Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Skolotāju tālākizglītošana

   

LIIS projekta ietvaros tika izstrādāta mūžizglītības sistēma, lai visus (vairāk nekā 40 000) skolotājus sagatavotu informācijas tehnoloģijas (turpmāk IT) lietošanai darbā. Viens no pamatuzdevumiem ir iemācīt mācīt mācoties. Šī sistēma balstās uz LIIS projektā izveidoto infrastruktūru, t. i., 40 reģionālajiem centriem (turpmāk RC). LIIS LU RC tiek sagatavoti skolotāju skolotāji, t. i., pārējo 39 RC darbinieki un paaugstināta skolās strādājošo informātikas skolotāju kvalifikācija, izstrādāti kursu mācību materiāli, kā arī izglītoti LR IZM darbinieki. Pārējos 39 RC tiek izglītoti visi atbilstošā reģiona skolotāji. Sistēmas pamatprincips ir radīt skolotājos vēlmi apgūt modernās IT, lai tās izmantotu pedagoģiskajā darbā. Šā mērķa sasniegšanai nepieciešams izglītot vismaz vienu katras skolas skolotāju, lai viņš ar sava pedagoģiskā darba piemēru ieinteresētu kolēģus un palīdzētu apgūt pirmās iemaņas. 1997. gadā sistēma darbojās pilotfāzē. Tādējādi tika izveidotas un izglītotas trīs pilotgrupas ar mērķi iemācīt skolotājus lietot datorus Microsoft Windows 95 vidē, izmantot interneta pakalpojumus, strādāt ar Microsoft Office standartversiju un iepazīties ar programmu paketes Lotus Notes iespējām. 1998. gadā tika izveidoti 40 reģionālie centri, apmācīti to pasniedzēji un darbinieki, kā arī izstrādātas trīs skolotāju tālākizglītošanas paraugprogrammas 96, 72 un 8 stundu apjomā, to realizāciju sāka 1998. gada 1. septembrī. Visām skolām tika ieteikts izglītot skolotājus pēc 72 stundu programmas, kurā ir šādi temati: pirmie soļi pie datora — 8 stundas, interneta pamati — 12 stundu, teksta redaktors Microsoft Word — 18 stundu, elektroniskās tabulas Microsoft Excel — 16 stundu, organizācijas prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft PowerPoint — 10 stundu, LIIS izstrāžu apskats — 8 stundas. Skolām pieprasīja sagatavot vismaz vienu skolotāju pēc 96 stundu programmas, lai viņš pēc tam spētu palīdzēt kolēģiem datoru lietošanas pamatu apguvē un veidotu savas skolas mājas lapu. Kopš 1999. gada pieaugusi skolotāju ieinteresētība apgūt modernās IT un izmantot tās savā darbā, tādēļ kursi skolotājiem notiek ne tikai LIIS RC, bet arī vairākās skolās. Lai izglītotu visus skolotājus datoru lietošanā, turpmākajos trīs gados vajadzētu ieguldīt aptuveni pusotra miljona latu, summu sadalot trīs vienādās daļās — katru gadu tērējot 500000 latu. Diemžēl LIIS no valsts budžeta 2000. gadā tika atvēlēti tikai 200500 latu, paredzot vidēji no katras skolas izglītot četrus skolotājus, kā arī paaugstināt kvalifikāciju aptuveni 150 RC darbiniekiem un informātikas skolotājiem. Tādējādi pēc 72 stundu programmas 2000. gadā tiks izglītoti 4924 skolotāji, bet, piesaistot pašvaldību līdzekļus, — 8500 skolotāju. No diagrammas redzams, ka 2000. gada beigās būs izglītota vairāk nekā trešā daļa valsts skolotāju. Lai gan pēdējo gadu augstskolu absolventi jau prot lietot datoru un daļa skolotāju datoru lietotprasmi apguvuši pašmācības ceļā, varam apgalvot, ka puse skolotāju nepratīs lietot datoru. Būtisks šāgada uzdevums ir LIIS izstrādāto programmu pieskaņošana European Computer Driving Licence (ECDL) saņemšanas prasībām, mācību materiālu pilnveidošana un izstrāde visiem LIIS organizētajiem kursiem, kā arī LR IZM darbinieku apmācība tiešo darba pienākumu veikšanai nepieciešamās programmatūras lietošanā. Skolotāju izglītošana nav projekts ar fiksētu izpildes laiku, jo, ievērojot straujos IT attīstības tempus, paralēli skolotāju pirmatnējai izglītošanai datoru lietošanā jau sagatavotie skolotāji jāpārkvalificē jaunākas programmatūras lietošanā.
   

Viesturs VĒZIS
 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001