Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Cena par informāciju

   

Autors

 

 

 

         Katram nācies tīši vai netīši kļūt par lieciniekiem sarunai vai notikumam, kas nav bijis domāts mūsu ausīm un acīm. Tieši šinī brīdī esam kļuvuši par tādas informācijas ieguvējiem, kura negaidīti var mainīt cilvēku turpmāko dzīvi, darbu, komerciju vai ģimenes attiecības. Nepārprotami varam secināt, ka svarīgas un konfidenciālas informācijas nonākšana nepareizajās rokās nav nekas patīkams, it sevišķi ja tā skar mūs pašus.

Tomēr, dzīvojot integrālo tehnoloģiju gadsimtā, eksistē nozares, kuras nodarbojas ar to, lai izstrādātu visdažādāko veidu tehniskos līdzekļus, ar kuru palīdzību varētu ielauzties personīgā dzīvē, uzzināt komercnoslēpumus, neprasot mums pat atļauju. Runa ir par speciālo tehniku – slēpta veida informācijas iegūšanas ierīcēm.

Pirmo reizi par noklausīšanās ierīcēm atklātībā tika runāts 1972. gadā ASV, kad prezidenta Niksona vēlēšanu atbalstītāju aktīvistu grupa slepus iekļuva demokrātiskās partijas kandidāta štābā un uzstādīja pāris radiomikrofonus, vēloties uzzināt, par ko runā vēlēšanu konkurenti. Rezultāts zināms - notikušais izraisīja lielu skandālu, prezidentam Niksonam vajadzēja atkāpties no amata. Tā speciālo dienestu lolojumu - noklausīšanās ierīces - sāka izmantot politiskā cīņā, savukārt  komercstruktūrās - konkurentu tehnoloģiju un ideju tuvākai izpētei.

Pie mums noklausīšanās iekārtas komercstruktūru un indivīdu rokās nonāca 90. gadu sākumā. Ja speciālo tehniku atmasko, oficiālu izmeklēšanu sāk ļoti reti, tāpēc presē šāda informācija neparādās. Izņēmums ir gadījums, kurš notika 2001. gada novembrī Liepājā. Pilsētas un rajona Policijas pārvaldē tika saņemts oficiāls radio Liepāja vadītāju iesniegums, ka apkopēja uzņēmuma darba telpās uzgājusi noklausīšanās ierīci. Iekārtu nosūtīja uz Rīgu, lai veiktu ekspertīzi. Ierīce, protams, nebija mušiņas lielumā, taču arī ne magnetofons ar pievienotu mikrofonu. Radio Liepāja reklāmas menedžeris Edmunds Aizkalns presei noliedza, ka tas būtu reklāmas triks, lai ar spiegu skandālu pievērstu plašsaziņas līdzeklim klausītāju uzmanību.

Paralēli informācijas iegūšanas ierīču tehnoloģiskajai attīstībai firmas izstrādāja un sāka ražot iekārtas un kompleksus, ar kuru palīdzību iespējams atklāt un lokalizēt nelegāli uzstādītas noklausīšanās un skatīšanās kontroles un ieraksta iekārtas.

Lai radītu priekšstatu par mūsdienu informācijas iegūšanas tehnoloģijām, kā arī par tehniku, kura var lokalizēt informācijas noplūdes avotus, pirmajā sadaļā iepazīstināšu ar izplatītākajām noklausīšanās un kontroles ierīcēm, otrajā - kā tās atrod un lokalizē, kāda tehnika tiek lietota, veicot šādus pasākumus.  

 

 

Informācijas iegūšanas ierīces

 

Dažāda veida noklausīšanās, skatīšanās un fiksēšanas tehnika Latvijā pārsvarā ievesta no Krievijas, Korejas, Ķīnas, Amerikas, Japānas un Vācijas. Pēc ekspertu vērtējuma, katru gadu speciālās tehnikas iekārtu tirgū bijušo PSRS republiku reģionos un Krievijā tiek pārdotas dažādas noklausīšanās un skatīšanās ierīces vidēji 300-400 miljonu EUR vērtībā. Japānā šāds aksesuāru un iekārtu tirgus sasniedzis 200 miljonu EUR. Jāpatur prātā, ka vienkāršas noklausīšanās iekārtas cena ir 100-300 EUR. Ir vērts aizdomāties - cik maksā informācija, kura pieder TEV???

Visizplatītākos speciālās tehnikas brīnumus, kuri var nepatīkami pārsteigt mājā, birojā vai automašīnā, var iedalīt šādās grupās:

·         radiomikrofoni, radioraidītāji,

·         videoraidītāji,

·         infrasarkanās un lāzera noklausīšanās ierīces,

·         vadu, optiskie un virziendarbības mikrofoni,

·         telefona līnijas kontroles un ieraksta ierīces.

 

 

Radiomikrofoni un radioraidītāji

Viens no izplatītākajiem veidiem nesankcionētas informācijas iegūšanai ir radiomikrofoni vai raidītāji. Pats mikrofons var būt iebūvēts vai novietots ārpus raidītāja un būt dažādu veidu – elektritais, vibro (stetoskopa princips) vai pjezo mikrofons. Izplatītāko radiomikrofonu un raidītāju frekvenču diapazons ir no 40 līdz 500 MHz, retāk no 500 līdz 1500 MHz, darbības rādiuss – no 10 līdz 5000 m, darbības laiks - no 30 minūtēm līdz 25 gadiem.

 

 

Amatieru radiomikrofoni

 

Nesošā frekvence nestabila (nekvarcots), parazītiskas harmonikas (radiomikrofonu var uztvert vairākos frekvenču diapazonos), modulācijas veids AM, FM, darbības rādiuss – no 10 līdz 50 m, izplatītākie frekvenču diapazoni - 64-78 MHz, 88-108 MHz

Šādi radiomikrofoni pārsvarā tiek ražoti Korejā, Ķīnā vai izgatavoti mājas apstākļos un ir uztverami FM radio diapazonā. Tos var pat iegādāties saimniecības un galantērijas preču veikalos vai tirgū. Radiomikrofonu uztvertā audiosignāla frekvenču joslas kvalitāte ir ļoti zema, mikrofona dinamiskā jutība ir vāja, barošanas elementam zaudējot kapacitāti, nesošā frekvence aizpeld, arī detaļu bāze un shematiskais risinājums ir zem katras kritikas. Cena par šādu izstrādājumu ir no 5 līdz 20 latiem.

 

Pusprofesionālie radiomikrofoni, raidītāji

 

Nesošā frekvence stabila (kvarcots), modulācijas veids WFM, NFM, iebūvēta audiosignāla līmeņa automātiskā korekcijas shēma, darbības rādiuss – no 100 līdz 2000 m, izplatītākie frekvenču diapazoni  - 130-180 MHz, 350-500 MHz, daļa arī 30-50 MHz un 900-15000 MHz joslās. Var būt iebūvēts analogais skremblers, kurš nodrošina audiosignāla maskēšanu un neļauj to klausīties ar standarta uztvērējiem un radioskeneriem.

Pusprofisionālās noklausīšanas raidierīcēs var iedalīt:

autonomie radiomikrofoni – paredzēti neilgai audiokontrolei no 4 līdz 48 stundām (atkarīgs no barošanas elementu kapacitātes), iebūvēts vai iznesams mikrofons, autonoma barošana (akumulatori, baterijas);

stacionāri montējami radiomikrofoni – paredzēti telpu vai automašīnas salona patstāvīgai audiokontrolei, iebūvēts vai iznesams mikrofons, barošana - 12 vai 220 V;

specializētie radioraidītāji - paredzēti telefona līnijas, telpu audiokontroles vai citu informācijas avotu pārraidei, barošana - 12, 220 V, akumulatori, baterijas vai izmanto telefona līnijas barošanas spriegumu 48-60 V.

Pie šīs grupas pieskaitāmi arī radioraidītāji, kuri signāla pārraidei izmanto 220 V barošanas tīklu un neizstaro telpā elektromagnētiskās svārstības. Signāls tiek pārraidīts 50-3000 KHz diapazonā. Šādas iekārtas uzstāda rozetēs, lampu patronās vai biroja tehnikā, kura pastāvīgi pieslēgta 220 V sprieguma tīklam. Uztvērējam jābūt pieslēgtam tai pašā sprieguma fāzē.

Radiomikrofonu darbības rādiusa attālums un signāla uztveršanas kvalitāte ir atkarīga arī no frekvenču diapazona, kurā strādā raidītājs. Tas saistīts ar elektromagnētisko viļņo izplatīšanās īpašībām. Radiosignāls, pārvarot dažādus šķēršļus, betona sienas, dzelzs konstrukcijas un augstsprieguma līnijas, atstarojas vai tā jauda tiek izkliedēta, un tas apgrūtina signāla uztveršanu lielākā attālumā. Tāpēc lielāko daļu visas noklausīšanās raidiekārtas ir ar  nesošo frekvenci, kas nav zemāka par 130 MHz un pielietota frekvenču modulācija (FM).

Lai pilsētas apstākļos nodrošinātu noklausīšanās raidiekārtas 300–500 m darbības rādiusu, kas ir pietiekams attālums, lai nemanīti veiktu audiokontroli un ierakstu, nelabvēļi parasti izmanto nelielas jaudas raidītājus 20-100 mW, kas nepievērš lieku uzmanību organizācijām, kuras nodarbojas ar radioētera monitoringu, Latvijā - Valsts Elektrosakaru inspekcija.

Raidītāju audiosignāla uztveršanai un kontrolei izmanto specializētus uztvērējus. Audiosignāla frekvenču josla ir 250-16 000 Hz (atkarīgs no konkrētā modeļa), kas ir pilnīgi pietiekoši, lai nodrošinātu cilvēka balss frekvenču spektra (250-4000 Hz) kvalitatīvu kontroli un ierakstu. Pusprofisionālo raidītāju cena svārstās 50–300 latu robežās. Cena var būt arī lielāka, ja iepriekšminētās noklausīšanās raidiekārtas ir rūpnieciski kamufletas.

 

Profesionālie radiomikrofoni, raidītāji

Šīs ir noklausīšanās raidierīces, kuru izstrādē un ražošanā tiek lietotas modernākās tehnoloģijas un elementu bāze. Tāpat kā pusprofesionālajām noklausīšanās raidiekārtām tām var būt dažāds izpildījums, mikrofonu veids un lietošanas nozīme. Galvenā atšķirība šādu radiomikrofonu proektēšanā un izgatavošanā ir maksimāli panākt nesošās frekvences un  audiosignāla maskēšanu.

Šāda tipa raidītāji vadāmi ar tālvadības pulti, kura atkarībā no modeļa var veikt šādas funkcijas:

raidītāja ieslēgšanu/izslēgšanu (visiem modeļiem),

mainīt raidītāja izejas jaudu,

mainīt mikrofona jutību.

Vienkāršākajiem profesionālajiem radiomikrofoniem audiosignāla maskēšanai izmanto divkāršo frekvenču modulāciju. Nezinot modulatoru frekvenču parametrus, signāla izcelsmes veidu noteikt ir ļoti sarežģīti.

Profesionālo radiomikrofonu tehnoloģijā tiek lietotas delta, impulsu modulācijas, ciparu skrembleri, pakešveida informācijas raidīšanas principi - audio informācija tiek ierakstīta buferī un ar noteikta laika intervāla pārtraukumu noraidīta uztvērējam. Turklāt plaši tiek izmantots princips, kad nesošā frekvence ar noteiktu laika intervālu un algoritmu maina nesošās frekvences parametrus. Izplatītākie frekvenču diapazoni ir 350-500 MHz un 900-15 000 MHz joslās.

Šāda tipa raidītājus ar tālvadības pulti var ieslēgt, izslēgt, un to darbības laiks, izmantojot baterijas ar lielu kapacitāti, ir no 24 stundām līdz 1 gadam. Stacionāri pieslēdzot darbojas 25 gadus, teorētiski var strādāt arī ilgāk, bet jāņem vērā apkārtējie apstākļi, kuri ietekmē elektronisko komponentu darbspēju.

Profesionālo raidītāju cena svārstās robežās no 500 līdz 3000 latiem. 

 

Videoraidītāji

 

Videoraidītājus informācijas iegūšanai sāka izmantot daudz vēlāk nekā radiomikrofonus. Tas bija saistīts ar tehnoloģiskām problēmām izgatavot miniatūras videokameras ar labu matricas izšķirtspēju un pieņemamu cenu. Tagad speciālās tehnikas veikalos bez problēmām var iegādāties miniatūras videokameras par 30–250 latiem. To kvalitāte, izšķirtspēja un izpildījums ir proporcionāls cenai. Ja kameras ir kamufletas, tās cena var būt augstāka. Piemēram, Korejā ražotās MCC miniatūras videokameras sērija ar šādiem parametriem: PAL M/B, CCD matrica, 380 TV līnijas, gaismas jutība 0,1 LUX, cena - 50 latu.

         Izplatītākie video/audio raidītāji strādā šādos frekvenču diapazonos: 450-900 MHz; 900-1000 MHz; 1200-1300 MHz; 2400-2500 MHz. Visbiežāk izmantojamās modulācijas: WAM, WFM vai impulsu modulācija. Videosignāla standarts – PAL. Izejas jauda: 0,05-2 W (2-5 W reti - saistīts ar parazītisko harmoniku rašanos un iespēju demaskēt videoraidītāju). Darbības rādiuss pilsētas apstākļos - 10 m-1 km. Diapazonu 900-1000 MHz Latvijā izmanto ļoti reti, un, ja tas notiek, tad to dara paši drosmīgākie spiegi, jo šinī diapazonā strādā Latvijas mobilo telefonu operatori un, izmantojot vidējas jaudas raidītājus, var radīt traucējumus operatoru darbā. Šādam raidītājam nav lemts ilgi strādāt, tas ātri vien tiks atrasts.

Lai videosignālu nevarētu lokalizēt, dažos WAM, WFM videoraidītāju modeļos izmanto videopozitīvo rindu sinhronizāciju. Šādu TV signālu nav iespējams uztvert uz standarta videouztvērējiem. 

Tāpat kā radiomikrofoni, arī videoraidītāji iedalāmi pusprofesiolālos un profesionālos, un tiem var būt tālvadības pults, ar kuras palīdzību videoraidītāju var ieslēgt tikai tad, kad tas nepieciešams. Darbības ilgums atkarīgs no barošanas avota veida. Cena par šādām ierīcēm ir no 100 līdz 3000 latiem, atkarīga no izvēlētās kameras un videoraidītāja tipa.

           

Infrasarkanās un lāzera noklausīšanās ierīces

            Optiskās noklausīšanās iekārtas lieto ļoti reti. Tas ir saistīts ar tehniskām prasībām to uzstādīšanā un izmantošanā. 

Infrasarkanās noklausīšanās ierīces darbības princips ir ļoti vienkāršs. Audiosignāls tiek modulēts un nodots uz raidītāju, kura gala pakāpē ir lielas jaudas infrasarkanais izstarotājs. Uztvērējs, kurš var atrasties 50-150 m attālumā, uztverto infrasarkano gaismas spektra signālu pārveido audiosignālā. Šādas ierīces var uzstādīt tiešā redzamībā vai blakus kontrolējamās telpas logiem. Frekveņču diapazons 10KHz-5000KHz. Darbības attālums ir atkarīgs no infrasarkanā raidītāja izstarotāja jaudas un izvietojuma. Cena 100-200 latu.

Lāzera noklausīšanās iekārtas lieto vietās, kur nelabvēlis nevar piekļūt telpai. Darbības princips ir šāds: akustisko viļņu svārstību rezultātā telpas logs rezonē; izmantojot šo īpašību, uz loga virsmu tiek raidīts lāzera stars, kad tas atstarojas, to uztver ar speciālu optisko uztvērēju, kurš saņemto informāciju pārvērš audiosignālā. Lai lāzera stars no loga virsmas atstarotos nepieciešajamā leņķī, uz tās ar speciālu krāsu nepieciešams uzkrāsot punktu. Dažām ierīcēm nav nepieciešams atstarojošais krāsas punkts, bet to cena ir nesamērīgi dārga, turklāt tās ir ļoti sarežģītas apkalpošanā. Vidējais darbības attālums lāzera noklausīšanās iekārtām ir 300 m. Izmantojot neprofesionālās lāzera noklausīšanās iekārtas, darbības attālums ir tikai 20-35 m. Uztvertā signāla kvalitāte ir vāja. Neprofesionālo lāzera iekārtu cena ir 400-600 latu.                  

 

Telpu audiokontroles un virziendarbības mikrofoni

          Telpu audiokontroles mikrofonus lieto ilglaicīgai kontrolei ,un tos uzstāda stacionāri. Visvienkāršāk to izdarīt, remonta laikā iemontējot sienās, griestos un grūti piekļūstamās vietās. Tās nav retums telefona aparātos, rozetēs vai apziņošanas sistēmās. Lai pārraidītu audiosignālu no mikrofona līdz ieraksta iekārtai, ļaundari cenšas izmantot telekomunikāciju, vietējo sakaru vai translācijas vadu komunikācijas; ja šādu komunikāciju nav, vieglāk izmantot radiomikrofonus vai citas noklausīšanās iekārtas. Atkarībā no telpu izvietojuma, tehniskām iespējām un nepieciešamā rezultāta tiek izmantoti šādi mikrofonu veidi:

  • elektritais vadu mikrofons - divvadu elektrits (kapacitātes principa) mikrofons ar pastiprinātāju, iebūvētu automātiskā skaļuma regulēšanas sistēmu, vadu attālums no mikrofona līdz ieraksta sistēmai var sasniegt no 30 m līdz 2 km, cena 50-100latu;
  • vibromikrofons - stetoskopa princips, paredzēts montāžai pie virsmām, kuras rezonē - ventilācijas caurules, stikla virsmas utt., cena 70-120latu;
  • optiskie mikrofoni - signāla pārraidei izmanto optisko šķiedru, mikrofona vietā membrāna, darbības princips līdzīgs lāzera noklausīšanās ierīcēm un tas ir šāds: raidošā/uztverošā noklausīšanās iekārta optiskajā šķiedrā raida lāzera staru, tam atstarojoties pret membrānu, lāzera stars nonāk atpakaļ raidošajā/uztverošajā iekārtā. Šāda veida mikrofoni pieskaitāmi pie moderno tehnoloģiju informācijas iegūšanas iekārtām un ir samērā dārgi - 3000 latu.

Sarunas no attāluma var noklausīties un ierakstīt, izmantojot virziendarbības mikrofonu. Tas var uztvert sarunas akustisko viļņu signālu 50-70 m attālumā. Ir trīs veidu virziendarbības mikrofoni:

spogulis, viņam ir parabolisks reflektors diametrā no 30 cm līdz 2 m, kura fokusā atrodas jutīgs mikrofons;

caurulīte, kamuflets kā spieķis vai lietussargs;

plakanie virziendarbības mikrofoni - superjutīgi virziendarbības mikrofoni, kas darbojas atsevišķās frekvenču joslās, speciāls trokšņu attīrīšanas algoritms, var būt kamuflets kā diplomātas

 

Telefona līnijas kontroles un ieraksta ierīces

         Ļoti maldīgs ir priekšstats, ka, pasliktinoties sarunu kvalitātei vai parādoties krakšķiem, telefona klausules skaļrunī nozīmē, ka mani noklausās. Visas rūpnieciski ražotas kontroles un ieraksta ierīces atbilst telefonu līniju standartiem un par savu klātbūtni neizpauž.

Analogās telefona līnijas var kontrolēt un ierakstīt divos veidos - pieslēdzot kontroles ierīci paralēli līnijai vai ieslēdzot to ķēdē starp telefona centrāli un aparātu. ISDN un PBX sistēmu aparātu līnijas (ciparu telefonu līnijas) tiek kontrolētas tikai ķēdes slēgumā. Jāpiemin, ka lielākā daļa PBX centrāļu programmu nodrošinājums ļauj veikt interesējošā abonementa ienākošo un izejošo savienojumu piespiedu maršrutizāciju caur specializētu kontroles bloku vai arī noklausīties konkrētu sarunu, izmantojot sistēmas telefona funkcijas, piemēram, funkcija OWERRIDE, kura paredzēta, lai sarunas laikā operators varētu iejaukties sarunā un paziņot svarīgu informāciju.

Telefona līnijas kontroles un ieraksta ierīces var iedalīt trīs grupās:

amatieru kontroles un ieraksta ierīces - adapteri, kas paredzēti, lai veiktu analogās līnijas ierakstu diktofonā vai magnetofonā, cena 5-15 lati, sastopamas visbiežāk;

analogā profesionālā kontroles un ieraksta ierīce - veic analogās līnijas ierakstu, reģistrējot visus ienākošos, izejošos savienojuma parametrus - laiks, pienākošais un sastādītais numurs, ar speciāla bloka palīdzību iespējams kontrolēt telefona līniju no attāluma izmantojot vīto pāri vai radiokanālu, ieraksts analogā formātā;

ciparu profesionālā kontroles un ieraksta ierīce - veic analogās, ISDN līnijas ierakstu, reģistrējot visus ienākošos, izejošos savienojuma parametrus - laiks, pienākošais un sastādītais numurs, faksa datu pārraides kontrole, ar speciāla bloka palīdzību iespējams kontrolēt telefona līniju no attāluma izmantojot vīto pāri vai radiokanālu, ieraksts ciparu formātā.

Visas minētās ierīces var pieslēgt posmā no telefona aparāta līdz centrāles krosam. 

         Telefona līnijas - telpu noklausīšanās ierīces paveids ir specializētas telefonu audiokontroles iekārtas, kuras informācijas pārraidei izmanto to pašu telefona līniju, kurai tā pieslēgta. Veicot iezvanu uz šo telefona līniju un uzņemot paroli, to var aktivizēt un dzirdēt visu notiekošo telpās, kur uzstādīti mikrofoni.

 

 

 

Pēc interneta materiāliem sagatavoja

Antons KĀRKLS
 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001