Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

IBM risinājumi telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējam

   

IBM risinājumi Telekomunikāciju Pakalpojumu Sniedzējam

 

Telekomunikāciju spēles noteikumi ir partnerība ar pareizi izvēlētu satura piegādātāju. (The Name of The Game of Telco Provider is choosing The Right Content Provider.) McKinsey 2003. gada martā

 

Šis paziņojums piepildās ar praktisku nozīmi, ja telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējam visas viņu darbības procedūras un informāciju tehnoloģiju sistēmas no darbības izmaksu viedokļa ir optimizētas. Lai gan telekomunikāciju operatoru pieredzi pamata darbības nodrošināšanas sistēmu attīstībā un nodrošināšanā nevajadzētu apšaubīt, līdz ar iespējām, ko dod IP tehnoloģijas tīkli, jāsecina, ka šībrīža straujā jauno tehnoloģiju ieviešana pamatos sāk izmainīt teleoperatoru biznesa plānus. Klientu pieaugumam lineāri proporcionālas investīcijas kļūst iespējamas, izmantojot jaunos tehnoloģiskos risinājumus pārejā uz nākamās paaudzes IP tehnoloģijas tīkliem.

Šāda pāreja šobrīd tiek veikta daudzu operatoru tīklos Eiropā. Arī Latvijā līdz ar telekomunikāciju monopolstāvokļa beigām aktualizējas konkurence visdažādākajos pakalpojumu un klientu segmentos un ar to saistītā tehnoloģiskā attīstība. Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja (Incumbent Operator) tehnoloģiskās pārveides uzdevumi ļoti atšķiras no operatoru – jaunienācēju – uzdevumiem. Tradicionālajam teleoperatoram ir jāpārveido tīkla tehnoloģija, lai piedāvātu jaunus pakalpojumus par konkurētspējīgu cenu. Pamatā tieši tīkla izmaksas paātrina tradicionālo teleoperatoru tīkla pārbūves plānu realizāciju.

 

Tīkla pārveides attīstības trīs stadijas tradicionālajam teleoperatoram (1. att.).

Teleoperatoru – jaunienācēju – pamatuzdevums ir jaunu klientu piesaiste, izmantojot modernas, finansiāli izdevīgas tehnoloģijas, kuras pieļauj praktiski lineāras investīcijas, pret plānoto peļņu. Tomer šādas infrastruktūras izveide ir rūpīgi jāplāno, lai maksimāli iespējami izvairītos no tehnoloģiju nesavietojamības izraisītiem liekiem izdevumiem.

IBM piedāvā savu tehnisko kompetenci, kā arī biznesa konsultācijas nākamās paaudzes tīklu izveidē. IBM sadarbojas ar specifiskas tīklu aparatūras ražotājiem, integrējot to risinājumus kopējā risinājumā. Šādu uzdevumu Eiropā veic IBM Tīklu inovācijas labaratorija (Network Innovations Laboratory, Boeblingen, Germany), kas izstrādājusi industrijas standartiem atbilstīgus universālus tīkla attīstības principus, kuri praktiski integrē dažādu firmu risinājumus vienotā sistēmā.

Darbības izmaksu ietaupījumi un līdz ar to uzlabota konkurētspēja ir atkarīga no tīkla tehnoloģijas noteiktās topoloģijas (2. att.). Parādīti šībrīža telefonijas operatora funkcionālā sistēmu dublēšanās (pa kreisi), kas radusies pēdējā desmitgadē, ieviešot dažādas tehnoloģijas. Attēlā pa labi norādīta nākamās paaudzes operatora tīkla funkcionālā shēma, kurā tikuši unificēti pamatdarbības un piekļuves tīkli. Šāda sakārtota telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja vide ir labs pamats augstākas pievienotās vērtības pakalpojumu sniegšanai.

IBM korporācija piedāvā risinājumus dažādu industriju vajadzībām, taču tikai

IBM pakalpojumi veido 42 procentus no kopējā apgrozījuma, kurpretī tradicionālais IBM risinājumu lauks – dažāda veida datorsistēmas – ir samazinājies līdz 38 procentiem no kopēja IBM apgrozījuma. Liela daļa IBM pakalpojumu tiek sniegti lieliem un vidējiem uzņēmumiem. IBM Global Services nodrošina industrijas specifisku IT risinājumus izstrādi un ieviešanu. Telekomunikāciju nozarē šādi risinājumi ietver arī nākamās paaudzes telekomunikāciju tīkla arhitektūru, centrāļu risinājumus, norēķinu sistēmas, satura pārraudzības un vadības programmatūru.

 

IBM ir globāls CISCO Systems Zelta partneris. Šis statuss attiecas arī uz Latviju, kur IBM pēdējo trīs gadu laikā ir attīstījis spēcīgu CISCO risinājumu speciālistu komandu, kuras kvalifikācija atbilst Pasaules standartam CISCO tehnoloģijas IP tīkla konsultāciju jomā.

Pēdējos divos gados IBM ir pievērsies mazo teleoperatoru risinājumiem, piedāvājot daudzu globālu vai reģionālu sadarbības partneru produktus.

 

Mazliet vairāk vēlos pieskarties telefona sakaru nodrošināšanai, izmantojot DSL, kabeļu televīzijas un citu datu komunikācijas infrastruktūru. Šādas iespējas, līdz ar Lattelekom monopolstāvokļa beigām Latvijā radušās vairumam interneta pakalpojumu nodrošinātāju, kuru rīcībā parasti ir fragmentēts, bet apkalpošanā lēts IP protokola tīkls. Lai veiksmīgi izmantotu pašreizējo infrastruktūru balss telefonijas pakalpojuma sniegšanai, IBM piedāvā kompānijas CIRPACK (www.cirpack.com) risinājumus.

 

CIRPACK deviņdesmito gadu otrajā pusē izveidojuši telekomunikāciju nozares speciālisti, kuru iepriekšējā darba pieredze balstās gan telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanā, gan telekomunikāciju iekārtu izstrādāšanā.

CRIPACK IP telefonijas centrāles, kuras atbilst Carrier Grade prasībām un ir sertificētas tālākai integrācijai ar Alcatel S10, S12 un Ericsson AXE ķēžu slēguma centrālēm. Minētie risinājumi ļauj piegādāt balss telefonijas pakalpojumu bez liela mēroga investīcijām ierastajā izpratnē.

Tuvinoties raksta sākuma minētajam konsultāciju firmas McKinsey apgalvojumam, ka saturs, citiem vārdiem, vajadzīgi vai interesanti lietojumi ir atslēga uz teleoperatora panākumiem vai, kvantitatīvās kategorijās mērot, – palielinātam ieņēmumam no viena lietotāja (ARPU – Average Revenue Per User). Lai varētu strukturizēti attīstīt universālu programmatūras lietojumu vides arhitektūru, IBM izstrādājis tehnoloģisko vidi pakalpojumu sniedzējam - Service Provider Development Environment, kura atbilst visiem galvenajiem nākamās paaudzes telekomunikāciju standartiem, piemēram, PARLAY (www.parlay.org). Service Provider Development Environment - SPDE – ļauj ātri pievienot vajadzīgo pakalpojumu, izdarīt izmaiņas lietojuma programmatūrā, netraucējot citu pakalpojumu sniegšanu. Šādas vides izveide pamatojas zināšanās par telekomunikāciju standartiem un to stratēģiski pareizu interpretāciju, kas nodrošina lēti apkalpojamu un viegli pārvaldāmu informācijas pakalpojumu vidi. Trešajā attēlā parādīta SPDE tehnoloģija kopējā telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja funkcionālajā arhitektūrā. SPDE vide ir veidota uz IBM piekļuves un lietotāju autentikācijas, kā arī atvērtu lietojuma programmatūras interfeisu pamata.

 

Vēlreiz citējot konsultāciju firmu McKinsey, atliek tikai izvēlēties īsto satura piegādātāju pievienotās vērtības pakalpojumiem.

 

IBM Latvija SIA,

Vesetas 9,

Rīga, LV-1013

Guntars.otto@lv.ibm.com

http://www.ibm.com/lv

http://www.ibm.com/industries/telecom

 

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001