Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Latvijas dzelzceļš ienāk IT pakalpojumu tirgū

   

A/S “Latvijas Dzelzceļš” ienāk IT tirgū

 

Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš Infrastruktūras pārvaldes Informatīvās skaitļošanas centrs (ISC) ir viens no vecākajiem IT lietotājiem valstī. Tā funkcijas – Latvijas dzelzceļa darbības nodrošināšana un pakalpojumu sniegšana dzelzceļa klientiem gan Latvijā, gan ārpus tās. ISC vadītājs Jānis Gulbis stāsta, kā, modernizējot infrastruktūru, LDz no uzņēmuma, kur IT risinājumi sākotnēji tika izmantoti vienīgi savu tehnoloģisko uzdevumu veikšanai, ir izvērties par uzņēmumu, kas kļūst par IT pakalpojumu sniedzēju.

 

Vēsturiskās saknes un saites

LDz ir kādreizējā Baltijas dzelzceļa mantinieks. Transports bija viena no jomām, kur datoru priekšteču ESM izmantošana bija attīstīta arī padomju apstākļos. Tāpēc centrs aptver ne tikai ļoti plašu mūsdienās radītu IT tehnisko infrastruktūru, bet arī daļu agrākās IT un sakaru tehnikas, kas ir ļoti specifiska, turklāt strādā jau 20 gadus. Mantota arī daļa no sakaru kanāliem. Pēdējos desmit gados gaisa vadu un vara kabeļu līnijas, kas tika izmantotas uzņēmuma iekšējiem, starptautiskajiem un tehnoloģiskajiem sakariem, kā arī abonentu tīkla uzturēšanai, daļēji nomainītas ar optiskajām līnijām un radiokanāliem, ko izmanto arī datu pārraidei. Strauji tiek attīstīts publiskais telekomunikāciju tīkls.

Uzņēmums tagad ir nopietns IT pārstāvis Latvijā, turklāt ar lielu pieredzi IT sistēmu uzturēšanā starpvalstu līmenī. Tā uzkrāta, ilgstoši sastrādājoties Baltijas un NVS valstu pasažieru un kravas plūsmas apkalpojošajās integrētajās sistēmās KRAIS (kravas pārvadājumu informatīvā sistēma) un PASS (pasažieru informatīvā sistēma). ISC uzdevums ir šo lielo sistēmu uzturēšana un attīstība, kā arī IT mūsdienīgo iespēju izmantošana jaunā pakāpē.

 

Kravu pārvadājumu apkalpošana

ISC darbs ir organizēts tā, lai ar informāciju par kravu kustības pārvadājumu procesu nodrošinātu ne vien LDz, bet arī citus pārvadātājus un klientus. (Līdzās LDz tagad darbu sākuši arī privāti uzņēmumi – kravu pārvadātāji.) Dzelzceļa IS procesi notiek on-line režīmā nepārtraukti visu diennakti. Kravas kustība tiek fiksēta vienotā KRAIS datu bāzē (Latvijā vien datus ievada 30 stacijās), no tās informācija tiek ņemta, lai to izmantotu atkarībā no klientu vajadzībām. Kopumā Latvijā ar sistēmu strādā ap 550 LDz darbinieku.

Kravas pārvadājumu nodrošināšanai un ekspeditoru firmu apkalpošanai ļoti svarīga ir KRAIS apakšsistēma – Automatizētā pārvadājumu operatīvās vadības sistēma jeb APOVS. Tā saistīta ar analoģiskām NVS valstu sistēmām un nodrošina savstarpēju datu apmaiņu. Sistēmai pavisam pieslēgts ap 400 datoru, tai ir 700 abonentu Latvijā un Lietuvā. Centralizētajā datu bāzē ir informācija par vilcienu, vagonu, konteineru un kravu dislokāciju un pārējām operācijām Latvijas un Lietuvas teritorijā. Informācija par vagoniem, robežu šķērsošanu, kravu pārvadājumiem caur jūras ostām u. tml. tiek saņemta reālajā laikā.

Sistēma var nodrošināt klientiem kravas vagonu vai konteineru kustības izsekošanu un tehniskā stāvokļa noteikšanu. Apakšsistēma VCOS on-line režīmā ar interneta pārlūkprogrammām nodrošina informāciju par visu klienta kravu dislokāciju. Šī informācija ir pieejama arī ar mobilo telefonu – ievadot konteinera vai vagona indeksu, atbilde tiek saņemta pēc 1-2 min, neatkarīgi no tā, vai objekts atrodas Latvijā vai ārpus tās.

Klientiem tiek piedāvāta iespēja kļūt par šo sistēmu abonentiem.

 

Pasažieru satiksme

Pasažieru satiksmes sistēma PASS (apakšsistēma Ekspresis-2) nodrošina biļešu pārdošanu, vietu rezervēšanu, par biļetēm saņemto ienākumu uzskaiti un sadali Baltijas valstu un NVS teritorijā. Sistēmai pieslēgti 165 biļešu pārdošanas termināli Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Rietumeiropas valstu vilcienos biļetes rezervē sistēma KURS-90. Sistēmas tiek uzturētas arī Lietuvas un daļēji Igaunijas dzelzceļa vajadzībām.

 

Sācies modernizācijas laiks

Ir sākta sistēmu APOVS un Ekspresis modernizācija, pārejot no specifiskā datu bāžu formāta uz IBM DB2 DBVS, modernizējot sistēmu lietotājprogrammas un pārejot uz jaunāku paaudžu lieldatoriem. Tas būs ilgstošs process, kurā bez LDz ISC strādās arī sistēmu izstrādātāji no Krievijas, tehnikas un programnodrošinājuma ražotāji no IBM.

Atteikšanās no šīm Krievijā izveidotajām sistēmām nebūtu racionāla: no tām tiek saņemta unikāla integrēta informācija. Jaunu izveide prasītu miljonus. Mēģinājumi izveidot savu šāda līmeņa sistēmu, piemēram, Ukrainā pagaidām ir nesekmīgi, jo vienlīdz svarīgas ir dziļas IT tehnoloģijas un sistēmiskas zināšanas par dzelzceļa funkcionēšanu. APOVS pāreja uz DB2 un IBM jaunāko operētājsistēmu paplašinās ISC izstrādātāju iespējas veidot lietotājiem nepieciešamās lietojumprogrammas.

 

Centra produkti

Centra darba pamatā ir iekšējo pasūtījumu sistēma, galvenokārt tas veic ģenerāldirekcijas un kravu pārvadājumu pārvaldes pasūtījumus. Liels darba apjoms ir saistīts ar integrēto sistēmu uzturēšanu, izstrādātāju papildinājumu ieviešanu, lietotāju darba atvieglošanu.

Ap specifiskā formātā esošajām APOVS un Ekspresis sistēmām ar datu bāzēm uz lieldatoriem ir apaudzētas datu bāzes uz SQL serveriem, kas ļauj veidot gateway jeb vārtejas sistēmas klientu apkalpošanai. Viņu iespējas un vajadzības ir dažādas. Joprojām ir klienti, kas izmanto modemu savienojumus ar nelieliem datu pārraides ātrumiem. Sistēmas efektīvākai izmantošanai ir izveidotas apakšsistēmas, kurās klientu informēšanai izmanto internetu (sistēma VCOS) vai SMS ziņojumu sistēmu.

Ritošā sastāva kontrolei ir izstrādāta KRAIS lietotne, kas sniedz

informāciju par vagonu tehnisko stāvokli, remontu, noskrējienu.

Latvijas teritorijā pārvadājumu dokumentu noformēšanai un pārvadājumu maksas aprēķiniem izveidota ienākumu kontroles sistēma APIKS. Tajā ir dati par kraušanas resursiem, klientiem (kravu nosūtītājiem un saņēmējiem, ekspeditoriem), LDz ieņēmumiem, kā arī uzziņu informācija (kravu nomenklatūra, ziņas par stacijām, tarifiem utt.). Sākta jauna sistēmas versijas izstrādāšana darbam internetā Java vidē.

 

Infrastruktūras modernizācija

Datu sagatavošanai LDz pavisam ir ap 1500 personālo datoru, lielākā daļa ir pieslēgta intranetam un internetam. IS centrālo datu bāzu funkcionēšanu nodrošina divi lieldatori (mainframe) IBM 9672 R14 (45 milj. operācijas, operatīvā atmiņa 512 Mb), divi lieldatori IBM 4381 R13 (4,5 milj. operācijas), IBM pSeries 660 Model 6H1 serveris, divi HP serveri, disku iekārtas Symetrix ar atmiņu 250 GB un XP512 ar atmiņu 2000 GB. Vienlaikus ar SAP sistēmas ieviešanu iegādātas jaunas HP darba stacijas, kā arī serveri.

Pēdējā laikā noris plaša LDz IT infrastruktūras modernizācija. Centrs izstrādā datu bāzes un lietotnes, kas saistītas ar infrastruktūras uzturēšanu – remontu plānošana u. tml. Ņemot vērā aizvien pieaugošo tehnikas parka attīstību, iecerēts arī ieviest HP Open View tehnikas un programmatūras audita sistēmas tīkla tehnikas un servisa pārvaldības uzlabošanai. Lai sekotu straujajai IT modernizācijas gaitai pasaulē, ISC plāno jau tuvākajā laikā standarta lietojumprogrammu licenču pirkšanu mēģināt aizstāt ar licenču nomu, lai varētu regulāri atjaunināt programmatūru.

 

Datu pārraides tīkla modernizācija

Modernizācijas projekts sākts 2002. gadā un tiek turpināts. Izveidots gigabitu tīkls austrumu virzienā: Rīga-Krustpils–Daugavpils-Rēzekne.

Virzienā Rīga-Jelgava-Tukums-Ventspils-Liepāja ir izveidots ATM tīkls, izmantojot radiokanālus. Arī Rīgā tiek attīstīta datu pārraides infrastruktūra. 2002.–2003. gadā izbūvēti atzari uz ZA, uz LTV torni, uz Elijas ielu, Pērses un Brīvības ielu. Kopā ar partneriem tiek būvētas optisko kabeļu līnijas uz Ķengaragu, Šķirotavu, Zasulauku, Torņkalnu. Savienojot tās ar reģionālo tīklu, klientiem varēs piedāvāt plašas datu pārraides iespējas. Jau 2004. gadā izveidotais tīkls ļaus LDz kļūt par kvalitatīvu interneta pakalpojumu piegādātāju, jo notiks arī pāreja uz tiešajiem savienojumiem ar starptautiskajiem interneta piegādātājiem, it īpaši ar Krieviju. Tīklā tiek veidoti 10 Mb kanāli, kurus jau izmanto LDz klienti, piemēram, Daugavpils kabeļtelevīzijas firma. Jau pašlaik interesentiem ir iespējams nomāt kanālus.

ISC pakalpojumus datu pārraides tīklu izveidē galvenokārt izmanto kravu pārvadātāji un saņēmēji, kā arī īpašnieki. Ja šie klienti jau izmanto LDz IS, viņi iegūst iespēju saņemt kompleksus pakalpojumus un izdevību veidot savus tīklus par labām cenām. TK un datu pārraides pakalpojumi galvenokārt tiek nodrošināti tur, kur sniedzas dzelzceļam piederošā infrastruktūra, parasti tas nepārsniedz viena kilometra attālumu no dzelzceļa.

 

MySAP – jauns līmenis visa uzņēmuma pārvaldībā

Finanšu un grāmatvedības norēķiniem LDz jau ilgstoši izmantotas lokālas programmas, bet 2002. gadā sāka ieviest vienotu uzņēmuma finanšu un ekonomikas vadības sistēmu MySAP, ko pārzina ģenerāldirekcijas SAP projekta ieviešanas daļa. ISC uztur šīs sistēmas standartprogrammas, tehnisko bāzi un sniedz konsultācijas.

Ar SAP strādās pilnīgi visas LDz struktūras, un visa finanšu informācija uzkrāsies vienīgi SAP. Tiks veidotas lietotnes, kas nodrošinās KRAIS integrāciju ar SAP. Pašlaik MySAP darba režīmā strādā ISC, arī dažās citās LDz struktūrās. Pirmā ieviešanas kārta visā Latvijā plānota līdz 2004. gada beigām, lietotāju skaits no 200 palielināsies līdz apmēram 400.

SAP ieviešanas mērķis ir ne tikai unificēt un centralizēt datu savākšanu un glabāšanu, tā dos iespēju arī dziļāk analizēt, plānot un modelēt uzņēmuma attīstību.

 

Laura KALINKA

 

 

 

Papildu informāciju var iegūt

Informatīvās skaitļošanas centrs

Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1547

Tālrunis : +371 5833902,

Fakss +371 5834366,

E-pasts: info@ldz.lv

Interneta mājaslapa: http://www.ldz.lv

 

 

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001