Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

RTU — nākotnes komunikāciju laboratorija

   

RTU ir vienīgā universitāte pasaulē, kurā augstāko izglītību elektronikā un telekomunikācijās var iegūt latviešu valodā! Vai kāds tagad var iedomāties savu dzīvi bez modernajiem elektronikas un telekomunikāciju līdzekļiem? Tie izraisījuši revolucionāras pārmaiņas daudzās dzīves jomās, bet tas ir tikai attīstības sākums. Šobrīd pasaulē notiek informātikas un telekomunikāciju saplūšana uz kopējas elektronikas elementu un metodoloģijas bāzes. Šajās profesijās vislabāk var izjust mūsdienu pasaules izaicinājumu — sekot pārmaiņām, nemitīgi attīstīt spējas, papildināt zināšanas un būt globālās informācijas sabiedrības aktīvam loceklim vai arī neglābjami atpalikt un cīņu zaudēt. Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte (iepriekš Radiotehnikas un sakaru fakultāte) nodrošina aizraujošas studijas Elektronikas un Telekomunikāciju programmās. Tajās var iegūt gan akadēmisko (bakalaurs — maģistrs — zinātņu doktors), gan profesionālo (inženieris, praktiskais inženieris) izglītību. Bakalaura studiju ilgums ir trīs gadi, maģistram — vēl trīs gadi. Studiju ilgums inženierim: divi gadi pēc bakalaura; praktiskajam inženierim — četri gadi bez bakalaura grāda iegūšanas, ja iepriekš pabeigts tehnikums vai tehniskā koledža; 4,5 gadi ar jebkuru vidējo izglītību, pirmos divus gadus studējot RTU koledžā. Tagad katras valsts vietu un attīstības līmeni pasaulē vispirms vērtē pēc telekomunikāciju infrastruktūras attīstības līmeņa. Latvijā sekmīgi darbojas tādas slavenas pasaules firmas kā M otorola, Alcatel, Nokia, Siemens u. c. Jau no 1993. gada fakultātei ir veiksmīga sadarbība ar firmu Motorola. Ar firmas atbalstu fakultātē izveidota moderna auditorija, iegādāts laboratoriju aprīkojums un tiks papildināta bibliotēka. Telekomunikāciju institūtā ar firmas Siemens palīdzību ir izveidots mācību centrs, kas ir apgādāts ar vismodernāko sakaru aparatūru un datortehniku. Latvijas lielāko elektronikas un telekomunikāciju nozares organizāciju vadītāji un izcilākie speciālisti ir mūsu fakultātes absolventi. Viens no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem ir Lattelekom, kurā katru gadu darbu sāk 50–70 procenti mūsu absolventu. Arī mobilajām telekomunikācijām nepieciešami augsti kvalificēti speciālisti. Pašlaik notiek arī strauja privāto elektronikas un telekomunikāciju firmu veidošanās, kabeļtelevīzijas un datortīklu attīstība, radio un televīzijas raidstaciju nostiprināšanās. Tas rada paaugstinātu pieprasījumu pēc elektronikas un telekomunikāciju speciālistiem. Prognozes rāda, ka pieprasījums turpinās augt. Pēc LETA informācijas elektronikas un telekomunikāciju inženieru vidējā alga Latvijā ir Ls 325, kas ievērojami pārsniedz vidējo algu valstī.

Radioelektronikas institūts

Radioelektronikas institūtā bakalaura studijas notiek programmā Elektronika. Tās pamatu veido šādi priekšmeti: datormācība, elektronu ierīces, analogās un ciparu iekārtas, lineārās un nelineārās ķēdes, ciparu elektronika un datoru arhitektūra, diskrētā signālapstrāde. Pēc bakalaura studijām var iegūt inženiera izglītību virzienos: radiofonija, televīzija un mobilie sakari; telemātika,maģistra grādu virzienos: radioelektronika; radioelektroniskā aparatūra. Inženieru un maģistrantu virzienos galvenie priekšmeti ir ciparu radiofonija un televīzija, kodētu ziņojumu pārraide, traucējumnoturīga uztveršana, mobilie un pavadoņu sakari, kā arī darbs ar specializētām datorprogrammām SystemView, Matlab, Pspice, Pcad un citām. Telemātikas virzienā studenti iepazīs jaunākos telekomunikāciju līdzekļus, multimediju tehniku un tehnoloģiju, sadzīves elektroniku, kino, video un skaņas tehniku, kā arī mobilos sakarus un interneta tehnoloģiju. Elektronika ir ienākusi praktiski visās dzīves nozarēs, pēc šīs nozares speciālistiem ir pieprasījums medicīnā, transportā, specializētā tirdzniecībasun pakalpojumu sfērā, tehnoloģiskajos centros, laboratorijās u. c. Iegūtā izglītība ļauj sekmīgi strādāt arī datortehnikas un telekomunikāciju jomā.

Telekomunikāciju institūts

Telekomunikāciju institūtā bakalaura studijas notiek programmā Telekomunikācijas, kas vēlāk sadalās telekomunikāciju un datoru tīklu vai mobilo sakaru virzienos. Telekomunikāciju institūtā tiek realizēta divgadīga koledžas apmācības programma ar praktisku ievirzi vidusskolas beidzējiem. Tikai daži interesantākie un svarīgākie mācību priekšmeti Telekomunikāciju institūtā: bakalaura studijām — diskrētās un ciparu iekārtas; elektrosakaru teorija; sakaru virzošās sistēmas; inženieru studijām — telekomunikāciju un datoru tīkli; šķiedru optikas pārraides sistēmas; mobilās un pavadoņu sakaru sistēmas; kodēšana un kriptēšana; telekomunikāciju pakalpojumu tirgus zinības; maģistra studijām — varbūtības teorija un matemātiskā statistika; informācijas tehnoloģijas telekomunikācijās; signalizācijas un protokoli. Mācību laikā studentsapgūst modernās sakaru sistēmas, kas atbilst 21. gadsimta tehnoloģijām: pavadoņu un mikroviļņu sakaru sistēmas; mobilos sakarus, visjaunākās ciparu telefonu centrāles, telefaksa aparātus, radiopagarinātājus, šķiedru optikas tehnoloģijas sakaros.

RTU tālmācības studiju centrs

RTU Tālmācības studiju centra uzdevums ir organizēt tālmācības kursu izstrādi un studijas tālmācībā. Centrs apgādāts ar modernu telekomunikāciju (ISDN videokonferences) un multimediju aparatūru. Multimediju studiju materiālu un interneta virtuālo forumu izstrādē iesaistīti arī fakultātes darbinieki un studenti. Pašlaik centrs piedāvā angļu valodas kursu MEBA un biznesa angļu valodas kursu MAKE OR BREAK, kā arī biznesa plānošanas kursu BPOM. Šie kursi izstrādāti PHARE programmas ietvaros sadarbībā ar Eiropas Savienības valstu ekspertiem. Centrs koordinē arī jaunu tālmācības kursu izstrādes, kurās piedalās dažādu valstu augstskolas, kā arī sniedz metodisku atbalstu tālmācības kursu izstrādātājiem, organizējot praktiskus seminārus tālmācības organizācijā un metodikā.
   

Ilmārs SLAIDIŅŠ,
Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes dekāns
 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001