atbalstam un pilnai sistēmas mezglu un iekārtu darba spēju atjaunošanai.

A/s MultiCom piedāvā augstās tehnoloģijas

Firma piedāvā automātisko ciparu telefonu centrāļu Mitel SX 2000 saimi (ražotājs — Mitel Telecom, Lielbritānija), automātiskās ciparu telefonu centrāles Samsung DCS un DCS Compact (ražotājs — Samsung Electronics), kā arī automātiskās ciparu telefonucentrāles bezvadu sakaru organizēšanai DECT standartā Hagenuk DCS DECT 3 un Hagenuk DCS DECT 32 (ražotājs — Hagenuk, Vācija). Šo firmu iekārtas pilnībā atbilst starptautiskā tirgus prasībām un ir paredzētas balss, attēlu un datu pārraidei. Aparatūra ir viegli adaptējama konkrētām vajadzībām — PBX tilpums un komplektācija atkarībā no pasūtītāja uzņēmuma vai iestādes lieluma vai pēc pasūtītāja īpašām prasībām, ieskaitot visjaunākos telekomunikāciju nozares sasniegumus. Iekārtas ir piemērotas jebkurām Latvijā un Eiropā izmantotajām savienojošām līnijām: divu un trīs vadu abonentu līnijām, kā arī IKM līnijām, kas ļauj aparatūrai pieslēgt jebkādu papildu aparatūru radiorelejus, satelītu līnijas, specializēto telekomunikāciju tīklu līnijas, izmantojot Latvijā un Eiropā pieņemtos ISDN (PRI, BRI) un ATM standartus. Risinot pasūtītāju tehniskos uzdevumus, a/s MultiCom īpašu uzmanību pievērš progresīvu revolucionāru telekomunikāciju projektu izstrādei, kas orientēti uz nespecializētu vai specializētu kompleksu integrētu balss un datu infrastruktūru veidošanu. Šajos projektos liela uzmanība tiek pievērsta pasūtītāja investīciju ilgtermiņa aizsardzībai — pašreizējo telekomunikāciju sistēmu saglabāšanai un jaunu sistēmu pakāpeniskai ieviešanai. Piedāvājamo iekārtu augsto konkurētspēju nosaka tādi faktori kā: jaunākās multimediju orientētās programmatūras atbalsts; izdevumu samazināšanās, pateicoties vieglai sistēmu integrācijai informatīvajos tīklos; darbinieku darba efektivitātes palielināšanās, pateicoties bagātam sistēmu funkciju klāstam un iespējamai balss un datu pārraidei; elastīga sistēmas modernizācijas iespēja.

Savs inženiertehniskais centrs Piedāvāt klientiem arvien modernākas tehnoloģijas palīdz MultiCom speciālistu augstā kvalifikācija: vairākiem no viņiem ir ilggadējā darba pieredze Latvijas Valsts sakaru institūtā un VEF zinātniski pētnieciskajā instit

Piedāvāt klientiem arvien modernākas tehnoloģijas palīdz MultiCom speciālistu augstā kvalifikācija: vairākiem no viņiem ir ilggadējā darba pieredze Latvijas Valsts sakaru institūtā un VEF zinātniski pētnieciskajā institūtā. Firmai MultiCom ir īpašs inženiertehniskais centrs, kurā strādā iekārtu ražotāju atestēti speciālisti. Centrs sniedz šādus pakalpojumus: sakaru sistēmu adaptāciju specifiskām telekomunikāciju tīkla prasībām; uzņēmumu un iestāžu sakaru sistēmu tehniskā stāvokļa ekspertīzi; konsultācijas sakaru sistēmu modernizācijai; aparatūras piegādi un palaišanu ekspluatācijā saskaņā ar noslēgto līgumu; uzstādītās aparatūras garantijas un pēcgarantijas apkalpošanu; telekomunikāciju iekārtu konsultatīvo servisa apkalpošanu; pasūtītāja personāla apmācības.

Servisa dienests — 24 stundas diennaktī

A/s MultiCom servisa dienests pakāpeniskitika veidots par atsevišķu firmas darbības virzienu. Atkarībā no klienta vēlmēm, pieejami dažādu veidu pakalpojumi, piemēram, tehniskās apkalpošanas līgums MultiCom Tehnical Support (tehniskais atbalsts). Tas ir a/s MultiCom piegādātās telekomunikāciju aparatūras tehniskā atbalsta pakalpojumu komplekss, turklāt pakalpojumu pasūtīšana MultiCom Tehnical Support komplektā ir ievērojami izdevīgāka nekā tad, ja to veic atsevišķi. Tehniskās apkalpošanas līgums garantē klientam aparatūras remonta vai pārprogrammēšanas pieprasījuma operatīvu izpildi. Izpildes laiks atbilstoši līgumam — no dažām minūtēm līdz 48 stundām pēc pieprasījuma saņemšanas. Visus darbus veic kvalificēti MultiCom speciālisti, kuri ir apmācīti un sertificēti aparatūras ražotājfirmās un kuriir apgādāti ar visām nepieciešamajiem instrumentiem, iekārtām un rezerves daļām.

Pasūtītāja speciālistu apmācība patstāvīgam darbam

Firmas izmantotais tehnoloģiskais process ietver arī pasūtītāja personāla un tehnisko speciālistu apmācību darbam ar sistēmu. Kompleksais apmācības kurss notiek MultiCom tehniskajā centrā Rīgā. Pēc kursa noklausīšanās speciālisti saņem sertifikātus, kas ļauj to īpašniekiem patstāvīgi apkalpot sistēmu.
   

A/S MultiCom
K. Valdemāra ielā 161, Rīgā
Tālr. 7339020
Fakss 7830151
e-pasts: info@multicom.lv
 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001