Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Jauna pieeja GSM mobilo telefonu apkalpošanā

   

GSM mobilo telefonu lietotāju daudzums pasaulē joprojām strauji pieaug. Tas ietekmē arī mobilo telefonu remonta pakalpojumu sniedzējus un izvirza jaunu pieeju klientu apkalpošanai. Lai samazinātu mobilo telefonu aparātu remonta izmaksas un nodrošinātu augstu klientu apkalpošanas kultūru, lielākajās firmās veido GSM apkalpošanas centrus. Tajos aizvien plašāk izmanto tādas tehnoloģijas, kuras jau atgādina precīzi noregulētu ražošanu. Kāda ir šo jauno apkalpošanas centru struktūra un raksturīgākās īpašības? Pirmkārt, mobilo telefonu klientu apkalpošanas stendā tiek ieviesta mobilo telefonu filtrācijas pārbaude. To dara, lai samazinātu remontam nepieciešamo budžetu. Daudzos gadījumos sliktas signāla kvalitātes vai izlaistu zvanu cēlonis ir nelabvēlīgie ārējie apstākļi un mobilais telefons patiesībā nemaz nav bojāts, lai gan lietotāji joprojām šādus mobilos telefonus sūta uz remontu, kur tie tiek apzīmēti ar DNK (defekti nav konstatēti). Ir jānovērš DNK iekļūšana remonta ķēdē, lai izvairītos no pieejamo resursu (personāla, pārbaužu iekārtu, materiāli tehniskās apgādes) nelietderīgas izšķiešanas un palīdzētu uzturēt zemas izmaksas. Ieviešot automatizētu filtrācijas pārbaudi, var identificēt mobilos telefonus, kuru bojājuma pakāpe tiek apzīmēta ar DNK. Šim nolūkam tiek izmantoti Wavetek Wandel & Goltermann firmas speciālie Wavetek 4107S testeri. Tālāk, atkarībā no apkalpošanas organizācijas struktūras, mobilais telefons tiek nosūtīts vai nu uz noslēguma pārbaudi,lai sastādītu remonta pārskatus, vai pēc filtrācijas pārbaudes nekavējoties atdots atpakaļ lietotājam. Otrkārt, tiek automatizētas ne tikai augstākā līmeņa (kā līdz šim), bet arī zemākā un vidējā līmeņa remonta operācijas. Zemākā līmeņa remonts, atkarībāno mobilo telefonu ražotāja servisa koncepcijas, var ietvert skaļruņu, mikrofonu, antenu, tastatūru, korpusu un pat spiesto plašu apmaiņu. Daudzi ražotāji pieprasa, lai pirms remonta mobilajā telefonā tiktu ielādēti visjaunākie programmatūras līdzekļi. Pēc remonta mobilais telefons atkal tiek pilnībā pārbaudīts. Šim remonta līmenim piemērotākais ir testeris Wavetek 4107S, kuru jau izmanto vairākos servisa centros Latvijā. Vidējā līmeņa remonta stadijā tiek apmainītas detaļas un mobilais telefons tiek sakārtots un noregulēts atbilstoši GSM tehniskajām prasībām. Šeit īstais testera variants ir Wavetek 4201S. Augstākā līmeņa remontā, kad sarežģītu defektu gadījumos jāveic mobilā telefona sastāvdaļu remonts vai maiņa, ir nepieciešama tāda testēšanas iekārta,kas nodrošina visaugstākā līmeņa precizitāti un visas GSM funkciju un signalizācijas izvēles iespējas. Līdz šim tika izmantotas tās pašas testēšanas iekārtas kā mobilo telefonu ražošanā, piemēram, Wavetek 4032. Taču tagad ir pieejama arī speciāli servisacentriem izveidotā iekārta Wavetek 4400. Treškārt, pieaugošās konkurences apstākļos rūpējoties par mobilo telefonu pārdošanas firmas reputāciju, tiek ieviesta nobeiguma pārbaude. Kad mobilais telefons ir izremontēts (vai ir saņemts kā DNK), pirms nosūtīšanas lietotājam to vēlreiz pārbauda. Te galvenais ir ātrums, mērījumu korektums un testēšanas pilnība. Atkarībā no iekšējās apkalpošanas struktūras servisa centri dod priekšroku Wavetek 4201S vai Wavetek 4400.

Testera Wavetek 4201S raksturojums

Kā jau tika minēts iepriekš, vispiemērotākais testeris, kuru iesakām GSM mobilo telefonu testēšanai vidējā līmeņa remontā un nobeiguma pārbaudē, ir Wavetek 4201S. Galvenās prasības iekārtai ir plašas funkcionālās iespējas apvienojumā ar lietošanas vieglumu un izcilu precizitāti.

Mobilo telefonu funkcionālās darbības kontrole

Mobilās stacijas (MS) vai bāzes stacijas (BS) izsaukuma signalizācija. Dati/fakss/SM. Audiopārbaude. Mērījumi pilnā tempā/pastiprinātā pilnā tempā. Joslu apmaiņa (dubultjoslu mobilajam telefonam).

Mērījumi kvalitatīvam novērtējumam un kļūdu konstatēšanai

Visu RF parametru mērījumi un stimulēšana ar augstu precizitāti. mobilo telefonu atskaites dati (RX LEV, RX kvalitāte, IMSI, EMEI, GSM fāze, šifrēšanas algoritmi, BER / FER mērījumi). Sinhronizācijas apsteidzes mērījumi.

Mobilo telefonu regulēšana

GSM paketes attēlošana. I/Q modulācijas spektra attēlošana. Kanāla frekvences nobīde (+/-100 kHz). Iekārtai ir arī citas svarīgas īpatnības, piemēram, dubultjoslu iespējas,SCPI tālvadības komandas (>300), kā arī ļoti augsts testēšanas ātrums. Wavetek 4201S izmantojamā programmatūra ir dzīvs produkts. Tikko parādās jauna programmatūras versija, tā nekavējoties tiek ievietota internetā, kur tā bez maksas ir pieejama lietotājiem. Wavetek 4201S ir savietojama ar citām Wavetek Wandel & Goltermann firmas GSM testēšanas iekārtām. Tālvadības programmas, kas uzrakstītas, teiksim, Wavetek 4107S testēšanas iekārtai, bez problēmām darbojas arī ar Wavetek 4201S vai 4400. Wavetek 4201S automātiski uzglabā līdz 500 mobilo telefonu pārbaudes rezultātu, kuri var tikt atgādināti vai pārsūtīti uz personāldatoru. Wavetek 4201S automātiski atpazīst ienākošo frekvenci. Pat klienti, kuri nekad agrāk nav lietojuši šo testēšanas iekārtu, var tikt ar to galā, neizmantojot lietotāja instrukciju. Displeja ekrānā redzami visu mērījumu rezultāti un stimulu vērtības, kā arī norādes operatoram. Lietotāji meklētos datus atradīs tieši tur, kur tie ir sagaidāmi. FAULT FIND režīmā (kad tiek veikta mobilo telefonu bojājumu konstatācija) vajag nospiest maksimums divus taustiņus, lai veiktu pārējās funkcijas. Darbojoties AUTOTEST režīmā, no tabulas tikai jāizvēlas mobilā telefona tips un jānospiež viens taustiņš, lai testēšanas iekārta turpmāk darbotos automātiski. Lai gan Wavetek 4201S ir viskompaktākā no šobrīd pieejamām šādas klases iekārtām, neieraudzīsiet savienotāju un kabeļu mudžekli. Viss ir viegli pieejams, vai tā būtu barošana, printera kabeļi, datu pārraides kabeļi vai ārējā oscilatora pieslēgvieta. Wavetek 4201S izmanto tikai apmēram 1/10 no tās elektroenerģijas, kas vajadzīga vairumam citu firmu piedāvāto iekārtu. Nieki? Apkalpošanas centrs, kas izmanto piecas šādas testēšanas iekārtas, gadā ietaupīs apmēram 1,6 MWh enerģijas!
   

Wavetek Wandel Golterman
www.wwgsolutions.com
www.wavetek.com
www.wg.com

SIA J. Smilgas Tehnoloģiskais birojs
Ropažu ielā 140, Rīgā
Tālr./fakss: 7542184, 9109950
E-pasts: jsmilga@lebic.lv
 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001