Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Atklātā pirmkoda sistēmu testēšanas rezultāti

   

Atklātā pirmkoda sistēmu testa rezultāti

Arvien lielāku popularitāti pasaulē iegūst atklātā pirmkoda (Open Source) programmatūra. 2003. gada janvārī Latvijas Izglītības informatizācijas sistēmas LIIS projektā tika izveidota atklātā pirmkoda sistēmu grupa (APG), kuras pamatmērķi ir atklātā pirmkoda (AP) programmatūras pētīšana, pielāgošana, mācību materiālu veidošana, apmācīšana un izglītības iestāžu konsultēšana.

Pirmais posms bija AP programmatūras testēšana, lai izvēlētos un pielāgotu biroja programmatūras komplektu izglītības iestādēm. Tas ir izdarīts līdz 2003. gada martam, bet secinājumi ir izklāstīti turpmākajā dokumenta daļā.

Nostādne

Pētījuma mērķis bija testēt dažādas AP sistēmas, lai noskaidrotu to iespējas, piemērotību un piemērojamību izmantošanai Latvijas skolās un citās mācību iestādēs.

Testēšanai tika izvēlētas šādas operētājsistēmas un distributīvi: RedHat 8.0, Mandrake 9.0, Suse 8.0, Debian 3.0, Slackware 8.1 un FreeBSD 5.0. Pamats – tie pašlaik ir stabilākie un populārākie AP operētājsistēmu paveidi.

SuSe izkrita no testējamo loka, kad vienīgā bezmaksas instalācija (no FTP servera) vājās datora konfigurācijas dēļ beidzās nesekmīgi.

Testēšanas vide un principi

Testa datora konfigurācija bija šāda: PentiumII 350 Mhz, 64 MB, ATI Rage Pro 2 MB. Tāda konfigurācija tika izvēlēta ar nolūku – skolās pamatā ir relatīvi vāji datori.

Tika pārbaudīta arī dual-boot ieviešanas iespēja. Visas sistēmas, izņemot Debian Linux, bez problēmām atpazina Windows sadaļu un ieviesa dual-boot sistēmu. Instalācijas laikā tika veikta iespējami standarta instalācija darbstacijai.

Pēc instalācijas (ja iespējams) sistēmai tika uzstādīta iespēja, lai tā iesūknētos X vidē. Tad tika veikti sistēmas ātrdarbības testi un pārbaudīta gatavība darbam ar latviešu valodu svarīgākajās programmās (biroja programmatūrā, pārlūkprogrammās, e-pasta programmās). Pēc tam tika veikta papildu programmu/paku instalācija, pārbaudītas sistēmas atjaunināšanas iespējas, konfigurējamība, iespējas mainīt instalācijas procesu, standarta pakas u. tml.

 

Rezultāti

Apkopojošie dati par testējamām sistēmām

 

RedHat

Mandrake

Debian

Slackware

FreeBSD

Versija

8.0

9.0

3.0

8.1

5.0

Instalācija

X11

X11

Ncurses

Ncurses

Ncurses

Instalācijas ilgums / avots

53 min

(3 CD)

51 min

(3 CD)

45 min

(2 CD)

35 min

(1 CD)

41 min

(2 CD)

Diska dalīšana

Piedāvā auto sadalījumu (/ un /boot) vai dalīt pašam

Piedāvā auto sadalījumu (/ un /home) vai dalīt pašam

Jādala pašam

(cfdisk)

Jādala pašam

(cfdisk)

Ļauj izvēlēties auto vai dalīt pašam

(disklabel)

Programmu palaišanās ātrums

No ieslēgš. līdz darba virsmai

~ 1 min 45 s

~ 2 min

< 1 min

< 1 min

<1 min

Mozilla

~ 10 s

~ 15 s

~ 15 s

~ 13 s

~ 15 s

OpenOffice Writer

~ 1 min 30 s

~ 1 min

~ 43 s

~ 40 s

 

Konqueror

 

~ 15 s

< 10 s

< 10 s

< 10 s

Evolution

~18 s

~18 s

~15 s

~15 s

 

 

Instalācijas gaita un iespējas

Gan RedHat, gan Mandrake instalācijas laikā rāda atlikušo laiku līdz beigām (visnotaļ neprecīzi) un jau uzinstalēto paku procentu. Latviešu valoda instalācijas gaitā iespējama tikai Mandrake. Instalācijas beigās RedHat un Mandrake piedāvā konfigurēt X vidi. Pārējos gadījumos konfigurācijas rīks pēc instalācijas ir jāpalaiž pašam. Mandrake peles konfigurācijas rīks vienīgais korekti atpazina peli (ar rullīti) un parādīja, ka tā pilnībā funkcionē.

Teksta vides instalācijas nav tik skaistas, toties notiek ātrāk.

 

Drošības sistēmas

Visas sistēmas instalācijas gaitā piedāvā uzstādīt root paroli. Visas, atskaitot Mandrake, pārbauda ievadīto paroli un, ja tā ir pārāk īsa vai vienkārša, brīdina par šo faktu un lūdz izvēlēties labāku.

RedHat, Mandrake un Debian piedāvā arī uzreiz izveidot neprivileģēta lietotāja kontu. RedHat un Mandrake iespējams instalācijas beigās uzstādīt lietotāju, kurš pēc noklusēšanas tiks pieteikts (logon) sistēmā.

RedHat jau instalācijas beigās piedāvā uzstādīt ugunsmūri. Mandrake to ļauj darīt tikai izvēles režīmā. Debian, Slackware un FreeBSD ugunsmūris ir jāuzstāda pašam.

 

Pielāgojamība un atjaunošana

Testējamās sistēmas var iedalīt divās grupās – vienā ir RedHat un Mandrake, kuriem praktiski visi sistēmas konfigurācijas rīki ir X vidē. Otrā – Debian, Slackware un FreeBSD, kurās sistēmas konfigurācija notiek ar teksta vides rīkiem vai vienkārši konfigurācijas failu mainīšanu. Parasti teksta vidē iespējams daudz detalizētāk nekā ar grafiskajiem rīkiem konfigurēt kādu konkrētu lietu. Tādēļ ir svarīgi, lai grafiskie rīki korekti apietos ar izmaiņām, kas veiktas teksta vidē.

Mandrake ir grafiskais konfigurācijas rīks DrakConf, ar ko ir iespējams konfigurēt praktiski visu, kas nepieciešams darba stacijai. RedHat arī ir grafiskie konfigurācijas rīki, kas ir integrēti grafiskajā sistēmā BlueCurve. RedHat grafiskais konfigurācijas rīks nepiedāvāja latviešu valodas tastatūras variantu. Turklāt jau pie atvēršanas pārrakstīja konfigurācijas failu, kas labots manuāli.

Paku atjaunošana ir iespējama visās sistēmās. Mandrake automātisku atjaunošanu piedāvā jau instalācijas beigās. RedHat tas pieejams tikai komercklientiem.

Paku instalēšanai visās sistēmās ir speciāli rīki – RedHat un Mandrake – rpm, Debian – apt, Slackware un FreeBSD – pkg. KDE vidē ir lietotāja saskarne KPackage, kas atvieglo darbu ar pakām.

 

Ātrdarbība un stabilitāte

Visām sistēmām tika pārbaudīts programmu palaišanas ātrums, subjektīvā ātrdarbība, kā arī Unixbench tests. Rezultāti bija visai interesanti, lai gan Linux distributīviem kodola un paku versijas bija līdzīgas. Datora iesāknēšanās (no datora ieslēgšanas līdz darba virsmai X vidē) ātrums bija ļoti līdzīgs - Debian, Slackware un FreeBSD aptuveni divas reizes ātrāki nekā RedHat un Mandrake. Līdzīga situācija bija ar OpenOffice Writer palaišanu. Palaižot vairākas programmas, slēdzoties starp tām un palaižot jaunas, arī bija ievērojama starpība starp šīm divām sistēmu grupām.

 

Latviešu valodas lietošana

Visās sistēmās ieslēgt latviešu valodas tastatūras izkārtojumu nebija nekādu problēmu. Lietotāja saskarnes latviski ir lielā mērā atkarīgas no izmantotā logu pārvaldnieka, nevis distributīva. Distribūcijas specifiski rīki un instalācija latviešu valodā ir iespējama tikai Mandrake.

KDE latviskais variants ir tik nekvalitatīvā latviešu valodā, ka to nevar ieteikt lietošanai skolās. Galvenie trūkumi ir neatbilstība terminoloģijai, nepareiza gramatika un semantiski nekorekts tulkojums. Gnome tulkojums ir labāks, bet Gnome ir lēnāka par KDE.

 

Secinājumi

Pirmais secinājums – nav līdera. Katrai no apskatītajām sistēmām ir savas priekšrocības un savi trūkumi. Trīs līderi, kurus vērts pieminēt, ir RedHat, Slackware un Debian.

RedHat pluss ir labais aparatūras atbalsts, viegla konfigurācija visam, kas saistās ar parastu lietotāju – X vide, skaņa, drošības līmenis, drukas ierīces utt. Tomēr tas padara pašu sistēmu ļoti masīvu. RedHat ir augstākā kursu un sertifikācijas pieejamība un atpazīstamība. Toties RedHat paku pārvaldnieks ne vienmēr tiek galā ar atkarībām, kas var radīt problēmas pie programmu atjaunināšanas.

Debian priekšrocība ir paku pārvaldnieks, kurš labāk tiek galā ar atkarībām, lai gan iespējama to ieciklošanās. Debian instalācija un paku izvēles rīks nav īpaši draudzīgi vienkāršam lietotājam.

Debian, Slackware, FreeBSD priekšrocība ir ātrdarbība. Nenoslogotas ar lielu daudzumu dažādu specifisku rīku (ierīču atpazinēju, autokonfigurētāju, meistaru un burvju) nastu, šīs sistēmas darbojas ātrāk un stabilāk nekā uz nepieredzējušiem lietotājiem orientētās sistēmas.

Izveidot vairāk vai mazāk automatizētu instalāciju (ar noteiktu uzstādāmo paku sarakstu un latviešu valodas atbalstu) ir iespējams visās sistēmās.

Šogad LIIS ietvaros skolām tiek piedāvāts Linux distributīvs, kas balstīts uz Skolelinux un pielāgots Latvijas apstākļiem. Sīkāku informāciju var iegūt APG mājas lapā http://apg.liis.lv/ vai pa e-pastu info@liis.lv.

 

Gundega DĒĶENA,

Leo TRUKŠĀNS

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001