Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

MICROLINK PIEDĀVĀ JAUNAS IESPĒJAS

   

Microlink Latvija centrālās sistēmas nodaarbojas ar sistēmu uzturēšanas, datu centru resursu nomas un un IT infrastruktūiru, kas atrodascetros

 

Datu glabāšana un infrastruktūras izmantošana ārpus uzņēmuma, tēlaini runājot, pielīdzināma smadzeņu (vai vismaz to daļas) izņemšanai no firmas galvaskausa. Iespējama arī to dublikāta izgatavošana un nodošana glabāšanai vislabvēlīgākajos mākslīgā klimata apstākļos.

Vai, šādi rīkojoties, IT firmai ir vairāk riska vai ieguvumu, par to stāsta MicroLink Latvia Centrālo sistēmu vadītājs Valdis Stokenbergs, vienlaikus atskatoties uz pirmā gada sadarbības pieredzi ar klientiem.

 

Pavērsiens IT lietošanas ideoloģijā

Vēl nesen uzņēmumi nevēlējās izlaist datus no rokām un veidoja IT nodaļas, kur veidoja savas vadības programmas. Tagad šis darbs tiek uzticēts specializētām firmām, par kuru kompetenci tirgus dalībnieki jau ir pārliecinājušies. Pašlaik izšķiršanās par labu specializētiem IT uzņēmumiem notiek infrastruktūras uzraudzības un attīstības jomā. Šajā darbā sevi apliecinājuši jau vairāki uzņēmumi, piemēram, Verdi, DEAC un Microlink Latvia, vairākās šā tirgus nišās parādās arī jauni spēlētāji. Valdis Stokenbergs uzskata, ka tas ir likumsakarīgi, jo, ņemot vērā tehnikas un programmatūras nemitīgo progresu, šie pakalpojumu sniedzēji klientam nodrošina arī sistēmas infrastruktūras tālākas modernizācijas un attīstības kvalificētu uzraudzību. Tā ir nepieciešama, jo sistēmas darba gaitā aug datu apjoms un tā pārvaldīšana izvirza augstākas prasības nekā sistēmas darba sākumā.

Šāda darba dalīšana ļauj firmām koncentrēties uz pamatbiznesu, rūpes par IT infrastruktūru uzticot profesionāļiem.

 

MicroLink Latvija piedāvājums

MicroLink Latvija Centrālās sistēmas nodarbojas ar klientu IT sistēmu uzturēšanu, datu centru un IT infrastruktūras resursu nomu, kas atrodas datu centros (gan pie klienta, gan MicroLink (ML) datu centrā).

Piedāvājuma spektrs ir daudzveidīgs, tā mērķis – klienta IT infrastruktūras optimālu darba apstākļu garantēšana.

Infrastruktūras veidošanai nepieciešamos komponentus var nopirkt ikviens. Mazāk tiek ņemts vērā tas, ka IT centrālajās sistēmās izmantotā tehnika – serveri, disku masīvi, lenšu bibliotēkas – jāglabā īpaši aprīkotās telpās, kas veido ievērojamu daļu no jaunu sistēmu veidošanas izmaksām.

 

Datu glabāšana

Aizvien vairāk ir tādu klientu, kam, darba apjomam augot, datu glabāšanai vairs nepietiek ar pašreizējo tehniku un telpām. Vai būvēt jaunas? Bet, ja nākotnē tās jāmaina? Speciālisti uzskata, ka datu centrs tiek būvēts uz mūžu, pārvietot to nav ieteicams. Turklāt centra izveide ir dārga, jo nepieciešams speciāliem noteikumiem atbilstošs telpu aprīkojums (klimata kontrole – optimāla temperatūra un gaisa mitrums, specifiska gāzes un elektrības ugunsdrošība, garantēta elektroapgāde, aizsardzība pret statisko elektrību un elektromagnētiskā lauka svārstībām). Nepieciešama arī garantēta fiziskā drošība. Tam vajag ievērojamas investīcijas. Šo iemeslu dēļ aizvien populārāki kļūst attālinātie datu centri, kam pieejamību nodrošina komunikācijas, kuras iespējams veidot atbilstoši klienta vajadzībām.

ML piedāvājums datu centra risinājumam ir elastīgs:

-           iespējams nomāt vietu, kas ir aprīkota uzņēmuma datu centra izveidei. Klientam iespējams tur novietot savu aparatūras skapi (turklāt ML datu centrā izvietotā klientu tehnika ir apdrošināta pret visu veidu tiešos zaudējumus radošiem riskiem);

-           iespējams nomāt aparatūras skapi, kas izvietots specializētā datu centrā;

-           iespējama klienta datu arhivēšana un glabāšana uz datu nesējiem (datu kopēšana tiek veikta gan datu centrā izvietotajām IT sistēmām, gan arī attālināti no klientu objektiem).

Tuvākajā laikā datu glabāšana būs pieejama lietošanai on-line režīmā. Tas būs disku masīvs, kur klients varēs nopirkt vajadzīgos gigabaitus, lai glabātu savu informāciju. Viņš varēs īrēt portu Storage Area Network (SAN) tīklā, un viņam būs pieeja šī tīkla resursiem. Tādējādi tiks piedāvāts tehnoloģiski augstāks datu glabāšanas līmenis.

 

Infrastruktūras resursu noma

Šādu pakalpojumu izmanto tie uzņēmumi, kuriem ir nepieciešama izstrādes vide jaunu aplikāciju izveidei. Pirkt šo programmatūru uz izstrādes laiku (1,5–2 gadi) nav racionāli, jo vēlāk tā nav nepieciešama, turklāt tā strauji noveco. MicroLink piedāvā šo produktu īri. Tas izveidots sadarbībā ar Hewlett-Packard, Microsoft un Oracle (HP - lenšu bibliotēkas, Intel un Risc platformu serveri; Microsoft - serveru operētājsistēmu un MS SQL, MS Exchange serveru, Oracle programmatūras licenču īre u. c.).

Izstrādes laikā šis programmprodukts atrodas pie iznomātāja, kas gādā par tā uzturēšanu. Klienta darbiniekiem produkts ir pieejams caur datu centra infrastruktūru. Šādas darbības pieļauj gan aparatūras izstrādātāji, gan programmatūras licenču īpašnieki. Tas ir izdevīgi klientam, jo nomājot ir iespējams strādāt ar pašu jaunāko tehniku un izdevīgiem licenču nosacījumiem.

 

Sistēmu administrēšana un uzturēšana

Sistēmu administratora pakalpojumi ir plaši izmantoti. Tie ir daudzveidīgi gan pēc spektra, gan apjoma. Klientiem, kuru biznesam vajag nepārtrauktu sistēmu darbu, šo servisu nodrošina visu diennakti cauru gadu. ML speciālisti strādā ar praktiski visām platformām, kas ir populāras Latvijā: no operētājsistēmām Unix (HP-UX), (SUN Solaris), Linux (Red Hat, Debian, Slackware), FreeBSD, Windows NT/2000 un 2003, no aplikācijām MS Exchange, MS SharePoint, Lotus Notes, Oracle iAS, datu bāzu platformas Oracle, MS SQL utt. Pieejamas arī tās platformas, kuras ir iekļautas Microlink Lietuvas un Igaunijas centrālo sistēmu pakalpojumu klāstā. Tiek piedāvāta ilglaicīga šo sistēmu administrēšana.

Sākoties projektu patstāvīgajai un produktīvajai dzīvei, priekšplānā izvirzās IT sistēmu ilgstošās uzturēšanas problēmas. ML speciālisti sniedz konsultācijas, lai novērtētu sistēmu darbināšanai nepieciešamo infrastruktūras apjomu un izmaksas, kas kopumā nodrošina optimālu darba režīmu. Ja viss ir novērtēts laikus, tad netiks pieļautas sistēmas dīkstāves un nebūs vajadzīgas neplānotas investīcijas. Nākotnē svarīga būs arī sistēmas veiktspējas uzlabošana - augot datu apjomam, nepieciešama datu bāzu darbības principu pārstrukturēšana, sistēmas funkcionalitātes paplašināšana u. tml. Profesionāla sistēmas uzturēšana nodrošina tās optimālo darbspēju, nepieļaujot, ka kāda neveiksmīga konfigurācijas uzstādījuma dēļ ir traucēta sistēmas efektivitāte kopumā. Praksē šīs kļūdas vērojamas bieži, tāpēc ML piedāvā arī regulāri testēt sistēmu veiktspēju un noslodzi.

 

Ražotāja atbalsta nodrošināšana

Ražotāja atbalsta nodrošināšana ir viens no kvalitatīva servisa priekšnosacījumiem. HP un SUN Microsystems - divi pasaules tirgū plaši pazīstami ražotāji, kas ir nostiprinājušies arī Latvijas tirgū.

Jau ilgstoši MicroLink ir autorizēts HP servisa partneris (Intel datori un serveri, disku masīvi, lenšu bibliotēkas, lielformāta drukas iekārtas utt.).

Nesen ir noslēgts līgums, kas tuvākajā nākotnē Microlink ļaus kļūt par pirmo kompāniju Baltijas valstīs, kura ieguvusi Sun Support un Global Warranty akreditāciju. Klientu pieprasījuma apmierināšanai Microlink Baltijas valstīs ir sagatavojusi 10 augsti kvalificētus un SUN Microsystems sertificētus speciālistus, kuri spēj atrisināt jebkuras sarežģītības problēmas un veikt visu veidu instalācijas darbus. Tā kā klienti nelabprāt maina IT infrastruktūras platformas, tad ML pirmām kārtām ir gatavs nodrošināt to ražotāju atbalstu, kuri ir atrodami klientu infrastruktūrā.

 

Konsultācijas

Ņemot vērā ML speciālistu kvalifikāciju, daudzi klienti interesējas par datu centru izbūvi vai IT infrastruktūras veidošanu. Konsultācijas par visu ML pakalpojumu spektru ir īpašs pakalpojumu virziens. To nozīme pieaug, ja apzināmies, ka datu centra viena kvadrātmetra izbūves cena var sasniegt pat 5000 eiro (atkarībā no klienta vajadzībām), bet jaudīga servera cena svārstās starp 25 000 un 100 000 eiro un vairāk.

Tā kā Microlink Latvija ir arī informācijas sistēmu izstrādātāja, ML konsultācijas un līdzdalība sistēmu uzturēšanā ir visefektīvākā, jo uzņēmums, kas izstrādā produktus, vislabāk var novērtēt nepieciešamās infrastruktūras apjomus.

Nereti konkursos tiek pieteikti projekti ar lielām cenu atšķirībām. Tam tā nevajadzētu būt, jo ikvienā projektā pamatā ir speciālistu darbs, kas tiek aprēķināts stundās. Atšķirības nereti rodas tādēļ, ka konkursu dalībnieki infrastruktūras uzturēšanai nepieciešamo resursus novērtē pārāk zemu. Dažkārt IT sistēmu izstrādātāji papildus sistēmai uztur arī atbalsta infrastruktūru, kas pēc būtības ir atsevišķs pakalpojumus. Šādas neprecizitātes nepieciešamo resursu novērtēšanā rada papildu izmaksas turpmākajā projekta dzīves gaitā.

 

Iegūstamie labumi un iespējamie riski

Valdis Stokenbergs ir pārliecināts, ka iegūstamie labumi ir acīmredzami.

Saistoties ar MicroLink Latvia Centrālajām sistēmām - profesionālu IT infrastruktūru apkalpojošu firmu, tiek noslēgts līgums, kur paredzēti precīzs darba apjoms, reakcijas un bojājumu novēršanas laiks, kā arī  garantijas un soda sankcijas. Tā klientam ir daudz augstāka līmeņa drošība un arī garantijas. Ja klients noslēdz līgumu par savas IT infrastruktūras izvietošanu datu centrā, viņš iegūst drošu vidi datu apstrādei un glabāšanai, neinvestējot tajā milzīgus līdzekļus.

Tā kā attālinātajos risinājumos riskantākā vieta ir sakaru pieslēgumi, ML ar tiem nodarbojas īpaša specializēta nodaļa, kas piedāvā tehnoloģiski modernākos un drošākos risinājumus: klienta virtuālo privāto tīklu (VPN tuneļus), šifrētus kanālus publiskajos tīklus, kā arī līnijas līdz klienta objektam. Šie kanāli ir ar konkrētu un garantētu datu pārraides ātrumu, tos var nodalīt no publiskajiem sakaru kanāliem, jo, piemēram, Rīgā tagad ir plašas iespējas izvietot optiskos kabeļus. Jebkura risinājuma izvēli nosaka klienta prasības un iespējas

Izvietojot pie sevis klienta sistēmas infrastruktūru, ML uzņemas gan risku, gan atbildību par drošību un sistēmas darbību atbilstoši noslēgtajam līgumam. Jau tuvākajā nākotnē klientiem piedāvās arī  biznesa riska apdrošināšanu gadījumos, kad ML tiek nodota visa klienta biznesa IT infrastruktūra.

Valdis Stokenbergs uzsver: - Mēs apzināmies, cik liela ir mūsu atbildība klientu priekšā, un ar šo atbildības apziņu strādā arī ikviens mūsu darbinieks. ML galvenā priekšrocība – esam lielākais IT uzņēmums Baltijā un varam uzņemties saistības par visa Baltijas reģiona apkalpošanu. Mēs varam izmantot savus resursus pakalpojumu sniegšanai klientiem, kuru uzņēmumiem ir filiāles visā Baltijā.

Otra mūsu priekšrocība – mēs neturam katrā valstī daudz speciālistu, bet šos resursus sadalām pēc nepieciešamības starp Baltijas valstīm atbilstoši konkrēto klientu vajadzībām konkrētajā laikā un situācijā. Mēs esam gatavi apkalpot katru klientu atbilstoši viņa biznesa prasībām.

Vēl svarīgi, ka MicroLink Latvija nodrošina iespējami pilnīgāko IT pakalpojumu spektru, sākot ar programmatūras izstrādi,  infrastruktūras piegādi, apkalpošanu un attīstīšanu, kas liecina par pieredzi un zināšanām, ko varam nodot potenciālajiem klientiem.

 

SIA MicroLink Latvia

Dzirnavu ielā 91
Rīgā, LV-1011
Tālr. 7020000;
Fakss 7020009
microlink@microlink.lv

www.microlink.lv

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001