Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Platjoslas izklaides programmas pa DSL

   

Ienākumu samazināšanās, pieaugot konkurencei tirgū, liek pakalpojumu piegādātājiem meklēt jaunus ieņēmumu avotus

 

Ienākumu samazināšanās, pieaugot konkurencei tirgū, liek pakalpojumu piegādātājiem meklēt jaunus ieņēmumu avotus. DSL infrastruktūra varētu kļūt par panākumu atslēgu.

 

Šobrīd telekomunikāciju operatoriem sākušies grūti laiki. Mobilo tīklu operatoriem arvien vairāk iespiežoties tirgū un pamazām pārņemot arī fiksēto tīklu klientus, ienākumi no balss pārraides samazinās (sk. 1. tab.).

 

Vienlaikus kabeļu TV operatori pa saviem tīkliem aizvien agresīvāk piedāvā platjoslas interneta pakalpojumus un sāk piedāvāt arī balss pārraides pakalpojumus. Kabeļu TV uzņēmumu spēja apvienot vienā paketē balss, video, datu un citus platjoslas pakalpojumus kopā ar pievilcīgajām cenām ne vienam vien abonentam liek izšķirties par labu vienotam televīzijas un telekomunikāciju pakalpojumu risinājumam.

Lai saglabātu klientu bāzi un palielinātu ieņēmumu plūsmu, pieredzējušajiem telekomunikāciju operatoriem jāsāk piedāvāt privātajiem klientiem arī platjoslas izklaides pakalpojumus. Panākumu atslēga ir ADSL tehnoloģijas ieviešana, tādējādi liekot lietā galveno pamatlīdzekli – instalēto vara kabeļu tīklu. Par spīti pierimušajam telekomunikāciju tirgum, platjoslas DSL ieviešana Eiropā notiek ar pārsteidzošu ātrumu, 2002. gada beigās sasniedzot ap 100 000 jaunu abonentu nedēļā.

Pateicoties tādām kompānijām kā Alcatel, kura piegādājusi 38 procentus no pasaules DSL līnijām, un tās klientiem Eiropā, daudziem Eiropas patērētājiem internets pieejams ar desmitiem reižu lielāku ātrumu, nekā izmantojot iezvanpieejas pakalpojumus. Tomēr platjoslas DSL vēl ir agrīnā stadijā un tā plašākai ieviešanai patērētāju tirgū vēl daudz kas darāms.

 

Liekties uz priekšu vai atpakaļ?

Ar tā sauktajiem uz priekšu salīkušajiem (lean forward) abonentiem parasti saprot datorlietotājus, kuriem nepieciešama ātra piekļuve interneta pakalpojumiem un kuru darbība parasti ir interaktīva. Skaidrs, ka DSL pieprasījums šajā segmentā turpinās augt, palielinoties mājas datoru daudzumam un izmantojot   tos multivides un izklaides pakalpojumu saņemšanai. Abonents, kas atlaidies krēslā (lean back), ir tāds, kuru interaktīvi pakalpojumi principā neinteresē. Spilgtākais piemērs šeit ir - ērti krēslā atlaidies TV skatītājs, kura interaktivitāte aprobežojas ar kanālu pārslēgšanu, pay-per-view pasūtīšanu, video uz pieprasījumu un citiem uz TV bāzētiem pakalpojumiem. Tos aizvien vairāk izmanto arī datoru vidē. Šāda tipa abonenti ir operatoru lielā iespēja nostiprināties tirgū, attīstot savus DSL tīklus.

 

Jaunu pakalpojumu iespējas

Paralēli pašreizējiem balss pakalpojumiem iespējams piedāvāt apvienotos balss, datu un video pakalpojumus. Krēslā atlaidušos abonentu segmentā parādās jaunu, ienākumus ģenerējošu pakalpojumu iespējas:

·         TV apraide: tai nepieciešams augstākas - MPEG2 - kvalitātes signāls, kuru modernākie kodeki var nodrošināt, ja pārraides ātrums ir 2,5 Mbit/s. TV apraide ir būtiska veiksmīgas pakalpojumu paketes sastāvdaļa, kas ļauj konkurēt ar kabeļtelevīzijas operatoriem, tomēr nepieciešami arī citi papildpakalpojumi;

·         video uz pieprasījumu VoD: šis uniraides (unicast) pakalpojums ļauj abonentam jebkurā laikā pasūtīt filmu;

·         pay-per view/Near Video on Demand (NvoD): šajos apraides papildkanālos jāmaksā tikai par katru noskatīto sižetu;

·         personiskais videomagnetofons (PVR): šis pakalpojums nodrošina parastajam videomagnetofonam līdzīgas iespējas, bet ar plašākām funkcijām. Viena no vilinošākajām iespējām – uz brīdi apturēt dzīvā ētera TV raidījumu;

·         interneta pakalpojumi: e-pasta un web pakalpojumi ierobežotā veidā pieejami arī, izmantojot TV, bet interneta pamatpakalpojumi tādējādi kļūst pieejami arī mājsaimniecībām, kurās nav datora.

·         T-komercija/papildpakalpojumi: tā ir vienreizēju iespēju un izaugsmes zona. Pašreiz aplūkotie pakalpojumi varētu ietvert spēles, t-komerciju impulsīvam pirkumam TV pārraides laikā, azartspēles.

 

Ieviešanas scenārijs

Ieviešamo pakalpojumu veidi būs atkarīgi no regulatora prasībām, tīkla infrastruktūras un investīciju pieejamības. Galvenā panākumu atslēga ir ātrs DSL tīkls. Uz datoriem centrētu pakalpojumu sniegšanai parasti pietiek ar joslas platumu 1 Mbit/s, tāpēc tos var nodrošināt pa esošo ADSL tīklu, tādējādi sperot pirmo svarīgo soli papildienākumu gūšanā. Šeit prasība ir efektīvi nodrošināt papildu joslas platumu, ja pakalpojumam tas nepieciešams. To var sasniegt, veidojot pakalpojumzinošus (service-aware) tīklus un nodrošinot joslu uz pieprasījumu atbilstoši abonenta pieprasītajam specifiskajam pakalpojumam. 1. zīm. parādīts tipisks ADSL ieviešanas piemērs, pakalpojumu saņemšanai izmantojot datoru.

 

TV centrētiem pakalpojumiem nepieciešams vēl lielāks joslas platums. Tomēr tehnoloģiskie uzlabojumi videosignālu kompresijā ļaus operatoriem piedāvāt videopakalpojumus arī pašreizējā DSL infrastruktūrā, nodrošinot pietiekošu sākotnējo pārklājumu. To varēs papildināt ar turpmākiem ieguldījumiem piekļuves tīklā, lai sasniegtu pilnīgu pārklājumu, piemēram, ar pārraides ātrumu 6 Mbit/s, kas ļautu mājsaimniecībai vienlaikus lietot vismaz divus TV. Daudzos gadījumos šīs investīcijas var iegūt vienlaikus ar tīkla izvēršanu, izmantojot tām jauno pakalpojumu radīto ieņēmumu plūsmu.

Tomēr bieži vien ir zonas, kur ADSL tīkla caurlaides iespējas neļauj nodrošināt kvalitatīvu TV signāla piegādi. Parasti tas notiek garo abonentu līniju dēļ, kā arī tāpēc, ka nepieciešams nodrošināt daudzu TV kanālu pārraidi no programmu koncentrēšanas (pasūtīšanas) vietas. Šajos apstākļos platjoslas TV satura iegūšanai varētu būt mērķtiecīgi kombinēt DBS satelīta uzvērēju ar DSL tīklu, lai padarītu pakalpojumu interaktīvu. Īpaši izdevīgi, ja operatoram pieder vai ir viegli pieejami DBS pakalpojumi vai arī tam pieejami (Eiropas gadījumā) ētera jeb virszemes digitālās televīzijas apraides (DVB-T) pakalpojumi vai ar tiem saistītā infrastruktūra.

2. zīm. parādīts tipisks ieviešanas piemērs balss, ātrgaitas interneta un TV pakalpojumu nodrošināšanai.

 

ADSL joprojām topā

Telekomunikāciju operatori jau ilgāku laiku eksperimentē, piedāvājot videopakalpojumus, lai gan  aparatūras augsto izmaksu un attiecīga satura trūkuma dēļ īpašu panākumu nav. Tomēr šobrīd, liekot lietā pašreizējo ADSL infrastruktūru un kombinējot datu un video pārraides ieņēmumus, biznesa plāna pamatojums ir mainījies. Pateicoties uzlabojumiem videokompresijas tehnoloģijās, TV pierīču (set-top box) un videoserveru cenu kritumam, platjoslas izklaides pakalpojumu pievienošana TV un datoram kļuvusi par realitāti. Arī satura piegādātājus aizvien vairāk interesē pakalpojumu piegāde tieši pa DSL tīklu.

Tradicionālo telekomunikāciju operatoru darbību nepārtraukti ietekmē kabeļtelevīzijas, satelītu un mobilo sakaru operatori, kuri cenšas aizvien vairāk iekosties tradicionālo operatoru ienākumu pīrāgā. Lai paplašinātu vai vismaz saglabātu klientu bāzi, kā arī lai palielinātu ieņēmumu plūsmu, operatoriem iespējams uzsākt platjoslas izklaides pakalpojumu sniegšanu, izmantojot pašiem savu, jau instalēto, vara dzīslu kabeļu tīklu. ADSL tehnoloģija ļauj šo tīklu izmantot, būtiski paplašinot platjoslas pakalpojumu tirgu. Lai gan būs tirgus jaunpienācēji, kuri varēs sniegt pilnu pakalpojumu klāstu (balss telefoniju, ātrgaitas internetu un TV), pašreizējā ADSL bāze sagādā operatoriem ievērojamas priekšrocības.

 

Alcatel 5950 Media Manager

Atbilstoši savai līderpozīcijai DSL tirgū, Alcatel koncentrējas uz risinājumiem, kuri kalpotu par dzinējspēku platjoslas datu pārraides pakalpojumu attīstībai pasaulē. Ievērojamu šī pieauguma daļu veido visdažādākie papildpakalpojumi, kurus var piedāvāt privātajiem klientiem ar jebkura veida klienta termināla palīdzību (datoru, videospēļu konsoles, TV, digitālās kameras vai mūzikas atskaņošanas iekārtu).

Parādās aizvien vairāk personalizējamu lietojumprogrammu, piemēram, audiovizuālā izklaide, mājas drošības sistēmas, tiešsaistes spēles vai tālmācība.

Lai nodrošinātu klientiem papildu iespējas ceļā uz jaunu platjoslas pakalpojumu ieviešanu, stratēģiskais partneris Alcatel spēris nopietnu soli, iegādājoties iMagicTV kompāniju. iMagicTV ir IP video starprogrammatūras ražošanas pionieris, kura sākotnējie risinājumi jau plaši izplatīti pasaulē.

iMagicTV turpinās darboties ar  Alcatel nosaukumu, un tās Media Manager produkts tiks izplatīts ar nosaukumu Alcatel 5950 Media Manager. Pateicoties šim darījumam, Alcatel nekavējoties varēs paplašināt vadošo lomu platjoslas piekļuves risinājumu jomā un izmantot pārbaudītu pasaules līmeņa risinājumu apvienotu platjoslas (TV, interneta, telefonijas) pakalpojumu piegādei.

 

Pēc Alcatel Telecommunications Review

 materiāliem sagatavojis Indulis BEIŠĀNS

 

 

Alcatel Baltics

NSD birojs

Stārķu ielā 9

Rīgā, LV-1084

Tālr. 7085254

Fakss 7085205

e-pasts: info@alcatel.lv

www.alcatel.com

 


 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001