Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Nākamās paaudzes telekomunikāciju tīkls: ko vēlas klients ?

   

Lai kas arī notiktu, ir skaifrs, ka zvaigznes būs labvēlīgas VoIP 2004 gadā

 

 

Lai kas arī notiktu, ir skaidrs, ka zvaigznes 2004. gadā būs labvēlīgas VoIP. Tā ir nepārprotama industrijas virzība. Tirgus dalībnieki, kuri nerīkosies pietiekami ātri, zaudēs konkurentiem.

Džojs Glins (Joe Glynn), QWEST viceprezidents produktu stratēģijas jautājumos

 

Šībrīža statistika rāda, ka ASV un Eiropas Kopienas valstīs ap 75 procentus no tīklu infrastruktūras slodzes rada datu pārraides pakalpojumi, bet 75 procentus teleoperatoru ienākumu nodrošina balss pakalpojumi.

Balss pakalpojumu nozīme reizēm nav novērtēta, īpaši gadu tūkstošu mijas laika analītiķu prognozēs. Tomēr pēdējos pāris gados gan konsultanti, gan teleoperatori pievērsušies balss pakalpojumu attīstības stratēģijai saistībā ar jaunajām tehnoloģiskajām iespējām, kuras sniedz nākamās paaudzes tīkli (NPT), tajā skaitā IP telefonija.

Jāpiezīmē, ka šībrīža ķēžu slēguma risinājumu – vietējās piekļuves (5 klase) un tranzīta centrāļu (4 klase)  - pamatprincipi bāzējas 30 gadu vecā tehnoloģijā, kura ir ļoti dārga, un investīcijas šajos risinājumos ir jāveic stingri proporcionāli abonentu skaita pieaugumam. Tādējādi izmaksas uz vienu abonentu ir augstas un, audzējot abonentu bāzi, ir grūti panākt mēroga ekonomikas rezultātu.

Globālas un reģionālas konkurences apstākļos līdz ar maģistrālo NPT izbūvi īpaši strauji apdraudēti tiek tie teleoperatori, kuru peļņa lielā mērā balstās uz tranzīta plūsmas nodrošinājumu. Tomēr arī abonentu pakalpojumu nodrošinātājiem pieaugošās konkurences apstākļos arvien svarīgāka kļūst:

·                                 klientu rotācijas samazināšana (deminish CHURN)

·                                 peļņa no apgrozījuma.

Līdz ar tehnoloģijas maiņu maģistrālajos tīklos (IP tehnoloģijas NPT) un piekļuves tīklos (IP bāzēta piekļuve un komutācija) operatori, kuri izmanto jaunās tehnoloģijas iespējas, būtiski maina savu izmaksu bāzi. Tomēr tā ir tikai acīmredzamākais ieguvums. Operatoru ieguvums ir mērāms:

·                     izmaksu optimizācijā - spēja pārdot pakalpojumus par agresīvam cenām, tomēr nodrošinot pienācīgu peļņu;

·                     tīkla optimizācijā – Nākamas Paaudzes Tīklā balss ir tikai viens no IP datu pakalpojuma paveidiem, kas vienotas tehnoloģijas ietvaros ļauj sasniegt augstu kapitāla atdevi (Return On Net Assets), līdz ar to panākt uzņēmuma augstāku kredītreitingu un iespēju piesaistīt investorus attīstībai;

·                     izmantojot integrētu pakalpojumu piedāvājumu radīt augstākas pievienotās vērtības sajūtu klientiem un palielināt klientu apmierinātību ar teleoperatoru.

Tieši pēdējais pieminētais ieguvums arvien biežāk kļūst par noteicošo klientu izvēles pamatojumu. Zemāk pieminētie nosacījumi, pēc esošās statistikas sekmē klientu apmierinātību ar pakalpojumu sniedzēju un palīdz būtiski samazināt klientu rotāciju.

1.                  viens piegādātājs – iespēja samazināt piegādātāju skaitu - laiku rēķinu pārraudzīšanai;

2.                  interesants pakalpojumu komplekss, kas ietver šādas sastāvdaļas:

·                                                               datu un balss Virtuālo Privāto Tīklu (VPN),

·                                                               liela ātruma interneta pieslēgumu,

·                                                               augstas kvalitātes balss pakalpojumu,

·                                                               balss papildpakalpojumus (balss pasts, e-pasta lasīšana Text to Speech),

·                                                               interaktīvu video un interneta satura piegādi

 

 

 

 

Daudzi NPT infrastruktūras elementi ir kārtu lētāki par ķēžu slēdžu (Circuit switched) aparatūru. Tehnoloģijas ieviešanas un virzīšanas ātrums tirgū ir noteicošais cīņā par jauniem klientiem un infrastruktūras izmaksu samazinājumu, lai gūtu peļņu. Jāpiezīmē, ka tādi industrijas eksperti kā QWEST viceprezidents Džojs Glins (Joe Glynn) piezīmē, ka tieši jauno tehnoloģiju apgūšanas ātrums ļoti daudz izšķirs konkurences cīņā, lai gan pašreizējo operatoru finansiālais spēks un klientu bāze ļauj tiem pāris gadu saglabāt daļējas priekšrocības ASV. Eiropā vadošo operatoru dominante ir jūtamāka un pārmaiņas - lēnākas. Pamatā operatoru tīkla attīstības jautājumi galvenokārt akcentē tādus NPT ieviešanas procesa aspektus kā:

·                       tehnoloģijas apgūšanas stratēģija saskaņā ar pakalpojumu ieviešanas plāniem, 

·                       ieguldījuma optimizācija laikā labākai investīciju atdevei.

Nākamajā zīmējumā parādītas NPT ieviešanas stratēģijas, kuras lielā mērā atkarīgas no operatora biznesa modeļa. Pilnībā mainīt infrastruktūru ir pieeja, ko izmanto situācijās, kad kādā vietā ir liels pieprasījums pēc attīstītiem telekomunikāciju pakalpojumiem, savukārt cita klientu ģeogrāfiskā sadalījuma un pakalpojumu pieprasījuma gadījumā NPT ieviest vispirms maģistrālā transporta tīkla līmenī.

 

 

Analītiķi piemin arī kabeļtelevīzijas operatorus, kuru infrastruktūrai bieži vien vajag mazākas investīcijas un laiku, lai nodrošinātu abonentiem integrētu nākamās paaudzes pakalpojumu. Tomēr kabeļoperatoru straujas attīstības iespējas tirgū parasti ierobežo infrastruktūras izvietojums. Labas ir arī metropolitēna tīklu operatoru iespējas. Viņu biznesa klientu orientācija un darbība urbanizētā vidē ļauj sākotnēji gūt labu peļņu, tomēr ilgākā laika periodā šos operatorus bieži pārpērk lielākās kompānijas.

Katrā ziņā tieši spēja integrēt pakalpojumus un piedāvāt klientam nepieciešamo kombināciju par NPT raksturīgi zemu cenu, piedevām attīstīt šos pakalpojumus strauji nosaka teleoperatora šībrīža perspektīvu.

 

 

Guntars OTTO

 

 

IBM Latvija SIA

Bauskas ielā 58A

LV-1004 Rīga

Tālr. 7070300

Fakss 7070399

Guntars.Otto@lv.ibm.com

http://www.ibm.com/lv

http://www.ibm.com/industries/telecom

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001