Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Kopējs bezvadu risinājums vairākiem operatoriem

   

Autors

 

Šobrīd, pēc vairākiem straujas augšupejas gadiem, mobilo tīklu operatori daudzviet sastopas ar jauniem izaicinājumiem, kuru pārvarēšanai iepriekšējās metodes neder. Sabiedrība, ēku īpašnieki un valsts institūcijas daudzās valstīs pieprasa ieviest kopējas vairākoperatoru sistēmas, lai novērstu negatīvo estētisko un strukturālo iespaidu, kādu rada plašais vairāku atsevišķu operatoru antenu tīkls. Ericsson piedāvā risinājumu, kas varētu apmierināt visus.

Lieliska iespēja ietaupīt

Operatoriem jāspēj ātri paplašināt šūnu tīklus, lai izpildītu pārklājuma un kvalitātes prasības, kuras izvirza viņu klienti, vienlaikus maksimāli samazinot arī to izmaksas. Operatori var ekonomēt arī, izmantojot vairākoperatoru sistēmas, tādējādi palielinot rentabilitāti un vienlaikus apmierinot arī sabiedrības, ēku īpašnieku un valsts institūciju prasības.

Daudzās valstīs, piemēram, Singapūrā, Austrālijā, Taivānā, Malaizijā, Japānā, Honkongā, Zviedrijā, Portugālē, Nīderlandē, ASV, Dānijā, Itālijā un citās, jau ieviestas vairākoperatoru sistēmas.

Koplietojamā antenu sistēma DAS

Risinājums ietver vairākus komponentus, un viens no tiem ir koplietojama antenu sistēma (Distributed Antenna System - DAS). Tā ir infrastruktūra, kuru lieto, lai izplatītu radiosignālus no vienas vai vairākām radio bāzes stacijām (Radio Base Stations - RBS) un radiopiekļuves punktiem (WLAN Access Node - WLAN piekļuves mezgliem) uz visām antenām (neatkarīgi no to daudzuma), kuras izvietotas jebkurā vietā vienas ēkas teritorijā. Ēkas pārklājums var sastāvēt no vienas vai vairākām šūnām, kur katru šūnu var apkalpot neierobežots antenu skaits, kuras daudzkāršo to pašu signālu.

DAS ir visefektīvākā un viselastīgākā metode, kas nodrošina pārklājumu ēkas iekšpusē. DAS ļauj labāk kontrolēt ēkas iekšējās sistēmas darbību apkalpojamā teritorijā, vienlaikus nodrošinot augstas kvalitātes pārklājumu un zemu interferenci (traucējumu līmeni) salīdzinājumā ar tradicionālo risinājumu, kad tiek izmantotas bāzes stacijas un piekļuves punkti ar integrētām antenām. Turklāt DAS nodrošina augstāku radiokanālu izmantošanas efektivitāti, ļaujot apkalpot lielākas ēkas daļas un bieži vien pat visu ēku kā vienu šūnu. Tas padara vieglāku arī frekvenču diapazonu plānošanu, jo ēkas iekšpuses datu plūsmu pārraidei vajag mazāk kanālu, tāpēc palielinās kopējā kapacitāte un samazinās interference (traucējumi).

Signālu izplatīšanai DAS var izmantot trīs galvenos tehniskos risinājumus: koaksiālo kabeļu sistēmu (Coaxial Cable Distribution), izstarojošo kabeļu sistēmu (Radiating Cable System) un optiskās šķiedras kabeļu sistēmu (Fibre Optical System). Visi trīs risinājumi ļauj izmantot jebkuru mobilo tehnoloģiju, to skaitā GSM, WCDMA, CDMA-2000, TDMA, IDEN/SMR un WLAN, turklāt dažādos frekvenču diapazonos - 800, 900, 1800, 1900, UMTS un 2,5 GHz joslā - ar vienas vienīgas sistēmas palīdzību. Šos tehniskos risinājumus vajadzības gadījumā var kombinēt, lai tie atbilstu projekta prasībām.

Šis risinājums ļauj mobilā vai fiksētā tīkla operatoram paplašināt telekomunikāciju pakalpojumus, nodrošinot bezvadu piekļuvi abonenta vietējam tīklam (WLAN). Turklāt MO-WLAN dod operatoram iespēju:

·       integrēt visus balss un datu pakalpojumus, to skaitā WLAN, operatora kopējā norēķinu sistēmā;

·       nodrošināt SIM kartes vai web bāzes autentifikāciju gala lietotājiem, kā arī autentificēt WLAN viesabonentus, citu operatoru klientus; ir iespēja piedāvāt arī īslaicīgas abonēšanas pakalpojumus ar priekšapmaksu. Tuvākajā nākotnē būs iespēja norēķināties ar kredītkartēm, kā arī izmantot kopējos GPRS/WLAN priekšapmaksas norēķinus;

·       īpaši pielāgot web lapu saturu kādai noteiktai tikšanās vietai, piemēram, lidostai, vilciena stacijām, biroja ēkām, viesnīcām, konferenču centriem, komerccentriem, izklaides parkiem, stadioniem u. tml.;

·       radīt dažādus lietotāja profilus dažādiem tirgus segmentiem vai īpašiem klientiem;

·       vadīt visus tīkla elementus un administrēt abonentus attālināti no kādas centralizētas vietas;

·       nodrošināt WLAN datu plūsmas transportu ar vietējā interneta pakalpojumu sniedzēja vai GPRS/UMTS maģistrālā tīkla starpniecību;

·       nodrošināt WLAN piekļuves pakalpojumus lētāk nekā citi ierasto WLAN pakalpojumu sniedzēji, kuri strādā vienatnē.

Daudzoperatoru koplietojamās antenu sistēmas

Kad vairāki operatori vēlas piekļūt vienai un tai pašai ēkai, nav nekādas vajadzības katram būvēt pašam savu DAS, jo vairākus operatorus var lieliski nodrošināt ar vienu DAS. Vairākoperatoru DAS ir izveidots, apvienojot divu vai vairāku operatoru bāzes stacijas, izmantojot Multi-Cast Matrix, Combining Box vai citas pasīvās savienojuma iekārtas. Pēc tam apvienotās iekārtas tiek savienotas ar  kopējo DAS.

Ir daudz situāciju, kad kopējais antenu sistēmas risinājums var būt pats piemērotākais. Lūk, dažas no tām:

·       lielās celtnēs, kur individuālo sistēmu uzstādīšana būtu gan laikietilpīga, gan dārga, piemēram, lidostās un augstceltnēs;

·       būvlaukumos, kur piekļuve ir problemātiska, piemēram, valdības ēku un pieczvaigžņu viesnīcu būvēs;

·       būvobjektos, kur to īpašnieki vai valsts institūcijas pieprasa kopēju vairākoperatoru sistēmu, piemēram, būvējot valdības ēkas, metro, dzelzceļu, ātrgaitas vilcienu trases, tuneļus, slimnīcas vai izstāžu centrus;

·       šādi vairākoperatoru risinājumi stipri samazina izmaksas: pat mazākās ēkās, kur, darbojoties vienam operatoram, izmaksas būtu pārāk lielas un ēkas iekšējās antenu sistēmas instalācija neattaisnotos, projekts var kļūt rentabls, izmantojot vairākoperatoru risinājumu.

Vairākoperatoru antenu sistēmas priekšrocības

Ko iegūst operators

·       Kopējas (dalītas) izmaksas par koplietojamo antenu sistēmu.

Sākotnējās investīcijas par objekta izpēti un sagatavošanu, DAS infrastruktūru, instalāciju un uzstādīšanu tiek sadalītas starp vairākiem operatoriem, kuri piedalās attiecīgajā projektā. Tas ļauj operatoriem darboties vairākos objektos un gūt lielāku atdevi no ieguldītajām investīcijām.

·         Kopējs nomas līgums

Operatori var panākt izdevīgākus nosacījumus, vienojoties par kopēju nomas līgumu vai arī nomājot ar neitrāla piegādātāja (neutral host providers - NHP) starpniecību, kurš uzņemas atbildību par finansēm un kopēja nomas līguma sarunām.

·         Kopēja saskarne/interfeiss

Tā varētu ietaupīt gan laiku, gan naudu ēkas iekšējās antenu sistēmas projekta realizācijas laikā.

·       Kopēja  uzturēšana un apkalpošana

Var izvēlēties kādu pakalpojumu sniedzēju, tirgotāju, neitrālo piegādātāju vai arī vienu no kopējā projektā iesaistītajiem operatoriem, kurš uzraudzītu vairākoperatoru sistēmas uzturēšanu un apkalpošanu. Operatoru ieguvums, sadalot sistēmas uzturēšanas un apkalpošanas izmaksas, būtu visai ievērojams.

Ko iegūst ēkas īpašnieks

·       Estētiskais ieguvums, kuru rada viena sadalīta antenu sistēma un viena aparatūras telpa

 

 

Lielākās ēkas īpašnieka raizes saistītas ar vizuālo iespaidu, kādu radīs šī antenu sistēma. Piemēram, ja vairāki operatori gatavotos instalēt katrs savu DAS, tad vairākas dažāda izskata antenas tiktu uzstādītas cita aiz citas. Ja to vietā tiktu uzstādīta viena kopēja vairākoperatoru sistēma, tai būtu tikai viena antena.

·                     Viens instalācijas laiks

Uzstādot vairākoperatoru sistēmu, ēkā strādā tikai viena brigāde, nevis vairākas un dažādos laikos, kā tas notiktu, ja katrs operators ierīkotu atsevišķu antenu sistēmu.

·Viena kontaktpersona instalācijas periodā

Tā kā darbus vada viens atbildīgais projekta vadītājs, ēkas īpašnieks vai viņa pilnvarotās personas var ērti kārtot darījumus tikai ar vienu, nevis ar vairākām kontaktpersonām.

· Viena uzturēšanas un apkalpošanas brigāde

Tā kā pie projekta strādā tikai viena uzturēšanas un apkalpošanas brigāde, ēkas īpašnieks var risināt jebkuras ar sistēmas darbību saistītas problēmas ar vienu kontaktpersonu. Tas dod ēkas īpašniekam arī lielāku drošību un sirdsmieru, jo ēkā ir atļauts uzturēties mazāk cilvēkiem. Tas ir īpaši svarīgi stratēģiski nozīmīgās būvēs ar īpašu drošības statusu, jo ēkas īpašniekam ir vieglāk gādāt par drošības pasākumiem, ja pēc iespējas mazāk cilvēkiem ir tiesības iekļūt ēkā.

 

 

 

 

Labāk partneris nekā konkurents

 

Vairākoperatoru sistēmu ieviešana varētu interesēt gan sabiedrību, gan ēku īpašniekus, gan valsts institūcijas, gan arī mobilos operatorus, lai samazinātu izmaksas, paplašinātu pārklājumu un nodrošinātu ātru jauno pakalpojumu ieviešanu. Kā rāda pieredze, vairākoperatoru risinājumi var piedāvāt milzīgas priekšrocības, ļaujot sadalīt izmaksas par kopējās antenu sistēmas infrastruktūru, resursiem, iekārtu telpu, pārraidi, elektroenerģiju, nomas līgumu, būvlaukuma izpēti, uzstādīšanu, kā arī par ēkas iekšējās antenu sistēmas uzturēšanu un apkalpošanu. Operatori vislabāk varētu izjust šīs priekšrocības, ja sadalītu pienākumus un atbildību pēc rotācijas principa, visi kopīgi piedaloties vairākos šādos projektos vai arī strādājot ar neitrāla pasūtītāja piegādātāja starpniecību.

Un visbeidzot, Ericsson bagātīgā pieredze šādu vairākoperatoru risinājumu izstrādē, ieviešanā un vadībā pierāda, ka operatoru bažas par sistēmas koplietošanu itin viegli spēj izkliedēt acīmredzamais izmaksu ietaupījums un rentabilitāte, ko pārliecinoši pierāda progresīvā vairākoperatoru sistēma.

 

 

Ericsson Latvia

K. Valdemāra ielā 21

Rīgā, LV-1010

Tālr. 7090000

Fakss 7090001

www.ericsson.lv

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001