Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Hanza.net saturs - aizvien vērtīgāks

   

Hansabanka

 

Hansabankas internetbanka hanza.net darbojas jau kopð 2000. gada. Gadu gaitā, bagātinoties tās saturam, www.hanza.net aizvien vairāk sāk līdzināties vortālam. Atšķirībā no sākotnējās versijas, kur galvenais akcents bija likts uz ērtu elektronisko norēķinu funkcijām, pēdējos gados ir palielinātas tādas hanza.net iespējas, kas nav tieši saistītas ar konkrēto transakciju, bet palīdz lietotājam vieglāk orientēties darījumu pasaulē, nemeklējot citus informācijas avotus. Princips lai klientam būtu vēl ērtāk arī nosaka hanza.net attīstību. Par to SP vairāk stāsta Hansabank Grupas attīstības projektu vadītājs Eduards BEZPROZVANOVS.

 

Lai hanza.net lietotāji varētu ērti justies un ātri sameklēt dažādiem darījumiem nepieciešamo papildinformāciju, Hansabanka jau vairāk nekā divus gadus sadarbojas ar Lursof IT, izmantojot viņu piedāvātos datus un reģistrus. Šī sadarbība sākās ar piekļuvi Uzņēmumu reģistra informācijai tieši no www.hanzanet.lv. Pēc tam nāca klāt Komercķīlu reģistra un Latvijas centrālā depozitārija vērtspapīru informācija. Bezmaksas pakalpojumu pamatprincips - lietotājs var piekļūt saviem personas datiem, kā arī  uzņēmējdarbības faktiem - paraksta tiesībām, akcionāra statusam, īpašumiem u. tml. Turklāt, lai kāds cits nemēģinātu piekļūt šādai personas datu un komercinformācijai, vispirms notiek katra lietotāja autorizācija. Starp citu, bankas joprojām ir vienīgās, kuras autorizē lietotājus pietiekamā līmenī, lai garantētu pilnīgu drošību. Hanza.net lietotāji, kuri vēlas piekļuvi publiski pieejamām datubāzēm, turpat caur hanza.net var noslēgt arī līgumu ar Lursoft IT un samaksāt par pakalpojumiem.

Sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi hanza.net lietotāji var piekļūt Iedzīvotāju reģistra informācijai. Sākumā bija pieejama īsa informācija par sevi (vārds, uzvārds, dzīvesvieta, pases dati), bet tagad - arī dati par laulību un bērniem. Tā kā jaunajās pasēs šādu datu var nebūt, ir svarīgi tos noskaidrot, ja banka gatavojas dot kredītu. Citādi nevar zināt, vai manta, ar ko garantē kredītu, pieder vienam cilvēkam, vai tā ar kādu jādala. Īpaši, ja zināms, ka nav noslēgts Laulāto mantisko attiecību līgums (arī šis reģistrs ir pieejams hanza.net lietotājiem). Pati banka pie šiem datiem nevar piekļūt, bet pietiek ar to, ja klients bankas darbinieka klātbūtnē atver šo informāciju caur hanza.net un parāda izziņas no konkrētajā gadījumā nepieciešamā reģistra. Tas krietni atvieglo procedūru, jo bankas klientam nav jātērē laiks un jānes nekādas izziņas. Šobrīd hanza.net šo pieeju nodrošina jau vairāk nekā 10 valsts reģistriem. Maija sākumā šiem informācijas avotiem pievienoti jauni - Valsts Ganāmpulku reģistrs un Nederīgo dokumentu reģistrs, kā arī Lursoft preses bibliotēka, kurā cita starpā var atrast Latvijas Vēstnesī publicētās atsauktās pilnvaras. Arī šajā gadījumā banka un hanza.net ir tikai kā tehnisks starpnieks, kurā datus bez maksas var aplūkot autorizēti lietotāji, uz kuriem tie attiecas.

Ganāmpulku reģistra sarakstā iekļauti tikai tie dzīvnieki (arī ganāmpulki), kas ir sertificēti. Šis reģistrs nav publiski pieejams, bet, ja kāds vēlas pirkt, pārdot, apdrošināt vai ieķīlāt dzīvnieku, tā īpašnieks var parādīt hanza.net pieejamos datus potenciālajam partnerim, lai tas pārliecinātos, ka viss ir kārtībā. Līdzīgi pieejama informācija par ieķīlātajām automašīnām, traktortehniku.

Kopš maija sākuma hanza.net lietotājiem pieejams Nederīgo dokumentu reģistrs. Tajā atrodami pazaudētie personas dokumenti (pases, jūrnieku dokumenti, u.c.) kurus varētu ļaunprātīgi izmantot svešas personas. 

Hansabanka sadarbojas arī ar Zemesgrāmatas nodaļu, piedāvājot visus pamatdatus kopā ar kadastra un nodalījumu numuriem, adresēm u.c.. Tā ir publiska datu bāze, kuru var izmantot visi hanza.net lietotāji. Piemēram, pircējam ir svarīgi pārliecināties, ka persona, kura pārdod zemi, tiešām ir tās īpašnieks un ka īpašumam nav apgrūtinājumu (parādi, ķīlas utt.). Saskaņā ar likumu šis ir maksas pakalpojums. Iespējams vai nu noslēgt līgumu ar ikmēneša maksu vai arī - izmantot hanza.net.

Paredzams, ka līdz gada beigām hanza.net lietotājiem sadarbībā ar Lursoft IT būs iespējams ne tikai iegūt informāciju no valsts reģistriem, bet arī elektroniski aizpildīt tiem sniedzamo informāciju un nosūtīt to reģistrācijai. Pirmajā projekta kārtā būs pieejamas arī komersantu, ierēdņu un citu personu ienākumu deklarāciju aizpildei nepieciešamās e-veidlapas. Jau šobrīd hanza.net lietotāji bez maksas var saņemt elektronisko parakstu.

 

Gunta KĻAVIŅA

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001